Spektorius Icchakas Elchananas

 

(Spektoris Icchokas Elchananas / Spektoris Izaokas Elchananas / Spektor Jitzhak Elchanan / Spektor Yitzchak Elchanan) [1817 m. Rosė (Baltarusija) – 1896 03 06 Kaune; palaidotas Žaliakalnio žydų kapinėse, XX a. 7/9 deš. rabino palaikai perkelti į Aleksoto žydų kapines], talmudistas, rabinas, visuomeninis veikėjas.

1864–1896 m. gyveno Kaune.

1864 m. išrinktas vyriausiuoju Kauno rabinu ir užėmė šias pareigas iki mirties. Dėstė 1882 m. Vilijampolės priemiestyje įkurtoje Slabados ješivoje „Kneset-Israel“, kuri vėliau pelnė pasaulinę šlovę. Buvo vienas žymiausių XIX a. rabinų ir Talmudo išminčių, pasižymėjo didele erudicija darbštumu. Aktyviai susirašinėjo su rabinais, bendruomenėmis, filantropais ir įvairių pasaulio šalių įgaliotais asmenimis su judaizmu susijusiais klausimais.
I. E. Spektoriaus darbai: „Beer Jizchak“ (Karaliaučius, 1858), „Nachal Jizchak“ (1872–1884), „En Jizchak“ (1889–1895) ir kt.
1917 m., 100-osioms gimimo metinėms, sukurtas jubiliejinis bronzinis medalionas, kurio averse – rabino portretas, reverse – mauzoliejaus, kuriame buvo palaidotas rabinas, vaizdas. Norėdama paminėti 200-ąsias Talmudo išminčiaus gimimo metines, Kauno žydų religinė bendruomenė 2018 m. išleido proginę paauksuotą vardinę monetą. Ant jos pavaizduotas dailininko Kęstučio Milkevičiaus (2003 m.) nupieštas rabino portretas ir XIX a. jidiš šriftu užrašytas I. E. Spektoriaus vardas. Rabino I ir II laipsnio medaliais apdovanojami žydų kultūrai nusipelnę asmenys ir organizacijos.

 • 1905 m. įsteigti rabino I. E. Spektoriaus vardo našlaičių namai (Ugniagesių g. 7, dab. J. Gruodžio g. 25). 2023 05 30 ant pastato (dab. Kauno 1-osios muzikos mokykla) atidengta atminimo lenta su tekstu lietuvių, hebrajų ir anglų kalbomis: „Šiame pastate 1905–1941 metais veikė vyriausiojo Kauno rabino Izaoko Elchanano Spektoro (1817–1896) vardu pavadinti žydų našlaičių namai. Juose vaikai buvo auklėjami judaizmo ir sionizmo dvasia. Dauguma našlaičių žuvo per Antrąjį pasaulinį karą. Tik keliems iš jų pavyko pergyventi Holokaustą ir pasiekti Izraelio Valstybę. Benajahu ir Blumentalių šeimų dovana, Izraelis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Еврейская энциклопедия : свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем : [шестнадцать томов]. – С.-Петербург : Общество для научных еврейских изданий, [1908-1913]. – Т. 14, Сараево – Трани / под общей редакцией Л. Каценельсона. – [1913], p. 521–526.
 2. צום 30-יאריקן יארצייט פון הרב הגאון הצדיק ר׳ יצחק אלחנן ז״צל כא אדר תרנ״ו – כא אדר תרפ״ו = Apie rabino Izako [!] Elchonono Spektoro 30 metu [!] mirties sukaktuvė [!] : באריכט וועגן דער 20-יעריקער טעטיקייט פונ׳ם בית היתומים, וואס איז געגרינדעט אויף זיין נאמען. – קאוונע : דרוקעריי אידישע שטימע, 1926. – 16 p. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004273703 [2023 10 26]
 3. 35 יאר טעטיקייט פון דעם בית היתומים אויפן נאמען פון דעם גאון רבי יצחק אלחנן ספעקטאר זצ״ל : פראבלעמען פון דערציונג און בילדונג = Kauno žydų našlaičių namų rabino Icchoko-Elchonono Spektoro vardo 35 metų veiklos apyskaita. – קאונאס : דרוקעריי ש. יאסעלעוויטש, 1940. – 96 p. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004518317 [2023 10 26]
 4. Icchakas Elchananas Spektorius – Kauno rabinas : šimtosioms mirties metinėms / Chaimas Bargmanas. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – 1996, bal. 20 (Nr. 92), p. 5.
 5. Izaokas (Icchokas) Elchananas Spektoris (1817–1896) / Aušra Pačkauskienė, Vytautas Toleikis. – Portr. // Garsūs Lietuvos žydai / [Aušra Pačkauskienė, Vytautas Toleikis. – Vilnius : Europos namai, 2008. – P. 98.
 6. Kauno žydų bendruomenė istorijos šaltiniuose = Historical sources of Kaunas Jewish community : parodos katalogas / [Kauno miesto muziejus] ; [sudarytoja Odeta Grigonienė] ; [tekstų autoriai Vitalija Girčytė, Nijolė Ambraškienė, Odeta Grigonienė] ; [vertėjai Giedrė Jankauskienė, Vitalija Girčytė]. – Kaunas : Kauno miesto muziejus, 2013 ([Vilnius] : BMK l-kla). – P. 14–15.
 7. Rabino atminimui – moneta. – Portr. – KD inf. // Kauno diena. – 2018, saus. 17, p. 24.
 8. Langas į Lietuvos žydų religinį pasaulį iki holokausto = A window to the religious world of Lithuania’s Jews prior to the Holocaust : iš Michailo Duškeso Lietuvos judaikos rinkinio / [sudarytojai Michailas Duškesas, Aušra Pažėraitė]. – [Vilnius] : Inter Se, [2020]. – P. 5–6, 16, 17.
 9. Už gerus darbus žydų kultūrai bus teikiami Kauno Gaono medaliai / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, rugs. 13, p. 15.
 10. Žydų gyvenimas Kaune iki Holokausto = Jewish life in Kaunas prior to the Holocaust : iš Michailo Duškeso Lietuvos judaikos rinkinio / [sudarytojai Michailas Duškesas, Vilma Gradinskaitė]. – [Vilnius] : Inter Se, [2021]. – P. 17.
 11. Kauno žydai / [Arvydas Pakštalis, Remigijus Civinskas, Goda Volbikaitė, Brigita Tranavičiūtė, Daiva Citvarienė, Justina Petrulionytė-Sabonienė, Eduardas Brusokas, Jūratė Norvaišienė]. – Kaunas : Kaunas 2022, 2021. – P. 64–65, 73, 76.
 12. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. A-4105 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A-2723 „Dėl leidimo įrengti atminimo lentą Kaune, J. Gruodžio g. 25“ pakeitimo“.
 13. Mergaitė mėlyna suknele / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2023, birž. 3, p. 1–3.
 14. Kauno žydų religinė bendruomenė išleido paauksuotą rabino I. E. Spektoriaus monetą. – Prieiga per internetą: http://kaunas.kasvyksta.lt/2018/01/17/kultura/kauno-zydu-religine-bendruomene-isleido-paauksuota-rabino-i-e-spektoriaus-moneta/#ixzz55fPmbMS1 [2018 01 30]
 15. 28 žydų kultūrai nusipelnę asmenys ir organizacijos apdovanoti gaonų medaliais. – Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1496956/28-zydu-kulturai-nusipelne-asmenys-ir-organizacijos-apdovanoti-gaonu-medaliais [2023 10 19]
 16. Rabino Icchako Elchanano Spektoriaus vaikų namų ir Talmud-Tora draugijos pastatas. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/53B1430E-CDFF-4CB4-AC40-42F12D36C4AC [2023 10 19]
 17. Kauno pirmoji muzikos mokykla. – Prieiga per internetą: https://www.pirmamuzikos.lt/ [2023 10 27]