Šiurkus Telesforas


[1908 11 28 Gulbinuose (Akmenės r.) – 1974 11 05 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulptorė Dalia Palukaitienė], chirurgas, profesorius, medicinos mokslų daktaras.

1929–1974 m. gyveno Kaune, išskyrus 1938 m.

1929 m. baigęs Šiaulių gimnaziją, įstojo į Lietuvos universiteto Medicinos fakultetą. 1936 m. su pagyrimu baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir Vlado Kuzmos kvietimu liko Medicinos fakultete. Dirbo Vidaus ligų klinikoje, vėliau – Ligonių kasų ambulatorijoje. 1938 m. tobulinosi Austrijoje. Nuo 1940 m. buvo Kauno universiteto Chirurgijos katedros asistentas. Vokiečių okupacijos metu pašalintas iš universiteto, dirbo Kauno 3-iojoje poliklinikoje.
1944 m. išrinktas Kauno universiteto Bendrosios chirurgijos katedros vedėju, vėliau – docentu. 1946 m. apgynė disertaciją „Ligonių kraujospūdžio pakitimai operacijų metu“. Sergantiems tuberkulioze kasmet padarydavo apie 300 tarakoplastinių operacijų. Pokario metais trūkstant gydytojų, vienu metu ėjo Raudonojo kryžiaus ligoninės direktoriaus, Chirurgijos skyriaus vedėjo, Medicinos mokyklos direktoriaus ir katedros vedėjo pareigas. Nuo 1950 m. dirbo Kauno srities, vėliau – miesto vyriausiuoju chirurgu.
Domėjosi medicinos istorijos klausimais. Inicijavo Raudonojo kryžiaus ligoninės mokslo darbų tritomio išleidimą, parašė apie 120 teorinių darbų. Išugdė daug gabių chirurgų, vadovavo jų moksliniams ir praktiniams darbams. Gerai mokėdamas vokiečių kalbą ir spausdindamas referatus, sovietmečiu padėjo kolegoms susipažinti su naujausiais pasaulio medicinos pasiekimais. Aktyviai dalyvavo visuose chirurgų suvažiavimuose.
1965 m. suteiktas nusipelniusio gydytojo, 1969 m. – profesoriaus vardas. Tais pačiais metais išrinktas Kauno zonos chirurgų mokslinės draugijos pirmininku.
Parašė originalų lietuvišką vadovėlį „Bendroji chirurgija“ (Kaunas, 1965, 1975), knygas „Bendrosios chirurgijos praktikos darbai“ (1969, 1971), „Skydliaukės ligos“ (1972) ir kt., vadovėlio „Klinikinė chirurgija“ bendraautorius. 1959 m. su broliu Juozu išleido knygą „Kraujo perpylimas“, 1967 m. – monografiją apie savo mokytoją „Vladas Kuzma“.

  • 1988 12 07 Žaliakalnyje, ant namo Žemaičių g. 12 prikabinta memorialinė lenta: „Šiame name 1954–1974 m. gyveno chirurgas, profesorius Telesforas Šiurkus“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno LDT VK 1985 01 31 sprendimas Nr. 33.
  2. Profesoriui Telesforui Šiurkui būtų sukakę 90… / Valdas Vaškelis // Kauno diena. – 1989, lapkr. 24, p. 18.
  3. Prof. Telesforo Šiurkaus gyvenimo ir mokslinės bei pedagoginės veiklos bruožai / Valdas Vaškelis. – Portr. // Medicina. – T. 34, Nr. 11 (1998), p. 1137–1140.
  4. Šiurkus Telesforas. – Portr. // Mūsų gydytojai / [redakcinė kolegija: Gintautas Česnys … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos gydytojų s-ga, 1998. – P. 272–273.
  5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  6. Šiurkus Telesforas (1908 11 28–1974 11 05). – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 7. – 2007, p. 312.
  7. Telesforas Šiurkus. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 137–138.