Tamkevičius Sigitas

 

[1938 11 07 Gudoniuose (Lazdijų r.)], kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis.

1955–1957, 1959–1962 m. ir nuo 1988 m. gyvena Kaune.

1955 m. baigęs Seirijų vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją (KTKS). Studijas teko nutraukti dėl tarnybos sovietinėje armijoje. 1962 m. baigė KTKS ir buvo įšventintas kunigu. Vikaravo įvairiose Vilkaviškio vyskupijos parapijose. 1968 m. įstojo į Jėzaus draugiją. 1969 m. valdžiai uždraudus kunigauti, dirbo gamykloje ir melioracijoje Prienų rajone.
1978 m. su kitais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą (TTGKK). 1972–1983 m. buvo „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ redaktorius. Už tai suimtas, apkaltintas antisovietine propaganda ir nuteistas 10 metų kalėti Permės ir Mordovijos lageriuose. Vėliau ištremtas į Sibirą, tačiau prasidėjus „perestroikai“ 1988 m. iš kalėjimo paleistas.
1889–1990 m. buvo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvas, 1991 m. – Seminarijos rektorius, 1991–1996 m. vyskupas, 1996 05 04–2015 06 11 – Kauno arkivyskupijos metropolitas, nuo 2015 07 11 – arkivyskupas emeritas. Nuo 1999 m. nuolat renkamas į Lietuvos vyskupų konferenciją. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Didysis kancleris, Kauno arkivyskupijos „Caritas“ pirmininkas. 2008 m. tapo įsteigtos Pažaislio tarybos nariu.
1996 m. už aktyvią veiklą, ginant tikinčiųjų teises sovietinio režimo metais, apdovanotas Georgo von Hertlingo medaliu, 1998 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio (DLK) Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu, 2002 m. – Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, už heroizmą, parodytą ginant Lietuvos katalikų bažnyčią okupacijos metais, Konektikute (JAV) jam įteiktas Šv. Pranciškaus Ksavero medalis. 2013 m. Kauno arkivyskupui metropolitui už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai įteiktas I laipsnio Santakos garbės ženklas, Seimo sprendimu paskirta Laisvės premija.
Išleista „Viešpats mano šviesa : arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsiminimai“ (Kaunas, 2013).

 • 1995 09 22 suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
 • 1999 03 25 už veiklą leidžiant ir redaguojant „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ ir atgaivinant „Aušrą“ suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Vyskupas Sigitas Tamkevičius – Kauno garbės pilietis / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, saus. 16, p. 1.
 2. Arkivyskupas S. Tamkevičius. Nereikėjo perkainoti to, ką dariau ir dėl ko kovojau / kalbėjosi J. Adomaitis // Tėviškės žinios. – 1998, lapkr. 7, p. 5.
 3. Dešimtmečio proga VDU siūlomas antras vardas / Vilma Kasperavičienė // Laikinoji sostinė. – 1999, geg. 1, p. 2.
 4. Tamkevičius Sigitas (g. 1938 11 07) // Lietuvių dvasininkai kūrėjai / [sudarytojas Ričardas Jakutis]. – Vilnius : Poli, 2000. – P. 707.
 5. Gražiausia Kaune – žmonės / Sigitas Tamkevičius ; kalbėjosi Gražina Viktorija Petrošienė ; Zenono Baltrušio nuotrauka. – Iliustr. – Rubrika: Nemuno svetainė // Nemunas. – 2013, lapkr. 7-13 (Nr. 38), p. 3–4.
 6. Laisvės premija skirta S. Tamkevičiui. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2013, gruod. 4, p. 2.
 7. Arkivyskupas S. Tamkevičius rytoj bus pakeltas kardinolu. – Iliustr. // Santaka. – 2019, spal. 4, p. 4.
 8. Kardinolui S. Tamkevičiui suteiktas šv. Angelės Meriči titulas. – Iliustr. // Katalikas. – 2019, spal. 11, p. 1.
 9. Kardinolystė – kvietimas dar ištikimiau tarnauti Evangelijai : [pokalbis su kardinolu S. Tamkevičiumi]. – Iliustr. // Katalikas. – 2019, spal. 11, p. 1.
 10. Kardinolas Sigitas Tamkevičius: tikėjimas lengvino kalėjimo kryžių / Goda Krukauskienė, Paulius Saudargas // Ateitis. – 2019, Nr. 10, p. 16–25.
 11. Miesto Garbės piliečiai. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/ [2020 01 07]
 12. Kardinolas – kovotojas už tiesos žodį ir laisvę / KD inf. – Portr. // Kauno diena. – 2021, lapkr. 8, p. 4.
 13. Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikai – 50 metų. – Prieiga per internetą: https://galerija.kvb.lt/index.php/category/2371 [2023 05 27]