Skučas Kazimieras


[1894 03 15 Mauručiuose (Prienų r.) – 1941 07 30 Maskvoje (Rusija)], ministras, brigados generolas.

1924–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1918 m. vienas iš pirmųjų įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1924 m. Kaune baigė Aukštuosius karininkų kursus ir buvo paskirtas Generalinio štabo operacijų skyriaus viršininku. 1925 m. įsteigė karininkams skirtą laikraštį „Kardas“ ir jį redagavo. 1925 09 01 paskirtas Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų mokymo dalies vedėju. 1926 m. buvo Kauno miesto ir apskrities komendantas, 1928 m. – 2-osios pėstininkų divizijos vadas ir Kauno įgulos viršininkas, nuo 1930 m. – Karininkų ramovės pirmininkas.
1934 m. paskirtas į Maskvą karo atašė Sovietų Sąjungai. 1939 m. pakeltas brigados generolu. Tais pačiais metais išėjo į atsargą ir tapo Vidaus reikalų ministru. 1941 m. sovietinei vyriausybei ultimatyviai reikalaujant, iš ministro pareigų atleistas ir birželio 15 d. suimtas Pašventyje. Pervežtas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. Vėliau kalintas Maskvoje, sušaudytas Butyrkų kalėjime.
Apdovanotas: Čekoslovakijos ordinu „Valenčy Križ“ (1926), DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu, Kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929), Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordinu (1930), Čekoslovakijos Baltojo liūto 3-iojo laipsnio ordinu su kardais (1931), Ugniagesių 1-ojo laipsnio kryžiumi „Artimųjų pagalbon“ (1934). 2006 m. vasario 16-osios proga apdovanotas (po mirties) Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju Kryžiumi, kuris įteiktas jo artimiesiems.
Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugomas Arvydo Brazdžiūno (Dusios) tapytas ministro portretas ir keletas asmeninių daiktų iš jo namų Aukštojoje Fredoje (Seniavos pl. 58). Minint 125-ąsias K. Skučo gimimo metines, sukurta jam skirta pirma dokumentinio ciklo „Traukinys į mirtį“ dalis (filmo idėjos autorius Rytas Narvydas, scenarijaus autorė Virginija Skučaitė, režisierius Virgilijus Kubilius, operatorius ir montažo režisierius Vincas Kubilius).
2021 m. išleista K. Skučo dukterėčios, „Kauno dienos“ žurnalistės Virginijos Skučaitės parengta knyga „Traukinio į mirtį pėdsakais : Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“ (Vilnius).

 • 1991 07 27 centre, ant namo Gedimino g. 43/K. Donelaičio g. 23 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Bronius Zalensas, architektė M. Korsakienė): „Čia, buvusioje Vidaus reikalų ministerijoje, 1939–1940 m. dirbo Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministras, brigados generolas Kazimieras Skučas, bolševikų sušaudytas Maskvoje 1941 07 30“. 2004 10 08 pavogta. 2010 07 30 lenta (autoriai – Leonas Adomkus, Stasys Žirgulis) atstatyta: „Šiame pastate 1939–1940 m. dirbo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras brigados generolas Kazimieras Skučas, sovietų sušaudytas Maskvoje 1941.07.30“.
 • 1994 m. Birutės mikrorajone jo vardu pavadinta gatvė.
 • 2016 07 30 Mauručiuose, ties Kauno ir Prienų rajonų riba, šalia automagistralės „Via Baltica“ atidengtas paminklinis akmuo, skirtas Kazimiero Skučo gimtinės vietai ir sušaudymo Maskvoje 75-mečiui pažymėti. Atminimo lentos užrašas: „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, brg. gen. Kazimiero Skučo (1894–1941), sovietų sušaudyto Maskvoje, tėviškės vieta“. 2017 10 27 čia įkasta kapsulė su žemėmis, atvežtomis iš generolo žūties vietos pamaskvėje.
 • 2018 12 05 Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio prieigose, greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos, atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Kazimieras Skučas. Projekto iniciatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), autorius – LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – architektas Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Atmintis / Rūta Kazlauskaitė. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, liep. 30, p. 3.
 2. Prisimename žuvusius. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, liep. 30, p. 1.
 3. Kauno miesto mero 1991 08 13 potvarkis Nr. 1269.
 4. Pirmosioms bolševikinio teroro aukoms Kazimierui Skučui ir Augustinui Povilaičiui / Juozas Grušys. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, birž. 14, p. 9.
 5. Kauno miesto mero 1994 10 06 potvarkis Nr. 649.
 6. K. Skučo ir A. Povilaičio atminimui / Rimantas Vanagas // Patriotas. – 1994, Nr. 3, gruodis, p. 3.
 7. K. Skučo g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 144.
 8. Apdovanoti Lietuvos valstybei nusipelnę šalies ir užsienio piliečiai // Lietuvos aidas – 2006, vas. 17, priedas „Naujausios žinios“, p. 1.
 9. Tėvynės išduoti K. Skučas ir A. Povilaitis apdovanojimo laukė 64 metus / Olava Strikulienė. – Port., iliustr. // Respublika. – 2006, vas. 18, p. 5.
 10. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 10 10 įsakymas Nr. A-3885.
 11. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 125.
 12. Suėmė savi, sušaudė svetimi / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, liep. 29, p. 5.
 13. Paminklinis akmuo karininkui K. Skučui. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2016, rugpj. 1, p. 3.
 14. Pagerbtas Lietuvos valdžios išduoto ministro K. Skučo atminimas (video, nuotraukos). – Prieiga per internetą: https://alkas.lt/2016/08/01/pagerbtas-lietuvos-valdzios-isduoto-ministro-k-skuco-atminimas-video-nuotraukos/ [2016 08 02]
 15. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 16. Istorinės tiesos, istorinio teisingumo atkūrimas. Pareigūnų atminimo įamžinimas / Severinas Vaitiekus. – Iliustr., portr. // Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje / Severinas Vaitiekus. – Vilnius. – Kn. 1. – 2017, p. 410–418.
 17. Tarpukario ministrų atminimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
 18. Atminimo įamžinimas Lietuvoje / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Traukinio į mirtį pėdsakais. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2021. – P. 10, 145–158.