Taujenis Vincas

 

[1890 04 10 Padarbuose (Mažeikių r.) – 1966 01 02 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], geodezijos inžinierius, durpių ūkio specialistas, docentas.

1920*–1966 m. gyveno Kaune.

1920–1928 m. – Lietuvos žemės ūkio ministerijos Miškų departamento Durpynų ir vandens ūkio skyriaus vedėjas, 1928–1938 m. – ministerijos ir melioracijos darbų vedėjas.
Dėstė durpininkystę, geodeziją ir melioraciją žemės ūkio technikume ir matininkų kursuose Dotnuvoje ir Kėdainiuose, 1924–1928 m. – durpininkystės kursus Žemės ūkio akademijoje. Karo metais dirbo Kauno valstybinėje technikos mokykloje, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Technologijos fakultete. Nuo 1925 m. – Žemės ūkio akademijos ir nuo 1927 m. – Aukštesniosios miškų mokyklos lektorius, vėliau – durpių ūkio katedros vedėjas. 1938 m. dirbo Žemės ūkio rūmuose (ŽŪR), karo metais – Kauno valstybinėje technikos mokykloje ir VDU Technologijos fakultete. 1950 m. – geografijos mokslų kandidatas (dab. daktaras), 1954 m. – docentas. 1958 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) žemėtvarkos katedros vedėjas. 1959–1961 m. vadovavo LŽŪA Hidrotechninių įrengimų katedrai.
Buvo Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų bei Lietuvos inžinierių sąjungų valdybos narys. Priklausė Lietuvos geografinei draugijai.
Buvo pasiryžęs pastatyti Palemone bažnyčią. Jo dukterėčia Albertina Taujenytė, gyvenusi dėdės sodyboje (architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis; Marių g. 18) ir slaugiusi jį iki gyvenimo pabaigos, išpildė savo giminaičio troškimą padovanodama sklypą ir dalį gyvenamojo namo su ūkiniu pastatu Palemono parapijos bendruomenės poreikiams.
V. Taujenio darbai: „Mūsų pelkės – durpynai ir jų sunaudojimas“ (1923), „Melioracijos darbai“ (1918–1938), „Durpių kasimas“ (1940), „Lietuvos durpynai“ (1948), „Rytų Lietuvos pelkės ir durpynai“ (su S. Purvinu) (1954) ir kt. Bene svarbiausias jo darbas – pirmasis Lietuvos durpynų kadastras. Durpių ūkio klausimais rašė įvairiuose leidiniuose: „Tautos ūkyje“, „Mūsų giriose“, „Technikoje ir ūkyje“, „Žemėtvarkoje ir melioracijoje“, „Žemės ūkyje“ ir kt.

  • 1990 m. Palemone esančiai gatvei suteiktas V. Taujenio vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Ar nesuklupsime, nešdami savo kryžių? / Violeta Vilkauskaitė. – Edmundo Katino nuotrauka // Kauno tiesa. – 1990, geg. 25, p. 1.
  2. Kauno miesto mero 1990 12 28 potvarkis Nr. 897.
  3. V. Taujenio namas Palemone Marių g. 1930 : [nuotrauka] // Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis / Jolita Kančienė, Jonas Minkevičius. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – P. [158].
  4. Žemėtvarkos katedra, 1947–1997 / Lietuvos žemės ūkio universitetas. – Kaunas : LŽŪU, 1997. – P. 27–28.
  5. V. Taujenio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 159.
  6. Taujenis Vincas : [biografija]. – Port. // Lietuvos geografai / Geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos geografų draugija. – Vilnius : Geologijos ir geografijos institutas, 2007. – P. 258–259.