Tumėnienė-Mingailaitė Vanda


[1880 01 08 Šlavėnuose (Anykščių r.) – 1976 03 24 Čikagoje (JAV)], gydytoja pediatrė.

[1896]–1898, 1920–1944 m. gyveno Kaune.

1898 m. sidabro medaliu baigusi Kauno mergaičių gimnaziją, trejus metus privačiai mokytojavo. Vėliau užsienyje studijavo mediciną.
1920 m. grįžusi į Kauną, dirbo Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininke, taip pat buvo Raudonojo Kryžiaus vaikų ambulatorijos vedėja. Profesorius Petras Avižonis pakvietė ją organizuoti Lietuvos universiteto (LU) Vaikų ligų katedrą.
1923 m. tobulinosi Berlyne. Grįžusi dirbo LU asistente, Medicinos fakulteto studentams dėstė vaikų ligų gydymo kursą. Nuo 1924 m. buvo katedros ir klinikos vedėja, docentė, nuo 1930 m. – profesorė. Dažnai stažuodavosi užsienyje. 1924 m. su kitais kolegomis įsteigė Kauno valstybinę vaikų ligoninę-kliniką (Maironio g. 11, vėliau – V. Putvinskio g. 34) ir iki 1940 m. jai vadovavo. 1925 m. įrengė rentgeno kabinetą ir pieno mišinių virtuvėlę kūdikiams.
1928 m. su Gabriele Petkevičaite-Bite įsteigė aukštąjį mokslą baigusių moterų draugiją, kuriai pirmininkavo. Rengė vaikų ligų ir motinų apsaugos kursus gydytojams. 1933 m. Aukštosios Panemunės šile savo lėšomis pastatė sanatoriją tuberkulioze sergantiems vaikams, kuri 1934 m. buvo pavadinta jos vardu. Dalyvavo „Pieno lašo“, Kovai su džiova, sergančių veneros ligomis, alkoholizmu ir kitų draugijų veikloje. 1937 m. įsteigė ir vadovavo Vaikų gydytojų draugijai, dalyvavo tarptautiniuose kongresuose. Rašė straipsnius žurnalui „Medicina“. Paskelbė darbų sveikatos apsaugos klausimais: „Normaliai augančio kūdikio maitinimas“ (1924), „Rachitas vitaminų mokslo šviesoje“ (1927), „Tavo kūdikis“ (1932), „Dietika“ (1934) ir kt.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. – į JAV, kur išleido knygą „Mano atsiminimai“ (Čikaga, 1957).

 • 1990 01 08 Vičiūnuose, ant pastato (dab. Elnių g. 4) atidengta memorialinė lenta: „Med. m. dr. prof. Vanda Tumėnienė (1880 m. Anykščių raj. Šlavėnuose – 1976 m. Čikagoje) savo lėšomis pastatė šią sanatoriją 1933 m. ir jai vadovavo iki 1944 m.“ 1994 m. vaikų sanatorijai „Ramunė“ sugrąžintas įkūrėjos V. Tumėnienės vardas, turėtas 1934–1940 m. Adresu Kiaunių g. 2 veikia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Vaikų ligų klinikos V. Tumėnienės vardo vaikų ankstyvosios raidos centras.
 • 2006 02 03 ant namo Parodos g. 18 atidengta memorialinė lenta (architektas Leonas Adomkus): „Šiame name 1930–1944 m. gyveno pediatrijos Lietuvoje pradininkė, medicinos mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Vanda Mingailaitė-Tumėnienė. Mirė 1976 m. Čikagoje“.
 • 2013 03 21 naujai gatvei Panemunėje suteiktas V. Tumėnienės vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Mano atsiminimai / V. Tumėnienė-Mingailaitė. – [Chicago, Ill.] : aut. lėšomis, 1957 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.). – 174, [1] p., [16] iliustr., portr. lap.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. „Norėčiau, kad Lietuva manęs nepamirštų…“ [apie pediatrę prof. V. Mingailaitę-Tumėnienę] / Dana Šiurkuvienė // Kauno diena. – 1994, geg. 18, p. 11.
 4. Tumėnienė-Mingailaitė Vanda. – Portr. // Mūsų gydytojai / [redakcinė kolegija: Gintautas Česnys … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos gydytojų s-ga, 1998. – P. 286–287.
 5. Medicinos daktarė – pirmoji vaikų gydytoja / Vaidas Sasnauskas // Kauno diena. – 2000, gruod. 27, p. 10.
 6. Mūsų mokytoja : apie profesorę Vandą Mingailaitę-Tumėnienę / Elena Miknevičienė. – Nuotr. // Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys / [sudarytoja ir I dalies autorė Ona Voverienė]. – Kaunas : Naujasis amžius, 2000. – P. 247–254.
 7. 2005 m. siūloma įrengti memorialines lentas šiems asmenims : 2004 m. siūlomų įrengti atminimo lentų sąrašas. – Lent. // Kauno diena. – 2004, spal. 28, p. 19.
 8. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 11 09 įsakymas Nr. A-4198.
 9. Vanda Mingailaitė-Tumėnienė. – Iliustr. – Bibliogr.: 3 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 149–150.
 10. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 03 21 sprendimas Nr. T-162.
 11. Moterys, klojusios progresyvios Lietuvos pamatus : [pokalbis su istorike, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto profesore V. Jurėniene] / [kalbėjosi] Živilė Bilotaitė. – Portr., nuotr., faks. // Ieva. – 2018, Nr. 1 (vasara), p. 72–76.
 12. Vanda Mingailaitė–Tumėnienė : 1880–1976. – Iliustr. // Moterys, kūrusios Lietuvą / [sudarytoja Aurelija Auškalnytė]. – Vilnius : Lygių galimybių plėtros centras, 2020. – P. 120–121.
 13. Privačių iniciatyvų ir Kauno miesto ligonių kasos gydomosios funkcijos pastatai / Viltė Migonytė-Petrulienė. – Iliustr., plan., projekt. – Bibliografija p. 317–383 // Weekendų miestai ir priemiesčiai / Viltė Migonytė-Petrulienė. – [Vilnius] : Lapas, [2021]. – P. 245–263.