Stankevičius Aleksandras


[1905 06 30 Kaune – 1952 04 10 Monrealyje (Kanada)], radijo inžinierius.

1925–1944 m. gyveno Kaune.

Baigęs Paryžiaus universitetą, įgijo radijo inžinieriaus specialybę ir pradėjo dirbti firmoje SFR. Jai laimėjus konkursą Kaune statyti radijo stotį, 1924 m. atvyko į gimtąjį miestą. Pastačius stotį, liko joje dirbti inžinieriumi. 1926 m. birželio 12 d. 19 val. pradėjo veikti radijo stotis iš Kauno.
1931–1932 m. Paryžiuje gilino žinias ir įsigijo radijo stoties telegrafisto diplomą.
1928–1930 m. ir 1933–1934 m. buvo Radijo stoties viršininko padėjėjas, nuo 1934 12 15 – viršininkas. Jam vadovaujant, įrengtos studijos S. Daukanto g. 12 (dabar 28A) ir Laisvės al. 11/13. 1936 m. parengė Kauno radijo stoties technines sąlygas.
Gerai mokėdamas prancūziškai, aktyviai dalyvavo ir Lietuvos reikalus gynė tarptautinėse radijo konferencijose.
1940 m. okupantų atleistas iš pareigų, Kauno 2-ojoje amatų mokykloje dėstė elektrotechniką, dalyvavo antinaciniame judėjime. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, dirbo toje pačioje SFR firmoje Paryžiuje, 1951 m. emigravo į Kanadą.

  • 2002 m. Žaliakalnyje, ant namo Vaižganto g. 21A atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1925–1940 m. gyveno radijo inžinierius, Lietuvos radijo stoties viršininkas Aleksandras Stankevičius. Mirė 1952 m. Monrealyje, Kanadoje“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno radijo stoties kūrėjai / Jonas Girdvainis // Mokslas ir technika. – 2001, Nr. 6, p. 21.
  2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  3. Aleksandras Stankevičius (1905 06 30–1952 04 10). – Persp. iš.: Antanas Gintneris „Nuo krivulės iki raketos“. Lietuvos paštininkų atsiminimai, 1968 m. Čikaga // Jie kūrė Lietuvos ryšius / sudarytojas Alfredas Antanas Basevičius. – Vilnius : Petro ofsetas, 2008. – P. 46–47.
  4. Kauno gatvių istorija: Vaižganto gatvė / Marija Oniščik. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, bal. 1, priedas „Santaka“, p. 6–7.
  5. Kauno radijo stoties viršininkas Aleksandras Stankevičius prie Kauno radijo stoties pastato. 1938 m. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/48941776/394144238?menuIndex=0&digitalObjectId=395075133 [2023 05 17]