Tuinyla Vilhelmas Vytautas

 

[1914 04 23 Krokininkuose (Alytaus r.) – 1996 03 12 Kaune], sodininkas, pomologas, agronomas.

1929–1996 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1929–1932 m. mokėsi Fredos aukštesniojoje sodininkystės ir daržininkystės mokykloje. 1932–1939 m. dirbo sodininku Kauno miesto sodininkystėje. 1937 m. baigė Kauno privatinę gimnaziją. 1939–1945 m. – Lietūkio vaisinių ir dekoratyvinių augalų sėklininkystės instruktorius. 1945–1948 m. mokytojavo Kauno sodininkystės-daržininkystės technikume.
1949–1953 m. dirbo Verkių kolūkių pirmininkų mokykloje, Antalieptės žemės ūkio mokykloje, Lietuvos mokslų akademijos Biologijos instituto Eksperimentinėje bazėje, 1953–1980 m. – Vytėnų sodininkystės-daržininkystės bandymų stotyje. Dirbdamas studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA), kurią baigė 1954 m. 1960 m. apgynus disertaciją, suteiktas biologijos mokslų kandidato (biomedicinos mokslų daktaro) mokslinis laipsnis, skirtos vyr. mokslinio darbuotojo pareigos.
1980 m. jo rūpesčiu Vytėnuose įkurtas Sodininkystės ir daržininkystės muziejus, kuriam vadovavo iki 1992 m.
Sukaupė apie 1700 obelų, 200 kriaušių, 200 slyvų bei vyšnių ir kitų genčių vaismedžių veislių genofondą.
Spaudoje bendradarbiavo nuo 1939 m., paskelbė apie 300 mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių. 1959 m. buvo vienas iš Lietuvos sodininkų draugijos ir jos žurnalo „Mūsų sodai“ steigimo iniciatorių. Redagavo ir su kitais autoriais 1962 m. išleido Lietuvos pomologijos sąsiuvinius.
Knygų „Lietuvos pomologija“ (1962, 1974), „Lietuvos pomologija“ I t. (1990) sudarytojas ir vienas iš autorių bei „Lietuvos pomologija“ II t. (1996) vienas iš sudarytojų.

  • 2013 m. V. Tuinylos vardu pavadinta gatvė Romainiuose.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Vytautas Tuinyla / bendradarbiai // Valstiečių laikraštis. – 1996, kovo 16, p. 4.
  2. Jo sodas žydi visada : [apie sodininką, biologijos mokslų dr. V. Tuinylą] / Algirdas Lukoševičius. – Portr. // Mano ūkis. – 2001, Nr. 4, p. 6.
  3. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 1938–2008 m. / sudarytojas Klemensas Palaima. – Babtai (Kauno r.) : Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2008. – P. 51.
  4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 12 23 sprendimas T-697.
  5. Tuinyla Vytautas. – Portr. // Babtai / [vyriausiasis redaktorius sudarytojas Damijonas Šniukas]. – Vilnius : Versmė, 2017. – P. 813.