Škirpa Kazys


[1895 02 18 Namajūnuose (Pasvalio r.) – 1979 08 18 Vašingtone (JAV); 1995 06 16 palaikai perlaidoti Petrašiūnų kapinėse], diplomatas, politikas, pirmasis Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, pulkininkas.

1919–1920 m., 1922 m., 1925–1926 m. gyveno Kaune.

1918 m. grįžęs į Lietuvą, savanoriu įstojo į kuriamą Lietuvos kariuomenę. 1919 01 01 dalyvavo iškeliant Lietuvos trispalvę Gedimino pilies bokšte Vilniuje. Sausio 6 dieną persikėlęs į Kauną, perėmė karo komendanto padėjėjo pareigas. Organizavo atskirąjį batalioną, pavadintą Vilniaus vardu, kuriam vadovavo iki 1920 m. rudens. 1920–1921 m. buvo Steigiamojo Seimo valstiečių liaudininkų frakcijos atstovas, daugiausia dirbo krašto apsaugos komisijoje.
Grįžęs iš Ciuricho, 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune ir buvo pasiųstas į Briuselio karo akademiją. Ją baigęs, 1925 m. paskirtas kariuomenės Generalinio štabo 2-ojo (Žvalgybos) skyriaus viršininku, dėstė bendrosios taktikos dalykus Kauno karo mokykloje ir Aukštuosiuose karininkų kursuose. 1926 m. tapęs Generalinio štabo viršininku, reformavo armiją, bandė pasipriešinti valstybės perversmui, bet nesėkmingai.
Nuo 1927 m. diplomatinį darbą dirbo Vokietijoje ir kitose Europos valstybėse. 1937 m. pasitraukė iš karinės tarnybos ir buvo paskirtas nuolatiniu Lietuvos atstovu prie Tautų Sąjungos Ženevoje. Parengė planą, kaip, prasidėjus karui, Lietuva galėtų susigrąžinti Vilnių. Atsisakė pripažinti okupaciją.
1940 m. buvo vienas Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) steigėjų, 1941 m. birželio 23 d. – sukilimo vadovas, paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės ministru-pirmininku.
1944 m. Vokietijos vyriausybei įteikė memorandumą, reikalaujantį atšaukti Lietuvos okupaciją. Berlyne buvo suimtas, po karo evakuotas į Paryžių.
Nuo 1946 m. gyveno Airijoje. 1949 m. persikėlė į JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje, vadovavo Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui (VLIK). Rašė straipsnius karo ir politikos temomis, nesiliovė rūpintis Lietuvos išlaisvinimu.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu su kardais, kitų valstybių ordinais ir medaliais.
1973 m. Vašingtone išleista Kazio Škirpos dokumentinė apžvalga „Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti = Uprising for the restoration of Lithuania’s sovereignty (2-is leid. – Vilnius, 2020).
2022 m. išleista dr. Simono Jazavitos knyga „Kovok!“ : Kazys Škirpa ir Lietuvos likimas Antrajame pasauliniame kare“ (Vilnius).

  • 1991 m. Eigulių mikrorajone buvusi Vairo gatvė pavadinta K. Škirpos vardu.
  • 2001 11 23 prie Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų štabo (Gedimino g. 25) atidengta memorialinė lenta: „Šiuose rūmuose 1925–1926 m. dirbo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Steigiamojo seimo narys, štabo viršininkas, diplomatas, Lietuvos aktyvistų fronto įkūrėjas ir vadovas, Lietuvos Laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas, Vyčio kryžiaus kavalierius, generalinio štabo pulkininkas Kazys Škirpa (1895–1979)“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto mero 1991 12 13 potvarkis Nr. 2039.
  2. Kauno miesto mero 2001 02 23 potvarkis Nr. 65.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. K. Škirpos g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 156–157.
  5. Antanaitis J. A. Kaune pagerbtas karvedys ir politikas Kazys Škirpa. – Iliustr. // 1941 m. birželio sukilimas – tautos valios vykdymas: reportažai ir pranešimai iš 1941 m. birželio sukilimo 60-mečio minėjimų. – Kaunas, 2002. – P. 113–118.
  6. Kaip Kazys Škirpa nusikalto okupantų „tvarkai“ / Vidmantas Valiušaitis. – Iliustr. // Šiandien. – 2019, rugpj. 9/15 (Nr. 30), p. 12.
  7. Kauno centre, Gedimino g. 25 atidengta memorialinė lenta Lietuvos generalinio štabo viršininkui pulk. Kaziui Škirpai atminti ; Lietuvos oro pajėgų karininkai prie memorialinės lentos pulk. Kaziui Škirpai ; „Memorialinėje lentoje rašoma…“ ; „Memorialinėje lentoje rašoma…“ : 2001-11-23 : [3 nuotraukos] // Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti / Kazys Škirpa. – Vilnius : Žara, [2020]. – P. 24–25.
  8. Nuotrauka, portretinė. Gen. št. plk. Kazys Škirpa. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000023902363 [2023 05 26]