Tallat-Kelpša Juozas


[1889 01 01 Kalnujuose (Raseinių r.) – 1949 02 05 Vilniuje], kompozitorius, dirigentas.

1919–1948 m. gyveno Kaune.

1919 m. atsikėlęs į Kauną iš Vilniaus, apsigyveno Maironio namo 2-ojo aukšto kairiajame fligelyje. Iš pradžių dirbo Švietimo ministerijos Meno departamento Muzikos skyriaus vedėju. Jam pavesta suregistruoti muzikines pajėgas ir sudaryti muzikinio lavinimo programas mokykloms. Metų gale gavo stipendiją ir išvyko tobulintis į Berlyną. 1920 m. gegužės mėnesį grįžo į Kauną ir buvo paskirtas Meno kūrėjų draugijos Muzikos sekcijos pirmininku. Dirbo visus darbus ir dirigavo 1920 12 31 pastatytai Dž. Verdžio operai „Traviata“. Ketverius metus dirigavo visiems Valstybės teatre vykusiems operos spektakliams, simfoniniams koncertams.
Dėstė J. Naujalio muzikos mokykloje, kurį laiką jai vadovavo. 1925 m. atidarė operos klasę, parengusią puikius dainininkus: K. Gutauską, A. Kučingį, J. Mažeiką ir kt. 1927 m. J. Gruodžiui atsisakius, ėmė vadovauti Konservatorijos orkestrui. 1944 m. be dirigento darbo teatre buvo ir Kauno konservatorijos direktorius. Pokario metais vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungai.
Harmonizavo, kūrė solo ir choro dainas: „Kur lygūs laukai“ (Maironio žodžiai), „Mano sieloj šiandien šventė“, „Ne margi sakalėliai“ (B. Sruogos žodžiai). Parašė uvertiūrą ir siuitą mediniams pučiamiesiems instrumentams liaudies dainų temomis ir daugelį kitų kūrinių.
Jonas Nabažas ir Eugenija Ragulskienė parengė monografiją „Juozas Tallat-Kelpša: Gyvenimas ir kūryba. Straipsniai ir laiškai. Dokumentai. Amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 1983).

 • 1974 m. miesto centre, ant namo Laisvės al. 69 prikabinta atminimo lenta. 1989 01 08 pritvirtinta nauja memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Stasys Žirgulis): „Šiame name 1942–1949 m. gyveno kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša“.
 • 1989 01 08 ant namo Rotušės a. 13 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Stasys Žirgulis): „Šiame name 1919–1924 m. gyveno kompozitorius ir dirigentas Juozas Tallat-Kelpša“.
 • 2012 02 15 Senamiestyje, ant pastato T. Daugirdo g. 4, atidengta grupinė memorialinė lenta (skulptorius Vytautas Narutis): „Čia gyveno žymūs lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjai Jonas Garalevičius, Paulius Galaunė, Vladas Putvinskis, Juozas Tallat-Kelpša“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Juozas Tallat-Kelpša. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 54–56.
 2. Lietuvių muzikos pirmeivių gretose. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, saus. 10, p. 1.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Tallat-Kelpša Juozas // Lietuvių kompozitoriai: enciklopedinis žinynas / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 2004. – P. 376–378.
 5. Apie dirigentus : Juozas Tallat-Kelpša / Algimantas Kalinauskas. – Nuotr. // Ataidai / Algimantas Kalinauskas. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010. – P. 400–407.
 6. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 11 04 įsakymas Nr. A-4136.
 7. Lietuvos valstybininkui Stasiui Šilingui atminti / Rasa Duobaitė-Bumbulienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, vas. 24, p. 4.
 8. Nuotrauka. Juozas Tallat-Kelpša. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805354/130000004374082?menuIndex=0&digitalObjectId=130000004374282 [2023 05 27]