Spirgevičiūtė Elena


[1924 12 22–1944 01 03 Kaune; palaidota Senosiose miesto kapinėse, 1957 m. perlaidota Eigulių kapinėse, 2021 05 29 palaikai perlaidoti Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje], skaistybės kankinė.

Nuo gimimo iki mirties gyveno Kaune, Tvirtovės al. 91.

Gimė ir užaugo Žaliakalnyje. 1931 m. pradėjo lankyti 15-ąją vidurinę mokyklą, nuo 1933 m. – „Saulės“ pradinę mokyklą, vėliau – Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnaziją. Ją uždarius, perėjo į 8-ąją gimnaziją, kurią baigė 1943 m. Tais pačiais metais įstojo į Kauno universiteto Medicinos fakultetą, tačiau jame nesimokė. Vokiečiams uždarius universitetą, pradėjo mokytis užsienio kalbų. Lankė trumpalaikius pedagogų kursus, kuriuos baigusi paskirta mokytojauti Jonavos valsčiuje, tačiau dėl karo suirutės į paskyrimo vietą neišvyko.
1944 01 03 dvidešimtmetė išsaugojo tvirtą tikėjimą ir aukštus idealus, nepakluso prievartautojui ir, apgynusi skaistumą, pasirinko tragišką mirtį.
2000 m. Arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pradėjo Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos (kankinystės deklaravimo) bylą ir tų pačių metų gegužės 7 d. kankinė buvo įtraukta į Bažnyčios martirologą (Naujųjų kankinių sąrašą).
Brolis Česlovas Spirgevičius išleido seseriai skirtas knygeles „Mirtis atėjo iš Muravos“ (Kaunas, 1992), „Mano biblijėlė : [poemos]“ (Kaunas, 2016).
2021 m. išleistas Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis „Kai žemė dangų bučiavo“ (sud. vyskupas Algirdas Jurevičius, Kaunas).

 • [1990 m.] Žaliakalnyje, Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (Radvilėnų pl. 11) šventoriuje esančioje Kankinių sienoje įmūryta atminimo lenta su užrašu: „Geriau mirti, bet nenusidėti. Mergelė Elena Spirgevičiūtė, studentė, skautė, 1924–1944“. Bažnyčioje kabo paveikslas su parapijietės E. Spirgevičiūtės ir jos tetos S. Žukaitės portretais (dailininkė Liucija Atkočiūnaitė).
 • 1998 10 17 Taikos pr. ir Studentų g. sankryžoje, pastatytas paminklas (skulptorius Antanas Kmieliauskas, architektas Algimantas Mikėnas): „Šioje vietoje 1944 m. sausio 3 d., gindamos mergaitės garbę, žuvo Elena Spirgevičiūtė ir Stasė Žukaitė. Niekas manęs nepažemins, jei esu kilnios dvasios. Iš E. Spirgevičiūtės dienoraščio“.
 • 2001 05 23 Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčios (Marių g. 24) varpinėje jos garbei įkeltas varpas su įrašu: „Mergelės kankinės Elenos Spirgevičiūtės šlovės pradžiai pažymėti.“
 • 2004 01 04 Kauno „Saulės“ gimnazijos (Savanorių pr. 46) muziejuje, minint kankinės 80-ąsias gimimo ir 60-ąsias mirties metines, įrengta memorialinė ekspozicija „Elena Spirgevičiūtė“. Medžiagą surinko moksleiviai, vadovaujami istorijos mokytojo eksperto V. Jaruševičiaus.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Kaune pagerbtas Elenos Spirgevičiūtės, paaukojusios gyvybę už moters garbę ir orumą, atminimas // Bažnyčios žinios. – 1998, Nr. 20, p. 6.
 3. Angelas ; Memorialinis paminklas E. Spirgevičiūtei : [skulpt.: nuotr.] // Antanas Kmieliauskas / dailininkas ir sudarytojas Rimantas Dichavičius. – Vilnius : Vilniaus dailės akad. l-kla, 2001. – P. 78–79.
 4. Geriau mirti, bet nenusidėti: kankinių Elenos Spirgevičiūtės ir Stasės Žukaitės mirties 60-mečiui / Mykolas Jankauskas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2004, saus. 2, p. 5.
 5. Kriminalinis stabo portretas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, geg. 10, p. 11.
 6. Kaune pagerbtas Elenos Spirgevičiūtės, paaukojusios gyvybę už moters garbę ir orumą, atminimas. – Prieiga per internetą: http://www.baznycioszinios.lt/old/bz9820/820bl3.html [2018 12 21]
 7. Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė (1924–1944). – Prieiga per internetą: https://kaunoarkivyskupija.lt/elena-spirgeviciute/ [2018 12 21]
 8. Pabudins Palemono varpus. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2019, kovo 23, p. 2.
 9. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraščio istorija / Artūras Grickevičius. – Santr. angl. – Bibliogr.; 16 pavad. ir išnašose // Soter. – Nr. 75 (2020), p. 25–44.
 10. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės palaikų perlaidojimas / pagal Katalikai.lt. – Iliustr. // XXI amžius. – 2021, geg. 28, p. 14.
 11. Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė / parengė Marija Remienė. – Iliustr., portr. // Draugas. – 2021, spal. 23, p. 10–11.
 12. Kai žemė dangų bučiavo : dienoraštis / Elena Spirgevičiūtė. – Kaunas : Artuma, 2021. – 223, [1] p.