Sprangauskas Kazys


[1895 11 21 Kaune – 1949 05 09 Bolšaja Murta (Rusija)], Lietuvos kariuomenės brigados generolas.

1895–1914 m., 1919–1934 m., 1939–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Gimė Kauno konkės konduktoriaus šeimoje, augo pas senelį Šlienavoje (Kauno r.). 1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1919 12 01 savanoriu įstojęs į Lietuvos kariuomenę, tarnavo 1-ajame DLK kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulke ir dalyvavo nepriklausomybės kovose.
1924 08 15 baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune. 1931–1934 m. mokėsi Generalinio štabo akademijoje. Ją baigęs, gavo pulkininko laipsnį. 1936 m. paskirtas 1-ojo pėstininkų divizijos štabo viršininku, vėliau – Generalinio štabo 1-ojo skyriaus viršininku.
Apdovanotas Vyčio kryžiumi su kardais, DLK Vytauto Didžiojo ir Gedimino ordinais, įvairiais medaliais.
1940 m. pasitraukė iš tarnybos ir pradėjo dėstyti Generalinio štabo akademijoje. 1940 m. tapo brigados generolu, nuo birželio iki metų pabaigos buvo Lietuvos liaudies kariuomenės štabo viršininko padėjėjas. Išėjęs į atsargą, 1941 m. dirbo Birštono pradinės mokyklos vedėju.
1941 06 14 suimtas ir išvežtas į Sibirą. Iki 1949 m. gegužės mėnesio kalėjo keliuose Mordovijos lageriuose. Pervežtas į Krasnojarsko kraštą, netrukus mirė ir palaidotas B. Murtos kapinėse.
1995 m. 100-osios generolo gimimo metinės buvo iškilmingai paminėtos Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

 • 1996 m. Kazliškiuose jo vardu pavadinta gatvė.
 • 2007 m. Žaliakalnyje, ant namo Dzūkų g. 5 atidengta kolektyvinė atminimo lenta: „Šiame name 1933–1935 m. gyveno vienas Lietuvos apskričių kūrėjų, provizorius Kazys Kerpė. Čia yra gyvenę ir Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Seimų narys prof. dr. Leonas Bistras (1937–1940 m.), Lietuvos kariuomenės brigados generolai Kazys Sprangauskas (1933–1937 m.) ir Kazys Tallat-Kelpša (1935–1940 m.)“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo žmonių sąrašas.
 2. Kauno rajono tarybos 1995 12 20 sprendimas Nr. 83.
 3. Tragiško likimo žmogus / Juozas Šleikus. – Portr. // Gyvenimas. – 1995, lapkr. 22, p. 3.
 4. Tėvo vardas grįžo iš užmaršties / Danutė Sprangauskaitė. – Portr. // Kauno diena. – 1995, lapkr. 22, p. 17.
 5. Gen. K. Sprangausko g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 146–147.
 6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 03 21 sprendimas T-99.
 7. Sprangauskas Kazys. – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 7. – 2007, p. 133–134.
 8. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 07 04 įsakymas Nr. A-2295.
 9. Sprangauskas Kazys : kapitonas, 1 pėstininkų Gedimino pulkas : [Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, biografija] / Vilius Kavaliauskas. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 14 pavad. // Lietuvos karžygiai / Vilius Kavaliauskas. – T. 5, Pr – Šim. – 2012, p. 489–496.
 10. Dzūkų g. 5. – Prieiga per internetą: http://archimede.lt/kaunas/pastatas/1073 [2022 10 11]
 11. Sovietų represuoti Lietuvos kariuomenės generolai. Brigados generolas Kazys Sprangauskas. – Prieiga per internetą: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/sovietu-represuoti-lietuvos-kariuomenes-generolai-lya/exh-250/16.-brigados-generolas-kazys-sprangauskas-18951949/case-1271 [2023 05 16]
 12. Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Turtinga kuklaus medinuko Žaliakalnyje istorija: kad būtų prikeltas, kaupiami tarpukario lobiai. – Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000292226/atspindziai-paveldo-kolekcija-turtinga-kuklaus-medinuko-zaliakalnyje-istorija-kad-butu-prikeltas-kaupiami-tarpukario-lobiai [2023 09 16]