Tysliava Juozas


[1902 11 01 Geisteriškiuose (Vilkaviškio r.) – 1961 11 11 Niujorke (JAV)], poetas futuristas, vertėjas, leidėjas, žurnalistas.

1922–1932 m. gyveno Kaune, išskyrus 1925–1929 m. studijas Paryžiuje.

1920 m. demobilizavosi iš Lietuvos kariuomenės ir bendradarbiavo įvairiuose leidiniuose ir Eltos agentūroje. Toliau mokėsi gimnazijoje ir 1922–1924 m. laisvo klausytojo teisėmis Lietuvos universitete studijavo literatūrą. 1925 m. gavo valstybinę stipendiją ir išvyko į Paryžių studijuoti žurnalistikos.
1928 m. leido įvairiakalbį modernaus meno žurnalą „Muba“ (Mūsų baro apžvalga). Dalyvavo „Keturių vėjų“ grupės judėjime, bet iš esmės nepritapo prie jokios literatūrinės srovės.
1932 m. persikėlė į JAV.
Nuo 1918 m. apie dešimtmetį savo eilėraščius skelbė spaudoje. Išleido rinkinius „Žaltvykslės“ (1922), „Traukinys“ (1923), „Nemuno rankose“ (1924, 1967), „Auksu lyta“ (1925), „Tolyn“ (1926) ir rinktinę „Poezija“ (1935).

  • 1993 m. Birutės mikrorajone Tylioji gatvė pavadinta J. Tysliavos vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Juozas Tysliava : (1902.XI.1–1961.XI. 11) / Antanas Vaičiulaitis // Knygos ir žmonės / Antanas Vaičiulaitis. – Vilnius : Vaga, 1992. – P. 153–159.
  2. Kauno miesto mero 1993 06 18 potvarkis Nr. 615.
  3. Juozas Tysliava. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 159–160.
  4. Juozas Tysliava : [biobibliografija] / Olga Zimareva. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2002, Nr. 10 (spalis), p. 27–32.
  5. Nuotrauka. Juozas Tysliava. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805354/130000003652025 [2023 05 27]