Skipitis Rapolas


[1887 01 31 Baukuose (Pasvalio r.) – 1976 02 23 Čikagoje (JAV)], teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

1919–1940 m. gyveno Kaune.

1917 m. Sankt Peterburge su kitais įkūrė liberalią partiją „Santara“, kuri 1925 m. pasivadino Ūkininkų partija. Redagavo laikraščius „Santara“ ir „Ūkininkų balsas“ (1925–1928 m.). 1918 m. dalyvavo kovose su bermontininkais. 1919–1920 m. buvo taikos teisėjas Kaune ir Kauno apygardos teismo valstybinis gynėjas, 1920–1922 m. – vidaus reikalų ministras.
Nuo 1919 m. priklausė Šaulių sąjungai, 1927–1928 m. jai pirmininkavo.
Buvo teatro „Vilkolakis“ dalyvis ir lietuvių operos rėmėjas.
1922–1940 m. vertėsi advokato praktika. Nuo 1932 m. – Advokatų tarybos narys. Dalyvavo II ir III Seimų darbe, 1926 m. – valstybės perversme. 1932 m. įsteigė Draugiją užsienio lietuviams remti ir 1932–1940 m. jai pirmininkavo. 1935 m. buvo Pasaulio lietuvių I kongreso Kaune organizatorius. 1934 m. įkūrė Namų ir žemės sklypų savininkų sąjungą ir jai vadovavo. Redagavo savaitraštį „Namų savininkas“ (1937–1940 m.), siekė, kad Kaunas būtų gerai tvarkomas ir atrodytų europietiškai. Rašė straipsnius „Lietuvių enciklopedijai“ ir leidiniams: „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos žinios“, „Teisininkas“, „Ūkininko balsas“ ir kt.
1926 m. apdovanotas Suomijos nacionalinės gvardijos Kryžiumi.
1940 m. pasitraukė į Vakarus. 1943 m. tapo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) nariu. 1946 m. emigravęs į JAV, apsigyveno Čikagoje. Ten išleido knygas „Nepriklausomą Lietuvą statant“ (1961) ir „Nepriklausoma Lietuva“ (1967).
Jo šeimos nariai buvo ištremti į Sibirą ir su jais susitiko daugiau kaip po 30 metų.

  • 2007 m. miesto centre, ant namo Gedimino g. 40 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1940 m. gyveno vienas Lietuvos valstybės kūrėjų, Vidaus reikalų ministras, Lietuvos respublikos II ir III Seimų narys, advokatas Rapolas Skipitis. Mirė 1976 m. Čikagoje“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Iš užmaršties sugrįžtantys vardai: Rapolas Skipitis / Ramūnas Garbačiauskas. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1992, saus. 13, p. 4.
  3. Namų ir žemės sklypų savininkų sąjunga švenčia savo 70-metį / Mykolas Vitkauskas // Lietuvos aidas. – 2004, spal. 4, p. 6.
  4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 05 09 d. įsakymas Nr. A-1554.
  5. Skipitis Rapolas : II ir III Seimų narys : (1923 06 05–1926 06 02; 1926 06 02–1927 04 12) / Mindaugas Tamošaitis. – Portr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas / Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. – P. 463–466.
  6. Skipitis Rapolas. – Iliustr. // Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. – Vilnius : „Diemedžio“ draugija, 2014. – P. 158.
  7. Skipitis Rapolas : VI vyriausybės vidaus reikalų ministras : (1920 06 19–1922 01 18) / Mindaugas Tamošaitis. – Portr. – Biliogr. str. gale // Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas / Mindaugas Tamošaitis, Algis Bitautas, Artūras Svarauskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. – P. 356–358.
  8. Veiklusis šaulys Rapolas Skipitis : minint jo 135-ąsias gimimo metines / Stasys Ignatavičius. – Iliustr., portr. // Draugas. – 2022, vas. 3, p. 12.
  9. Nuotrauka. Buvęs Lietuvos vidaus reikalų ministras advokatas Rapolas Skipitis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000036541965 [2023 05 11]