Spudas Povilas


[1896 01 13 Gataučiuose (Šiaulių r.) – 1944 08 07 Sverdlovsko lageryje (Rusija)], Nepriklausomybės kovų dalyvis, Steigiamojo Seimo narys, pedagogas.

1920–1941 m. gyveno Kaune.

1920 m. Panevėžio rinkimų apygardoje išrinktas į Steigiamąjį seimą, buvo krikščionių demokratų frakcijos nariu ir žemės reformos komisijos sekretoriumi.
Nuo rudens mokėsi Aukštųjų kursų Humanitarinių mokslų skyriuje. 1922–1926 m. Lietuvos universitete studijavo istoriją. Nuo 1934 m. buvo Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos inspektorius,  iki 1941 m. joje mokytojavo. 1925 m. įstojo į Teisių fakultetą, kurį baigė 1928 m. Istorijos mokytojas visada buvo rimtas ir griežtas, vien rūsčia išvaizda sukeldavo mokiniams pagarbą ir paklusnumą. 1925–1936 m. dirbo laisvai samdomu mokytoju Kauno žydų mergaičių gimnazijoje „Javnė“.
Vadovavo „Tėvynės pažinimo kuopelei“, priklausė Skautų rėmimo draugijai, Istorijos mokytojų sekcijai ir Lietuvių namų savininkų draugijai. Buvo Lietuvių mokytojų sąjungos Kauno II skyriaus pirmininkas.
Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės (1928), Vytauto Didžiojo ordino 3-ojo laipsnio (1935) medaliais ir DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1938).
1941 03 12 atleistas iš pareigų. 1941 06 14 Kauno geležinkelio stotyje atskirtas nuo šeimos ir išvežtas į Šiaurės Uralą.

  • 1996 01 17 Žaliakalnyje, ant namo Kauko al. 13 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1926–1941 m. gyveno Nepriklausomybės kovų dalyvis, Steigiamojo Seimo narys, Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos inspektorius Povilas Spudas. Mirė badu Sibire, Omsko srityje 1944 m.“
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais. – [Klaipėda] : išleido Seimo kanceliarija, 1924. – P. 54–55.
  2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  3. Povilas Spudas (1896–1944). – Portr. // Prisimenam „Aušrą“ / [leidėjai: K. Budrevičius … et al.]. – Toronto : [s.n.], 1990. – P. 63–64.
  4. Povilas Spudas / Algis Juozas Markūnas. – Iliustr. // Žiemgala: krašto kultūros laikraštis. – 1996, Nr. 2, p. 3.
  5. Spudas Povilas : (1920 05 15–1922 11 13) / Audronė Veilentienė. – Portr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos steigiamojo seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas / Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – P. 346–348.
  6. Spudas Povilas : (Kr. D. frakcijos). – Portr. // Lietuvos Respublikos Steigiamojo ir Atkuriamojo Seimo nariai / [sudarytojas Klaudijus Driskius]. – Vilnius : Tautos paveldo tyrimai, 2012. – P. 64.
  7. Memorialinės lentos / Jonas Lukšė. – Iliustr. // Sovietų genocido aukų atminimo ženklai Kaune / Jonas Lukšė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – P. 53–108.