Sklėrius Kajetonas (Šklėrius, Šklėris)


[1876 07 27 Kunigiškiuose (Anykščių r.) – 1932 01 14 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1967 m. pastatyto antkapinio paminklo skulptoriai Petras Aleksandravičius ir Juozas Petrulis], dailininkas, skulptorius.

1919–1932 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1903 m. Sankt Peterburge baigęs A. Štiglico mokyklos skulptūros skyrių, keliavo ir dirbo įvairiose šalyse. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919–1921 m. ėjo direktoriaus pareigas Maitinimo departamente, kurį panaikinus, paskirtas Kauno miesto ir apskrities viršininku. 1921–1922 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Maskvoje. Grįžęs, ėmėsi tapytojo darbo, nuo 1922 m. dėstė skulptūrą, akvarelinę tapybą ir piešimą Kauno meno mokykloje. 1925–1929 m. buvo šios mokyklos direktorius. Tuo laiku sukūrė geriausius savo kūrinius.
1929–1931 m. keliavo po Vakarų Europą, lankė muziejus, tapė didelio formato akvareles. 1929 m. ir 1936 m. Kaune surengė savo kūrinių parodas. Buvo išleistas katalogas „Kajetono Sklėriaus-Šklėrio akvarelinių paveikslų ir Vytauto Braždžiaus keramikos paroda“ (Kaunas, 1929). Jo akvarelėse „Palangos pušys“, „Nidoje“, „Prieplaukoje“, „Venecija“, „Italijos vaizdas“, „Prancūzijos peizažas“ ir kt. šviesiomis spalvomis įamžinta Lietuvos gamta ir kitų kraštų peizažai. Pažymėtini ir „Autoportretas“, „F. Kiršos portretas“ , „Žmonos portretas“ ir kt. Kaip skulptorius pasižymėjo sukurdamas motinos biustą, J. Basanavičiaus , A. Strazdo bareljefus ir kt. 1927–1928 m. banko rūmų fasadą Kaune papuošė jo dekoratyvinė skulptūrų grupė. 400 K. Sklėriaus darbų saugoma Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.
Meistro kūrybos tradicijas pratęsė jo mokiniai: A. Gudaitis, J. Martinaitis, A. Veleška ir kt.
Sudarytas 16 jo atvirukų rinkinys „Kajetonas Sklėrius: akvarelės“. Pažymint 130-ąsias dailininko gimimo metines, 2006 m. išleistas vokas su jo portretu (dailininkas Antanas R. Šakalys), Kaune surengta jubiliejinė kūrybos paroda, išleistas katalogas „Kajetonas Sklėrius: iš klajonių“ (Kaunas, 2006 m.).

 • 1924 04 11 Meno mokyklos direktoriui mokiniai įteikė marmurinę atminimo lentą su užrašu „Lietuvos / Meno Mokyklos Įsteigėjui / ir jos pirmajam Direktoriui / Justinui Vienožinskiui / Už pakeltą triūsą šį rūmą statant, / taip – pat / pirmajai Mokytojų tarybai / P. Čiurlioniui, V. Didžiokui, A. Galdikui, / P. Galaunei, P. Kalpokui, J. Šileikai, / K. Škleriui ir Ign. Šlapeliui. / Už nenuilstamą darbą sunkiose aplinkybėse / Mokyklai besikuriant / tariame širdingą ačiu. / Meno Mokyklos Klausytojai. / Kaunas / MCMXXIV / Balandžio II d.“, kuri ir dabar puošia Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto (A. Mackevičiaus g. 27) 2-ajame aukšte esančios salės sieną.
 • 1933 m. Pelėdų gatvę Žaliakalnyje nutarta pavadinti K. Sklėriaus (Šklėrio) vardu.
 • 1967 m. Žaliakalnyje, ant 1910 m. pastatyto namo Kalniečių g. 105 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1929–1932 m. gyveno dailininkas Kajetonas Šklėrius“. 1993 m. pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. K. B. Lietuvos Meno Mokyklos iškilmės // Lietuva. – 1924, bal. 14, p. 5.
 2. Kauno miesto gatvių vardams nustatyti 1933 06 30 komisijos posėdžio protokolas Nr. 15.
 3. Kajetonas Sklėrius-Šklėris, 1876–1932 / Vytautas Kairiūkštis. – Kaunas : leidėjas: Lietuvos dailininkų sąjunga, 1938 (Kaunas : spauda: vienspalvių paveikslų – akc. „Spindulio“ b-vės giliaspaudės : teksto – akc. „Spindulio“ b-vės tipografija). – XVI, [2], [29] iliustr. lap. : iliustr.
 4. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 808, lap. 116.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Kauno miesto Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto (DŽDT VK) 1967 m. nutarimas.
 7. Kajetonas Sklėrius. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 119–120.
 8. Kajetonas Sklėrius (Šklėrius) 1876 07 27–1932 01 14. – Iliustr. – Kolekcininkų kampelis // Lietuvos aidas. – 2006, liep. 28, p. 10.
 9. Kalniečių g. 105. – Prieiga per internetą: http://www.archimede.lt/kaunas/pastatas/2432 [2022 09 05]
 10. Kauno meno mokyklos direktorius Kajetonas Sklėrius prie darbo stalo. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805180/20000006397576?menuIndex=0&digitalObjectId=20000006397596 [2023 05 11]