Tūbelis Juozas


[1882 04 18 Ilgalaukiuose (Rokiškio r.) – 1939 09 30 Kaune; palaidotas Senosiose miesto kapinėse, kurias panaikinus, perlaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse, 2018 m. pastatyto antkapinio paminklo architektas Vladas Mačys], agronomas, politikas, Lietuvos valstybės veikėjas.

1909, 1919–1939 m. gyveno Kaune.

1909 m. atsikėlė į Kauną. 1910–1913 m. dirbo apskričių žemėtvarkos komisijose. Propagavo vienkiemius ir kooperaciją. 1915 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę vykdė intendantūros darbą: rūpinosi evakuotomis įstaigomis, pabėgėliais, maistu kariuomenei ir gyventojams. 1918 m. grįžo iš rusų armijos ir dirbdamas Lietuvos Tarybos švietimo komisijoje, rengė programas žemės ūkio mokykloms, redagavo „Lietuvos aido“ priedą „Žemės ūkis“. 1918 m. gale paskirtas pirmuoju žemės ir valstybės turtų ministru. 1919–1920 m. lygiagrečiai buvo ir švietimo ministras. Jam vadovaujant, ir M. Krupavičiui su A. Rimka padedant, pradėta dalinti žemė savanoriams, atkurta Dotnuvos žemės ir miškų ūkio mokykla.
Susirinkus Steigiamajam seimui, iš ministro pareigų pasitraukė ir ėmėsi ūkio reikalų. 1921 m. su kitais įkūrė Lietuvos žemės ūkio draugiją, kuri 1923 m. peraugo į „Lietūkį“. 1925 m. tapo AB „Maistas“ pirmininku, 1926 m. įkūrė „Pienocentrą“ ir buvo jo vadovas. Taip pat dirbo Žemės ūkio, prekybos ir pramonės rūmuose.
1927 m. tapo finansų ministru. Nuo 1929 m. ėjo ir ministro pirmininko pareigas. Nuo 1931 m. vadovavo Lietuvos tautininkų sąjungai. 1938 m. buvo žemės ūkio ministras, nuo metų galo iki mirties – Lietuvos banko valdytojas. Vedė atsargią finansų politiką, kuri krizės metais apsaugojo valstybę nuo įsiskolinimo ir lito nuvertėjimo. Nepriimdavo sprendimų, jų nesuderinęs su ūkinių organizacijų ir Lietuvos banko vadovais, iki minimumo apribojo komandiruotes į užsienį, reikalavo, kad ministerijos kasmet mažintų išlaidas. Jo vadovaujama vyriausybė neliko abejinga materialiam kultūros rėmimui.
1930 m. Didžiojo kunigaikščio Vytauto 500-ųjų gimimo metinių oro pašto laidoje išleisti 5, 10 ir 15 ct vertės pašto ženklai (dailininkas Adomas Varnas) su Juozo Tūbelio atvaizdu. Apie 1935 m. skulptorius Juozas Zikaras sukūrė jam skirtą portretinį medalį. 2007 m., 125-osioms gimimo metinėms, išleistas kolekcinis vokas.
Išleista: proginė knyga „Juozo Tūbelio gyvenimo ir veiklos bruožai“ (Kaunas, 1936), 2019 m. – Jono Rudoko biografinė studija „Juozo Tūbelio laikai“ (Vilnius), 2020 m. – Ingridos Jakubavičienės monografija „Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai“ (Vilnius), 2023 m. – Onutės Levandavičiūtės „Gerovės valstybės architektas : biografinė apybraiža [apie Juozą Tūbelį]“ (Kaunas).

 • 1929 10 29 Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba už ypatingus nuopelnus žemės ūkiui suteikė agronomijos garbės daktaro vardą.
 • 2001 06 24 Žaliakalnyje, ant jo namo Dainavos g. 1 (architektas Feliksas Vizbaras), kuriame 1945 m. įsikūrė Kauno dailės mokykla, atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Česlovas Pečiukas): „Šiame name 1934–1939 m. gyveno Lietuvos respublikos ministras pirmininkas Juozas Tūbelis 1882–1939“. 2022 m., įgyvendinant Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus projektą „100 Kauno atvaizdų“, gimnazijos sieną papuošė J. Tūbelio atvaizdas (dailininkas Gintautas Vaicys).
 • 2001 m. Vytėnuose jo vardu pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 123–125.
 2. Kauno miesto savivaldybės 2001 09 10 potvarkis Nr. 1354.
 3. Pavadinimai naujoms gatvėms Vytėnuose / Violeta Gustaitytė // Kauno diena. – 2001, spal. 10, p. 5.
 4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) garbės daktarų ir mokslų mecenatų sąrašas.
 6. Vila = Villa : Dabar: Kauno dailės gimnazija : Dainavos g. 1 / Jolita Kančienė ; į anglų kalbą vertė Mykolas Drunga. – Iliustr., plan. – Gretut. tekstas liet., angl. // Kauno tarpukario architektūra / [leidinio koncepcijos autorius, redaktorius ir leidėjas Gintaras Balčytis. – Kaunas : Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius, 2013. – P. 196–197.
 7. Juozo ir Jadvygos Tūbelių šeimos gyvenimas Kaune. – Iliustr. // Seserys Sofija Smetonienė (1884–1968) ir Jadvyga Tūbelienė (1891–1988) / Ingrida Jakubavičienė. – Vilnius : Versus aureus, [2014]. – P. 79–105.
 8. Juozo ir Jadvygos Tūbelių vila : (dab. Kauno dailės gimnazija) : Dainavos g. 1 / Jolita Kančienė. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015 / [Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis]. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 140.
 9. Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai / Ingrida Jakubavičienė. – Vilnius, 2020. – P. 425, 427.
 10. Juozo ir Jadvygos Tūbelių namai. – Iliustr. // Ji. – 2021, Nr. 6 (vas. 9), p. 62.
 11. Piešiniu įamžintas buvęs premjeras / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, birž. 25, p. 10.
 12. Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas Juozas Tūbelis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/717041353 [2023 06 20]