Šmulkštys (Paparonis) Antanas


[1886 02 16 Gudiškiuose (Marijampolės r.) – 1951 02 27 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], kunigas, politikas, rašytojas.

1920–1927 m., 1931–1951 m. gyveno Kaune.

1920 m. krikščionių demokratų partijos išrinktas į Steigiamąjį, I, II ir III seimus. Dirbo Švietimo ir Krašto atstatymo komisijose, vadovavo Lietuvos gynimo komiteto propagandos skyriui.
Buvo aktyvus Lietuvos meno kūrėjų draugijos narys. Nuo 1904 m. bendradarbiavo leidiniuose: „Draugija“, „Šaltinis“, „Tėvynės sargas“, „Viltis“ ir kt. Paparonio slapyvardžiu rašė dramas, eilėraščius ir kitus kūrinėlius jaunimui. 1923 m. redagavo dienraštį „Laisvė“. 1925–1927 m. vadovavo „Minties“ bendrovei, leidusiai dienraštį „Rytas“.
1927–1931 m. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Po karo vertė iš lotynų, anglų ir rusų kalbų. Vokiečių okupacijos metais bendradarbiavo antinacinėje spaudoje. Neturėdamas kitų pragyvenimo šaltinių, laikė pamaldas Kristaus Prisikėlimo ir Įgulos bažnyčiose. 1946 m. saugumas siekė juo pasinaudoti, kuriant nuo Vatikano atskilusią „tautinę“ bažnyčią. 1949 m. už ankstesniųjų metų politinę veiklą saugumo buvo siunčiamas į Rusnę, tačiau jam pavyko apsigyventi Birštone. Pablogėjus sveikatai, savavališkai grįžo į Kauną, kur ir mirė.
Parašė kūrinius: „Kas yra atlaidai ir kaip jais naudotis?“ (1909), „Tikėk“ (1910), „Nevystantis vainikas“ (1907), „Lietuvos istorija“ (1910). Išleido knygas „Kaip praamžis lėmė“ (1920), „Eilių rinkinys“ (1921). XX a. penktajame dešimtmetyje parašė lietuvišką epą „Pasakų atošvaistos : tautinis epas“, primenantį estų „Kalevalą“ ar latvių „Lačplėsį“.
1997 m. ab spaustuvė (Domeikava, Kauno r.) išleido A. Šmulkščio-Paparonio „Rinktinius raštus“.

 • 1999 07 02 Žaliakalnyje, ant jo namo Vaižganto g. 10 atidengta memorialinė lenta (architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1928–1951 m. gyveno ir kūrė rašytojas, kunigas, Nepriklausomos Lietuvos Seimų narys Antanas Šmulkštys-Paparonis / 1886–1951 /“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Lietuvos albumas : [Lietuvos Respublikos kūrėjų, kultūros ir meno darbuotojų atvaizdai ir biografijos] / [sudarė Janina Markevičaitė ir Liudas Gira]. – [Kaunas] : [s.n.], [1921]. – P. 256.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Lietuvai pasidarbavusius dažnai prisiminsime / Domas Akstinas // Kauno tiesa. – 1991, geg. 14, p. 5.
 4. Kauno miesto mero 1998 03 05 potvarkis Nr. 83.
 5. Kadaise Lietuvą švietęs / Živilė Baltušnikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, liep. 3, p. 11.
 6. Šmulkštys Antanas / Regina Laukaitytė. – Portr. // Steigiamojo seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas. – Vilnius, 2006. – P. 381–383.
 7. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 128.
 8. Gyvenamasis namas = Residential house : Vaižganto g. 10 / Jolita Kančienė ; anglų kalbą vertė Mykolas Drunga. – Gretut. tekstas liet., angl. // Kauno tarpukario architektūra / [leidinio koncepcijos autorius, redaktorius ir leidėjas Gintaras Balčytis. – Kaunas : Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius, 2013. – P. 144–145.
 9. Kunigo Antano Šmulkščio namas : Vaižganto g. 10 / Jolita Kančienė // Kaunas, 1918–2015 / [Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis]. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 119.
 10. Antanas Šmulkštys: „Tai kryžkelė mano gyvenime“ / Audronė Veilentienė. – Bibliogr. išnašose // Parlamento studijos. – [Nr.] 30 (2021). – 2021, p. 145–148.