Svilas Vytautas


[1925 06 27 Panevėžyje – 1992 04 10 Hiutenfelde (Vokietija)], rezistencijos dalyvis, pedagogas.

1926–1940 m., 1943 m., 1956 m. (trumpai) gyveno Kaune.

Būdamas penkiolikmečiu jaunuoliu, aktyviai dalyvavo pogrindinėje 8-osios vidurinės mokyklos moksleivių grupuotėje, kuri spausdino ir platino antisovietinius atsišaukimus. Buvo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) leidinio „Į laisvę“ vyriausiasis ekspeditorius. Tėvų namuose Radastų gatvėje turėjo įsirengęs sandėlį-slėptuvę. 1940 m. spalio mėnesį grupė buvo išaiškinta ir likviduota, o V. Svilas suimtas. Tuo metu jo mama su seserimi repatrijavo į Vokietiją, todėl valdžiai teko išleisti ir jį.
1943 m. V. Svilas nelegaliai grįžo į Kauną ir tęsė rezistencinę veiklą. 1944 m. namuose buvo atlikta krata, o šeimininkas suimtas. Jam pavyko pabėgti ir pasitraukti į Vokietiją, bet rūpėjo tėvynės likimas. Pasimokęs partizaninės veiklos ir pasitreniravęs specialioje mokykloje, 1944 12 18 parašiutu nusileido Kazlų Rūdos miškuose. Veikė kapitono P. Gužaičio partizanų dalinyje. Legalizavosi, dirbo Jurbarko girininkijoje. 1945 m. prie Eržvilko suimtas, nuteistas 20 metų katorgos ir išsiųstas į anglies kasyklas Vorkutoje.
1956 m. amnestuotas grįžo į Lietuvą. Negavęs leidimo gyventi Kaune, apsigyveno Marijampolėje.
Fiktyviai vedė šilutiškę, atsisakė pilietybės ir 1966 12 02 išvyko į Vakarų Vokietiją. Mokytojavo Vasario 16-osios gimnazijoje, aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje.
1970 m. trečią kartą atvykęs į tėviškę kaip turistas, imtas persekioti, tardomas, apšmeižtas, bandytas užverbuoti, nepavykus – ištremtas be teisės sugrįžti ir uždrausta su juo bendrauti.

  • 1995 10 20 Žaliakalnyje, prie namo Radastų g. 27 bendražygio J. Grušio-Žilvinio rūpesčiu buvo atidengta akmeninė stela (skulptorius Arūnas Sakalauskas): „Šiame name gyvenusiems Lietuvos policijos departamento direktoriui, pulkininkui Kazimierui Svilui 1892–1941, bolševikų sušaudytam Maskvoje ir jo sūnui, politiniam kaliniui Vytautui 1925–1992, mirusiam Vokietijoje, atminti. Atminimo ženklas pastatytas Aldonos Svilaitės-Kraig ir Emos Svilienės lėšomis“. Tą pačią dieną Kryžių kalnelyje (Pramonės pr.), prie VI forto pastatytas tėvui ir sūnui skirtas ąžuolinis stogastulpis (tautodailininkas Ipolitas Užkurnys).
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto 1995 03 06 mero potvarkis Nr. 161.
  2. Lietuvos patriotai – tėvas ir sūnus / Juozas Grušys. – Portr. // XXI amžius. – 1995, spal. 20, p. 5.
  3. Dėl atminimo įamžinimo ir pavadinimų suteikimo: Kauno m. mero potvarkis Nr. 161 // Kauno diena. – 1995, kovo 15, p. 4.
  4. Įamžintas pulkininko veikėjo Kazimiero Svilo ir jo sūnaus atminimas // Tėviškės žinios. – 1995, spal. 24, p. 3.
  5. Likimas kaip uraganas čia atbloškė abu… / Irena Petraitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, spal. 26, p. 29.
  6. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  7. Vytautas Svilas – gyvenimą paskyręs kovai už Tėvynę / Danguolė Žemaitienė. – Portr., iliustr. // Į laisvę. – 2007, sausis–kovas, Nr. 156, p. 64–67.
  8. Vytautas Svilas Vorkutoje. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805232/60000000615540?menuIndex=0&digitalObjectId=60000000615741 [2023 05 23]