Timinskis Aleksandras


[1884 04 04 Mosty, Gardino gub. (Baltarusija) – 1959 02 15 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, švietėjas, Kauno rusų inteligentijos lyderis.

1918–1959 m. gyveno Kaune.

1918 m. gruodžio mėnesį atvyko į Kauną pasimatyti su ligotais tėvais ir čia pasiliko. 1919 m. dėstė Komercijos mokykloje. 1920 09 17 įsteigė privačią Kauno mokytojų draugijos rusų gimnaziją ir jai vadovavo. Subūrė puikų išsilavinimą turinčius mokytojus, kurie dirbo prastomis sąlygomis: be baldų, vadovėlių ir sąsiuvinių. Gimnazijos direktorius dėstė matematiką ir literatūrą, taisyklingai kalbėjo lietuviškai, palaikė glaudžius ryšius su Kaune nuolat gyvenančiais ir viešinčiais rusų inteligentais. 1923 m. išrinktas į II-ąjį Lietuvos Respublikos Seimą. 1925 m. gimnazija įsikūrė naujame pastate Vytauto pr. 44. Daugeliui visuomeninių ir kultūrinių organizacijų ji tapo „rusų namais“. 1940 m. mokykla nustojo veikusi.
1942 m. vokiečių okupantai direktorių suėmė ir įkalino Pravieniškėse, kur jis susirgo, neteko darbingumo, todėl buvo paleistas.
1944 m. dėstė Technikos mokykloje, vertė iš vokiečių ir lenkų kalbų. 1945–1946 m. dėstytojavo Kauno 10-ojoje vidurinėje mokykloje ir Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA), nuo 1947 m. – Kauno universiteto rusų kalbos katedroje. 1957 m. tapo docentu.

 • 1995 04 03 Kauno 20-oji vidurinė mokykla (V. Krėvės pr. 50) buvo pavadinta A. Timinskio vardu, joje 1997 m. įkurtas muziejus. Tais pačiais metais mokyklos bendruomenė Petrašiūnų kapinėse sutvarkė beveik išnykusią kapavietę, savomis lėšomis pastatė naują antkapį. 2006 m. A. Timinskio mokykla sujungta su A. Puškino mokykla. Vertingi mokyklos muziejaus eksponatai perduoti Kauno apskrities pedagoginiam muziejui (dab. Lietuvos švietimo istorijos muziejus (LŠIM), Vytauto pr. 52).
 • 2004 10 29 ant pastato Vytauto pr. 44 atidengta memorialinė lenta (skulptorė Virginija Babušytė-Venckūnienė): „Šiame pastate buvusioje rusų gimnazijoje 1925–1940 m. dirbo jos steigėjas ir direktorius, švietėjas, Lietuvos Respublikos II Seimo narys Aleksandras Timinskis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Rusiškasis Kauno pasaulis: kultūrinė aplinka 1918–1940 metais / Asija Kovtun. – Iliustr. // Darbai ir dienos. – [Nr.] 34 (2003). – P. 145–176.
 2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 04 29 įsakymas Nr. A-761.
 3. Prisimintas iškilus pedagogas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, spal. 30, p. 5.
 4. Kauno mokytojų draugijos gimnazija ir Aleksandras Timinskis (1920–1940) / Povilas Lasinskas. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Lituanistica. – 2006, Nr. 2, p. 89–95.
 5. Kauno inteligentijos žiedą krovė ir rusų šviesuoliai : laikinoji sostinė tarpukariu tapo bolševikų režimui nepalankių intelektualų prieglobsčiu / Erika Vaitkūnienė ; nuotr. iš Pedagogikos muziejaus archyvo. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2007, bal. 21, p. 11.
 6. Тыминский Александр Иванович : педагог, директор Русской гимназии в Каунасе. – Portr., iliustr. // Русские в истории и культуре Литвы / [авторы-составители Инесса Маковская, Андрей Фомин. – Вильнюс : Вага, 2008. – P. 397–401.
 7. Роль А. И. Тыминского в жизни русских Каунаса / Асия Ковтун. – Iliustr. – B. d. // Русский мир Каунаса. – 2008, 22 янв., p. 1, 16–19.
 8. Rusų inteligentijos indėlis į nepriklausomos Lietuvos ateitį / Jūratė Jagminienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, kovo 22, priedas „Santaka“, p. 4–5.
 9. Pedagogas, ištikimai tarnavęs Lietuvos idėjai / Jūratė Tamulytė-Jagminienė. – Iliustr., portr. // Respublika. – 2019, liep. 27/rugpj. 2 (Nr. 30), p. 12.
 10. Istorinė atmintis. Aleksandras Timinskis – Antrojo Lietuvos Respublikos Seimo narys / Jūratė Tamulytė Jagminienė. – Iliustr., portr. // Dirva. – 2019, lapkr. 5, p. 10–11.
 11. Kauno mokytojų draugijos Rusų privatinės gimnazijos direktorius Aleksandras Timinskis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805318/439930311 [2023 05 27]