Staniškis-Litas Sergijus

 

[1899 09 17 Geležiniuose (Marijampolės r.) – 1953 02 03 Naravuose (Prienų r.)], kavaleristas, partizanų vadas, pulkininkas.

1920–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1920 m. įstojo į Kauno karo mokyklą. Dalyvavo vaduojant Klaipėdą. Už tai 1923 m. mokyklos baigimo proga apdovanotas medaliu. Suteiktas kapitono laipsnis ir paskyrimas į DLK kunigaikštienės Birutės 2-ąjį ulonų pulką Kaune, po to – Vilkaviškyje, nuo 1926 m. – Alytuje. Vėliau perkeltas į Jonušo Radvilos 1-ąjį husarų pulką, dislokuotą Kaune. Čia jaunasis leitenantas sparčiai kilo karjeros laiptais. 1938 m. paskirtas kavalerijos eskadrono vadu ir lektoriumi į Pirmojo Lietuvos prezidento karo mokyklą. 1940 m. atleistas iš karo tarnybos, persikėlė į Šatijus (Kauno r.).
1941 06 14 jo suimti atėjusiems kareiviams valstiečio rūbais vilkintis ir laukuose dirbantis majoras paaiškino, kad ieškomas žmogus yra namuose. Kol jo ten ieškojo, spėjo pabėgti. Vokiečių okupacijos metais tarnavo Kauno komendantūroje, sekė karo eigą visame pasaulyje, domėjosi pogrindžio spauda.
Po karo slapstėsi pas brolį. Žuvinto pelkėse subūrė pirmuosius partizanus ir dalyvavo garsiose Palių kautynėse. 1945 m. paskirtas Dainavos apygardos vadu, 1946 m. sujungus Tauro ir Dainavos apygardas ir įkūrus Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų sritį, nuo 1950 m. vadovavo jos štabui.
1953 02 04 partizanų vadas buvo išduotas, apsuptas Prienų šile (2 km į vakarus nuo Naravų kaimo) ir neturėdamas galimybės išsiveržti, nusišovė bunkeryje. Jo lavonas atvežtas į MGB būstinę Kaune ir nufotografuotas šalia išdaviko ir saugumo karininko.
Apdovanotas II rūšies 3-čio laipsnio ordinu (1927), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). 1997 12 17 partizanui pripažintas kario-savanorio statusas, 1998 05 19 suteiktas pulkininko laipsnis ir apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

  • 1994 m. Vaišvydavoje nauja gatvė pavadinta jo vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto mero 1994 12 09 potvarkis Nr. 862.
  2. Dėl pavadinimų suteikimo: Kauno m. mero potvarkis Nr. 862 // Kauno diena. – 1994, gruod. 16, p. 4.
  3. Sergijui Staniškiui-Litui – 100 / Ričardas Čekutis ir Gintarė Jakubonienė. – Portr. // Lietuvos aidas. – 1999, rugs. 28, p. 14.
  4. Sergijus Staniškis // Lietuvos partizanų Tauro apygarda (1945–1952 m.) / Lietuvos archyvų departamentas. Lietuvos visuomenės organizacijų archyvas. – Vilnius : LAD, 2000. – P. 539.
  5. Sergijus Staniškis-Litas. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 148–149.
  6. Sergijus Staniškis-Litas : [biografija] / Vincas Peckus. – Iliustr. // Nežinomos legendos / Vincas Peckus. – Marijampolė : Ramona, 2003. – P. 118–122.
  7. Pietų Lietuvos partizanų sritis: atlasas. – Vilnius, 2008. – P. 90.
  8. Sergijus Staniškis / Vykintas Vaitkevičius, Aistė Petrauskienė. – Iliustr. // Lietuvos partizanų valstybė / Vykintas Vaitkevičius, Aistė Petrauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – P. 168–171.
  9. Nuotrauka. Lietuvos partizanas Sergijus Staniškis „Litas“. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000065664063 [2023 05 17]