Totoraitis Jonas

 

[1872 12 24 Bliuviškiuose (Šakių r.) – 1941 06 21 Bliuviškiuose], kunigas, vienuolis marijonas, istorikas, pedagogas, visuomenės veikėjas.

1923–1937 m. dirbo Kaune.

1923–1937 m. dėstė Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas) Teologijos-filosofijos fakultete naujųjų amžių bažnyčios istoriją, visuotinę naujųjų amžių istoriją, istorijos metodiką, paleografiją, Lietuvos istoriją. 1924–1925 m. vadovavo Istorijos katedrai. Jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1930–1933 m. – Lietuvos marijonų provincijolas.
Gyveno pasauliečiams ir marijonų vienuolijos nariams įrengtame bendrabutyje prie Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios.
Parašė knygų – „Jaunimo globa ir jo susivienijimai“ (Seinai, 1910), „Lietuvos atgijimas“ (Chicago, [1920]), „Zanavykų istorija“ (Marijampolė, 1929), „Mindaugas – Lietuvos karalius“ (Marijampolė, 1932), vadovėlių – „Naujųjų amžių istorija“ (Marijampolė, 1923 ir kt. leid.), „Vidurinių amžių istorija“ (1926, 1930) ir kt. Didžiulės istoriografinės ir pažintinės vertės J. Totoraičio veikalas – „Sūduvos Suvalkijos istorija“ (1938, pakart. leid. – 2003). Bendradarbiavo įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose, publikavo straipsnių istorijos, religijos ir kt. temomis, recenzijų. Nemaža dalis jo kūrybinio palikimo išliko rankraščiuose.
2022 m. išleista Algimanto Katiliaus parengta monografija „Jonas Totoraitis MIC : biografija ir veikla“ (Vilnius).

  • 2008 m. projektuojamai gatvei Rokuose suteiktas J. Totoraičio vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Profesoriaus Jono Totoraičio rankraščiai / Algimantas Katilius. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. – 1995, Nr. 7 (liepa), p. 29–31.
  2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 04 10 sprendimas Nr. T-173.
  3. Savivaldybės tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2008, bal. 18, p. 8.
  4. Kun. dr. Jonas Totoraitis 1872–1941 / Stanislovas Sajauskas. – Iliustr. // Marijampolė / Stanislovas Sajauskas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2011. – P. 103–106.
  5. Istorikas, kunigas Jonas Totoraitis : nacionalinių vertybių rinkimai 2015 / Albinas Vaičiūnas. – Portr. // Mūsų Respublika. – 2015, gruod. 23–30 (Nr. 52), priedas „Žalgiris“, p. 4.