Šopauskas Jonas


[1900 06 19 Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.) – 1968 11 26 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulptorius Vladas Vildžiūnas, architektas Vytautas Brėdikis], fiziologas, higienistas, nusipelnęs gydytojas, profesorius.

[1922]–1968 m. gyveno Kaune, išskyrus 1934–1935 m.

1924–1929 m. studijavo Lietuvos universiteto Medicinos fakultete, kurį baigęs dirbo V. Lašo vadovaujamoje Fiziologijos katedroje laborantu ir asistentu. Nuo 1934 m. dėstė ir tobulinosi Vakarų Europoje. 1936 m. apgynęs daktaro disertaciją „Nervo jaudrumo parametrų kitimai nuo sužalojimo“, tapo medicinos daktaru, docentu, Higienos katedros vedėju, nuo 1941 m. – profesoriumi.
34-ius metus vadovavo Kauno medicinos instituto (KMI) Higienos katedrai, 1941–1960 m. lygiagrečiai vadovavo ir Vilniaus universiteto Fiziologijos katedrai.
Profesorius domėjosi aplinkos poveikiu organizmui, urbanizacijos įtaka sveikatai. Tyrinėjo senovės lietuvių sanitarinę kultūrą ir mitybą, Nemuno ir Nėries upių bei Kauno oro užterštumą, želdinių reikšmę miestui.
1940–1941 m. ir 1953–1955 m. buvo Kauno medicinos instituto Gydomosios medicinos fakulteto dekanas, įvairių mokslinių tarybų narys KMI ir kituose institutuose, Sveikatos ministerijoje, Vilniaus universitete, Lietuvos mokslų akademijoje. 1963–1965 m. – KMI mokymo reikalų prorektorius, 1966–1968 m. – Lietuvos fiziologų draugijos pirmininkas.
Parašė apie 80 mokslinių straipsnių. Vadovavo, konsultavo ir oponavo daugiau kaip 50 disertacijų. Su profesoriumi V. Lašu parašė vadovėlius „Fiziologijos praktikos darbai“ (1931), su kitais – „Higiena“ (1966) ir „Fiziologijos pratybas“ (1954, 1967).

  • 1986 m. Žaliakalnyje, ant namo Vaižganto g. 34A/E. Fryko g. 1 atidengta pirmoji atminimo lenta: „Šiame name 1955–1968 m. gyveno profesorius medicinos daktaras Jonas Šopauskas“. 1996 m. prikabinta nauja memorialinė lenta iš granito.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33.
  2. Šopauskas Jonas. – Portr. // Mūsų gydytojai / [redakcinė kolegija: Gintautas Česnys … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos gydytojų s-ga, 1998. – P. 277–278.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Profesoriui Jonui Šopauskui – 100 metų / Vytautas Obelenis // Medicina. – [Nr.] 36 (2000), t. 6, p. 529–533.
  5. Jonas Šopauskas. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 145.
  6. Individuali statyba sovietų Lietuvoje : trijų Kauno namų atvejis / Nojus Kiznis. – Iliustr., žml., planas. – Bibliografija išnašose // Naujasis židinys-Aidai. – 2022, Nr. 3, p. 26–32.
  7. Jūs gaunate butą : gyvenamoji architektūra Lietuvoje 1940–1990 metais : [kolektyvinė monografija] / Marija Drėmaitė, Viltė Janušauskaitė, Nojus Kiznis, Matas Šiupšinskas. – [Vilnius] : Lapas, [2023]. – P. 200–201.
  8. Gydytojo Jono Šopausko namas. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/1B3697B7-F691-426B-9C51-A902F6B3FA59 [2023 01 12]