Smetona Antanas


[1874 08 10 Užulėnyje (Ukmergės r.) – 1944 01 09 Klyvlende (JAV)], advokatas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, Lietuvos Respublikos Prezidentas.

1919–1940 m. gyveno Kaune.

1893 m. išlaikė egzaminus į Žemaičių kunigų seminariją Kaune, bet persigalvojęs, įstojo į Mintaujos gimnaziją.
1918 02 16 pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. 1919 04 04–1920 06 19 išrinktas pirmuoju Lietuvos Respublikos prezidentu.
Nepatekęs į Steigiamąjį seimą, neteko savo posto ir būsto. Apsigyveno buvusiame Maironio bute. 1923 m. įstojo į Šaulių sąjungą ir buvo išrinktas į centro valdybą.
Redagavo leidinius: „Lietuvos balsas“, „Krašto balsas“, „Lietuvos ūkininkas“, „Vairas“ ir kt. Yra paskelbęs verstinių ir originalių filosofijos mokslo darbų. 1924–1940 m. buvo Lietuvos banko valdybos vicepirmininkas. 1924–1926 m. – Tautos pažangos partijos vadovas ir vienas Tautininkų sąjungos įkūrėjų, vėliau – jos atstovas Seime.
1923–1927 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką. Nuo 1926 m. ėjo docento pareigas.
1926 12 17 inicijavo karinį perversmą, buvo išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu ir šiose pareigose išbuvo iki 1940 06 15.
1940 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau – į Šveicariją ir JAV, kur 1944 m. netikėtai žuvo gaisre.
1919 m. skulptorius Antanas Aleksandravičius sukūrė jo biustą, dailininkas Albertas L. Van den Bergenas – atminimo medalį, skulptorius Juozas Zikaras – plaketę (XX a. 3–4 deš.). Nuo 1934 m., pažymint 60-ąsias gimimo metines, pradėtas kurti „Tautos vado“ kultas: sukurtas dokumentinis filmas „Tautos vado sukaktuvės“, 1938 m., Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečio proga, nukaldinta jubiliejinė 10 Lt vertės moneta, padovanota Prezidentui vardinių proga. 1922 m., 1930 m. ir 1939 m. išleisti Adomo Varno, 1928 m. – Bernardo Bučo, 1934 m. ir 1936–1937 m. – Jono Steponavičiaus sukurti pašto ženklai su prezidento atvaizdu. 1994 02 16 serijoje „Nepriklausomybės diena“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas „Valstybės prezidentas Antanas Smetona“ (dailininkas Jokūbas Zovė). Prezidento portretus tapė dailininkai: A. Varnas (1921–1925), J. Senyei (apie 1934), J. Marcinkevičius. Grafikos technika portretus kūrė V. K. Jonynas (1934) ir B. Macutkevičius (1934–1938), skulptūrinį biustą – B. Bučas (apie 1932). 1994 m. išleistas portretinis vokas (dailininkas Antanas R. Šakalys).
1981 m. sukurtas dokumentinis filmas „Antanas Smetona“, 1997 m. – „Lietuvos respublikos prezidentai (1919–1940)“ (režisierius Rimtautas Šilinis). 2013 m. pastatytas spektaklis „Smetona“, sukurtas pagal G. Jankaus pjesę „Kybartų aktai“ (režisierius Vytautas Balsys). 2017 m. sukurtas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona“. 2019-ieji paskelbti Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais. 2019 04 04 Lietuvos paštas išleido proginį atvirlaiškį „Respublikos Prezidento institucijos įkūrimo ir pirmojo Prezidento Antano Smetonos išrinkimo ir inauguracijos šimtmetis” (apipavidalintoja I. Gervė.).
2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (architektas Stanislovas Kalinka).
Išleisti A. Smetonos kūriniai: Raštai (1930), prezidento kalbų ir straipsnių knyga „Pasakyta parašyta“ (1935, 1974, 1992), „Lithuania Propria“ (1996), „Pro memoria: buvusio prezidento apmąstymai prie Šventaičio ežero (Vokietija) 1941 liepos 1–25“ (1997, 2000), „Etikos mokslas“ (1998).
Apie Prezidentą išleista: Kazio Binkio monografija jaunimui „Antanas Smetona, 1874–1934: šešių dešimčių metų sukaktuvėms paminėti“ (Kaunas, 1934), Aleksandro Merkelio knyga „Antanas Smetona : jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla (New York, 1964; 2-asis leid. – Vilnius, 2017), knyga „Lietuvos respublikos prezidentai“ (Vilnius, 1995), Liucijos Dzigienės sudarytas leidinys „Antanas Smetona“ [Ukmergė, 1999], Alfonso Eidinto „Antanas Smetona: politinės biografijos bruožai“ (Vilnius, 1990), Liudo Truskos „Antanas Smetona ir jo laikai“ (Vilnius, 1996), „Antano Smetonos korespondencija, 1940–1944“ (Kaunas, 1999), „Politikos pinklės: Antanas Smetona – JAV politikos regratyje“ (Kaunas, 2002), Alfonso Eidinto „Antanas Smetona ir jo aplinka“ (Vilnius, 2012), Ingridos Jakubavičienės knyga „Duetas : Antanas ir Sofija Smetonos“ (Vilnius, 2016), Algimanto Liekio „Prezidentas Antanas Smetona : raštai, kalbos, darbai“ (6 t., Vilnius, 2018–2019).

 • 1926 m. iš vokiečių nupirktas Lietuvos mokomasis karo laivas pavadintas „Prezidentas Smetona“.
 • 1929 m. Kauno karo mokyklai, pažymint 10-ies metų sukaktį, suteiktas Pirmojo Lietuvos prezidento pavadinimas.
 • 1931 m. Aukštojoje Panemunėje esanti alėja, kuria prezidentas mėgo jodinėti, pavadinta jo vardu. 1990 m. buvusiai J. Biliūno gatvei suteiktas A. Smetonos alėjos pavadinimas.
 • 1932 10 28 suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos garbės daktaro vardas.
 • 1934 09 08, minint prezidento 60-metį, Kulautuvoje (dab. Pušyno g. 39) pastatyta jam dedikuota Švč. Mergelės Marijos statula (autorius Stanislovas Stanišauskas) su užrašu „LX Tautos Vado Antano Smetonos sukakčiai paminėti 1874–1934“ ir atidaryta gatvė, pavadinta Antano Smetonos alėjos vardu.
 • 1939 m. Kaune įsteigtas Antano Smetonos vardo lituanistikos institutas. 1940 m. institutas neteko šio pavadinimo, perkeltas į Vilnių ir įkurtas P. Vileišio rūmuose.
 • 1995 m. įsteigta metinė prezidento A. Smetonos vardinė 6 MGL bakalauro ir magistro stipendija studentams, pasižymėjusiems teisės, politikos, diplomatijos mokslų srityje.
 • 1996 02 16 Senamiestyje, Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros kiemelyje (Vilniaus g. 33) pastatytas paminklas (skulptorius Alfonsas Vaura, architektas Kęstutis Mikšys).
 • 2009 05 08 Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui skirtos 16-osios tradicinės Bendruomenės dienos metu Kalniečių vidurinė mokykla (Geležinio Vilko g. 28) pavadinta Antano Smetonos vardu (nuo 2010 m. birželio mėnesio – gimnazija). 2009 11 06 mokykloje iškilmingai atidarytas A. Smetonos muziejus. 2022 m. Kauno Antano Smetonos gimnazija reorganizuota prijungiant ją prie Kauno „Varpo“ gimnazijos (Varpo g. 49), o prezidento vardas suteiktas Rokų gimnazijai (Vijūnų g. 2).
 • 2019 11 22 ant pastato Maironio g. 27 atidengta atminimo lenta: „Šiame pastate 1919 m. balandžio 4 d. buvo išrinktas pirmasis Lietuvos valstybės prezidentas Antanas Smetona (1874–1944) ir 1919 m. balandžio 6 d. davė priesaiką“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Tautos vado 60 metų amžiaus sukakties minėjimo iškilmės Kulautuvoje. – Iliustr. // Savivaldybė. – 1934, Nr. 9, p. 8–9.
 2. Kulautuva tautos vado sukakčiai paminėti pastatė paminklą // Naujoji Romuva. – 1934, Nr. 194, p. 671–672.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Kauno miesto mero 1990 10 24 potvarkis Nr. 530.
 5. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 65–67, 115–117, 123–125, 154–155, 159–160, 167–169, 171–172.
 6. Marijos paminklas : Kulautuva / Juozas Banionis. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Nukentėję paminklai / sudarė ir redagavo M. Skirmantienė, J. Varnauskas. – Vilnius : Mokslo ir encikl. l-kla, 1994. – P. 67.
 7. Vasario 16-oji: praeities dvasios gyvybę turi išsaugoti dabarties darbai / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, vas. 17, p.1.
 8. A. Smetonos al. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 145–146.
 9. Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 / Giedrė Jankevičiūtė. – Kaunas, 2003. – P. 42, 44.
 10. Ar buvo turtuolių prieškario Lietuvoje? – Portr. // Lietuvos rytas. – 2007, kovo 8, p. 19.
 11. Antanas Smetona /1874–1944/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 114–115.
 12. Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 08 08 įsakymas Nr. A-2720.
 13. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais / Gintautas Tamulaitis, Aleksandras Vitkus. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 38–39.
 14. Lietuvių kalbos instituto istorija : mokslo studija / Danguolė Mikulėnienė ; [recenzentai Olga Mastianica, Sigitas Narbutas]. – [D.] 1, Lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija. – 2021 (Vilnius : Petro ofsetas). – P. 19–86.
 15. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 02 22 sprendimas Nr. T-81.
 16. Neliks A. Smetonos gimnazijos / KD, BNS inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, vas. 24, p. 2.
 17. Prezidento Antano Smetonos gimnazija. – Prieiga per internetą: https://rokugimnazija.lt/ [2022 09 05]
 18. Portretinė prezidento Antano Smetonos fotografija. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805209/362216023 [2023 05 15]
 19. Fotoatvirukas. Kulautuvos kurortas. „Šventųjų 1934 metų ir Tautos vado 60 metų amžiaus sukakčiai paminėti paminklas“. 1934–1940 m. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805412/390977121 [2023 08 01]