Škėma Antanas

 

[1910 11 29 Lodzėje (Lenkija) – 1961 08 11 Yst Kokalike (JAV)], išeivijos rašytojas modernistas, dramaturgas, aktorius ir režisierius.

1925–1940 m. gyveno Kaune.

1925–1929 m. mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, ją baigęs, įstojo į Lietuvos universiteto Medicinos fakultetą. 1931 m. perėjo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą.
1929 m. dienraštyje „Lietuvos aidas“ išspausdino savo pirmąją novelę „Baimė“. 1935 m. įstojo į Vlado Sipavičiaus dramos studiją. 1936–1940 m. buvo Vaidilos ir Valstybės teatrų aktorius ir režisierius, vaidino beveik visuose tuo metu statytuose spektakliuose. Dalyvavo 1941 m. birželio sukilime.
1940 m. su režisieriaus R. Juknevičiaus grupe persikėlė į Vilnių. 1941–1944 m. rašė tekstus radijo vaidinimams valstybiniame radiofone. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1947 m. išleido novelių rinkinį „Nuodėguliai ir kibirkštys“. 1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Žuvo autokatastrofoje.
Amerikoje išleido novelių rinkinius „Šventoji Inga“ (1952) ir „Čelesta“ (1960), romaną „Balta drobulė“ (1958). Kūriniai autobiografiški, juose dažnai minimas Kaunas. Išleisti trys A. Škėmos „Raštų“ tomai (Chicago, 1985). Lietuvoje išleistas „Rinktinių raštų“ dvitomis.
Išleista: straipsnių rinkinys „Antanas Škėma: polilogas kultūrų sankirtose“ (Kaunas, 2002), Loretos Mačianskaitės parengta studija „Antanas Škėma“ (Vilnius, 2003), 2012 m. – kolektyvinė monografija „Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje“ (Vilnius).

  • 1993 m. Aleksoto mikrorajone buvusi Vairo gatvė pavadinta jo vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Antanas Škėma – the Tragedy of Creative Consciousness / Rimvydas Šilbajoris. – Angl. // Perfection of exile / by Rimvydas Šilbajoris. – Norman : Univ. of. Oklahoma Press, 1970. – P. 94–111.
  2. Antanas Škėma : [bibliografija] / Ilona Žaltauskaitė. – Iliustr. // Tarp knygų. – 1991, Nr. 10 (spalis), p. 26–29.
  3. Škėma, Antanas / Tomas Venclova // Literary exile in the twentieth century / edited by Martin Tucker. – New York : Greenwood Press, 1991. – P. 628.
  4. Kauno miesto mero 1993 06 18 potvarkis Nr. 615.
  5. Škėmos g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 155–156.
  6. Dovana Universiteto bibliotekai – rašytojo Antano Škėmos rankraščiai / Nijolė Šulgienė // Universitas Vilnensis. – 2004, balandis, p. 6.
  7. Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien. – [2009], Lietuvos tūkstantmečio veidas = Face of the millennium of Lithuania : Lietuvos tūkstantmečio vardui ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos 40-čiui paminėti / sudarytojas Algimantas Aleksandravičius. – [2009], p. 211.
  8. Didysis Antano Škėmos klausimas : Antanui Škėmai – 100 / Regimantas Tamošaitis // Metai. – 2010, Nr. 11, p. 87–92.