Staugaitis Jonas


[1868 05 20 Omentiškėse (Vilkaviškio r.) – 1952 01 08 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulptorius Paulius Galaunė], gydytojas, visuomenės veikėjas.

1919–1952 m. gyveno Kaune.

1919 m. atvykęs į Kauną, paskirtas Sveikatos departamento medicinos skyriaus vedėju, vėliau – miesto ligoninės vyresniuoju gydytoju, netrukus tapo direktoriumi. Šias pareigas ėjo iki 1926 m. Daug nuveikė organizuojant Aukštųjų kursų medicinos skyrių. 1922 m. dalyvavo Lietuvos universiteto kūrime.
Kaip Valstiečių (vėliau – Valstiečių liaudininkų) sąjungos atstovas buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą ir tapo pirmininko pavaduotoju. Taip pat dirbo I, II ir III Seimuose. Iki valstybės perversmo buvo III Seimo pirmininkas.
1920–1940 m. pirmininkavo Kauno medikų draugijai, už nuopelnus paskelbtas jos garbės nariu. Nuo 1929 m. Kauno medikus atstovavo Vidaus reikalų ministerijos Medicinos tarnyboje, turėjo didelę įtaką Sveikatos departamente. 1924 m. buvo vienas Lietuvos gydytojų sąjungos ir Draugijos kovai su tuberkulioze steigėjų. Įsteigė knygų ir laikraščių Akcinę bendrovę „Varpas“, buvo Aukštųjų mokslų draugijos pirmininkas, dalyvavo Raudonojo Kryžiaus draugijos ir Šaulių sąjungos centro valdybos veikloje.
1922–1940 m. redagavo leidinį „Medicina“. Nuo 1932 m. gavo 600 Lt pensiją ir buvo tik žurnalo redaktorius. Nuolat tobulino lietuvišką medicininę terminiją.
1945–1949 m. vadovavo Kauno higienos muziejui. Paskirtas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) Medicinos tarybos nariu. 1949–1951 m. buvo Sanitarijos-epidemiologijos stoties gydytojas, Kauno sanitarinio švietimo namų vadovas.
Dirbo pasiaukojamai, gyveno kukliai, šeimos taip ir nesukūrė.
1946 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas.
Gydytojo ir politiko dokumentų archyvas saugojamas Kaune, Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje.

 • 1929 02 13 suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.
 • 1998 10 16 centre, ant namo A. Mickevičiaus g. 15 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1927–1952 m. gyveno gydytojas varpininkas, Kauno medicinos draugijos ir Lietuvos gydytojų sąjungos pirmininkas, „Medicinos“ žurnalo redaktorius, Seimo pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaras Jonas Staugaitis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. „Jonas Staugaitis“ : [portretas] // Medicina. – 1929, Nr. 11., virš.
 2. D-ras Jonas Staugaitis : 70 metų amžiaus ir 50 metų darbo Lietuvai sukaktuvės // Lietuvos žinios. – 1938, birž. 1 (Nr. 122), p. 3–4.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Ištikimas didiesiems savo tautos idealams / Benjaminas Kaluškevičius // Kauno aidas. – 1991, saus. 18, p. 25.
 5. Kauno miesto mero 1995 05 05 potvarkis Nr. 277.
 6. Atidengta paminklinė lenta / Vytautas Salinka. – Iliustr. // Ave vita. – 1998, spal. 21, p. 2.
 7. Gydytojas Jonas Staugaitis (1868–1952). – Pav. // Lietuvos gydytojų sąjunga / paruošė Liutauras Labanauskas, Jūratė Norvaišienė. – Kaunas : Lietuvos gydytojų sąjunga, 1998. – P. 23–25.
 8. Staugaitis Jonas : (1920 05 15–1922 11 13) / Danutė Stakeliūnaitė. – Portr. – Bibliogr.: 9 pavad. // Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas / Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – P. 356–359.
 9. Jonas Staugaitis. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 131–132.
 10. 1922 m. įkurto universiteto garbės daktarai. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/garbes-daktarai-ir-profesoriai/garbes-daktarai/1922-m-ikurto-universiteto-garbes-daktarai/ [2019 12 03]
 11. Staugaitis Jonas (1868 06 01–1952 01 18), Lietuvos gydytojas terapeutas, visuomenės veikėjas // Valstybės atkūrimo istorijos / Alfonsas Eidintas, Raimundas Lopata. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020. – P. 523.