Skardžius Pranas

 

[1899 03 26 Subačiuje (Kupiškio r.) – 1975 12 18 Hot Springse (Arkanzaso valstija, JAV)], kalbininkas, lituanistas, profesorius, akademikas.

1923–1925 m., 1929–1939 m. gyveno Kaune.

1923–1925 m. studijavo Lietuvos universitete. Buvo J. Jablonskio raštininkas. 1925–1929 m. tęsė mokslus Leipcigo universitete. 1929–1939 m. – Vytauto Didžiojo universiteto docentas.
1934–1935 m. Kauno Valstybės teatre mokė artistus taisyklingos tarties ir kirčiavimo. Drauge su kitais kalbininkais įsteigė Lietuvių kalbos draugiją, 1935–1941 m. buvo jos pirmininkas.
1941 m. – Lietuvių kalbos instituto direktorius, Lietuvos mokslų akademijos narys. 1939–1943 m. – Vilniaus universiteto profesorius.
1944 m. su šeima pasitraukė iš Lietuvos.
Įsteigė ir redagavo žurnalą „Archivum Philologicum“, „Kalba“, buvo žurnalo „Gimtoji kalba“ redakcinės komisijos narys. Bendradarbiavo laikraštyje „Literatūros naujienos“, žurnale „Meno dienos“ ir kt.
Svarbiausi jo darbai: „Slavų kalbų skoliniai senojoje lietuvių kalboje“ (1931), „Daukšos akcentologija“ (1935), „Bendrinės kalbos žodžių daryba“ (1941), „Lietuvių kalbos kirčiavimas“ (1968), „Ankstyvesnė ir dabartinė lietuvių bendrinės kalbos vartosena“ (1971) ir kt. Prisidėjo prie akademinio Lietuvių kalbos žodyno rengimo. Paskelbė straipsnių lietuvių kalbos leksikologijos, gramatikos, kalbos istorijos, terminologijos, kalbos kultūros klausimais.
1999 m. serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas 1,35 Lt nominalo vertės kalbininkui skirtas pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
Petras Jonikas parengė P. Skardžiaus raštų bibliografiją („Lituanistikos darbų“ 4-as tomas, 1974), Albertas Rosinas – „Rinktinių raštų“ 5-is tomus (1996–1999). 2011 m. išleista to paties autoriaus knyga „Pranas Skardžius: gyvenimas ir darbai“ (Vilnius).

  • 2013 m. P. Skardžiaus vardu pavadinta gatvė Aleksote.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Mano gyvata ir darbas / Dr. Pranas Skardžius : [portretas] // Aidai. – 1974, Nr. 3, p. 113–116.
  2. Pranas Skardžius ir jo kalbotyrinis palikimas : [apie kalbininką] / Albertas Rosinas // Lietuvių tauta. – 4 (1999). – 1997, p. 213–257.
  3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 11 14 sprendimas Nr. T-617.
  4. Pranas Skardžius (1899–1975) : [pašto ženklas, reprodukcija; 1999, dail. A. Ratkevičienė] // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – [T.] 5. – Kaunas : XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, p. 366.