Smailys Alfredas


[1928 05 07 Girininkuose (Kauno r.) – 1995 04 28 Kaune; palaidotas Pažėrų kapinėse (Kauno r.)], gydytojas kardiologas, profesorius.

[1944]–1995 m. gyveno Kaune.

1949 m. baigė Kauno valstybinio universiteto Medicinos fakultetą, vėliau – aspirantūrą Maskvoje. Iki 1953 m. dirbo Kauno respublikinės klinikinės ligoninės chirurginio skyriaus ordinatoriumi. 1956 m. pirmasis panaudojo elektrinę širdies defibriliaciją, o gaivindamas ligonį padarė tiesioginį širdies masažą, kai šis metodas pasaulyje buvo panaudotas tik prieš 2 mėnesius. Nuo 1957 m. dėstė Kauno medicinos universiteto Hospitalinės chirurgijos katedroje. 1957 m. tapo docentu, 1969 m. – profesoriumi. 1957 m. suteiktas medicinos mokslų kandidato laipsnis. 1966 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją. 1968–1994 m. profesorius buvo Kardiologijos instituto Širdies ritmo tyrimo laboratorijos vedėjas. Su kitais sukūrė aparatą širdies skilvelių virpėjimo garsinei diagnostikai. Jis yra mokslo apie žmogaus atgaivinimą pradininkas Lietuvoje.
Paskelbė per 200 mokslinių straipsnių chirurgijos, reanimatologijos klausimais, apie plaučių ligas ir trombozes. Parašė 7 monografijas, buvo 22 išradimų autorius. Su kitais parašė vadovėlį „Klinikinė chirurgija“ (Vilnius, 1969). 1990 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu. Apie 100 straipsnių parašė istorijos, kultūros ir politikos klausimais.
1989 m. išrinktas į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos (TSRS) Aukščiausiąją tarybą, pirmasis pasiūlė ištirti Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes. Ryškų pėdsaką paliko „Sąjūdžio“ Kauno tarybos veikloje. Inicijavo Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios ir Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimą, buvo Senato narys.
1970 m. už elektroimpulsinį širdies aritmijų gydymo metodą kartu su A. Lukoševičiūte tapo Sovietų sąjungos Valstybinės premijos laureatais. 1992 06 10 apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.
1994 m. jo iniciatyva Rygoje įkurta visuomeninė organizacija „Baltijos vienybė“ (Baltic Unity).

  • 2000 05 11 Žaliakalnyje, ant namo Savanorių g. 58 atidengta memorialinė lenta (architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1972–1985 m. gyveno visuomenės veikėjas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas profesorius Alfredas Smailys / 1928–1995 /“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Smailys Alfredas. – Portr. // Mūsų gydytojai / [redakcinė kolegija: Gintautas Česnys … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos gydytojų s-ga, 1998. – P. 246.
  2. Kauno miesto mero 2000 02 10 potvarkis Nr. 28.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Draugai įamžino profesoriaus atminimą / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, rugs. 8, p. 5.
  5. Prisimenant prof. Alfredą Smailį / Augustas Reketis. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 2000, rugs. 9, p. 4.
  6. Profesoriui Alfredui Smailiui būtų aštuoniasdešimt… / Jurgis Brėdikis. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, Nr. 6, p. 30–33.
  7. Profesorius Alfredas Smailys – Lietuvos atgimimo idealų skelbėjas / Arimantas Borutaitė-Makariūnienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – [T.] 4. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010, p. 231–234.
  8. Alfredas Smailys. – Iliustr. – Bibliogr.: 3 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 129–130.