Urbšys Juozas


[1896 02 29 Šeteniuose (Kėdainių r.) – 1991 04 30 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulptorius Pranas Bartulis], diplomatas, vertėjas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, dimisijos pulkininkas leitenantas.

1934–1940, 1956–1991 m. gyveno Kaune.

1918 m. grįžęs iš Rusijos, įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo Generalinio štabo operacijų skyriaus viršininko pavaduotoju. Rašė straipsnius leidiniams „Mūsų žinynas“, „Lietuvos aidas“, „Karo archyvas“, „Židinys“ ir kt. 1922 m. turėdamas kapitono laipsnį išėjo į atsargą ir pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijoje. Iš karto buvo paskirtas Konsulinio skyriaus vedėju Vokietijoje, po metų – pirmuoju sekretoriumi Paryžiaus pasiuntinybėje.
1932 m. išleido knygą „Medžiaga Vilniaus ginčo diplomatinei istorijai“. 1933–1934 m. buvo įgaliotasis ministras Rygoje. Stasiui Lozoraičiui tapus užsienio reikalų ministru, atšauktas į Kauną ir paskirtas Politikos departamento direktoriumi, 1936 m. – generaliniu sekretoriumi.
Sunkiausiu Lietuvai metu, 1938–1940 m. kaip užsienio reikalų ministras buvo priverstas priimti Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos ultimatumus dėl Lietuvos suverenumo.
1940 07 14 abu su žmona ištremti. 1954 m. paleistas iš kalėjimo be teisės apsigyventi Pabaltijyje.
1956 m. į Kauną grįžusius Urbšius priglaudė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė.
Iki Atgimimo ignoruotas, iš prancūzų kalbos vertė klasiką. 1979 m. parašė „Atsiminimus“, kuriuos išleido pogrindinė „ab“ spaustuvė, knygą „Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais“ (1988, 2021).
Apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo ir 4-ojo laipsnio, Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ir kitų valstybių ordinais, Nepriklausomybės medaliu.
Skulptorius Petras Repšys sukūrė jam skirtą medalį. Minint 100-ąsias gimimo metines, sukurtas dokumentinis filmas „Lik, kur esi“ (bendraautoriai A. Pročkys, A. Kaušinis, J. Čergelis).
Apie jį išleista knyga „Dabar ir visados: Juozo Urbšio laikas ir asmenybė“ (Kaunas, 1993), leidinukas „Juozas Urbšys, 1896–1991 (Panevėžys, 1996)“, „Juozas Urbšys mūsų atmintyje“ (Kaunas, 1996). Arvydas Valionis sudarė dokumentų rinkinį „Juozas Urbšys – laiškai Elenai“ (Vilnius, 2001). 2017 m. išleista knyga „Juozas Urbšys: gyvenimu liudiju istoriją : karininkas, diplomatas, kultūros veikėjas“ (sudaryt. Vilius Kavaliauskas, Vilnius).

 • 1991 02 28 suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
 • 1992 m. miesto centre esančiame bute (V. Putvinskio g. 54A–2), kuris J. Urbšiui paskirtas likus 2 mėnesiams iki mirties, buvo įrengtas jo memorialinis kambarys. Kiemelyje (šlaite) apie 1992 m. pastatytas sūnėno Aloyzo Urbšio sukurtas kryžius Urbšių giminei pagerbti.
 • 1996 02 29, minint gimimo 100-ąsias metines, Kauno 29-oji vidurinė mokykla (Partizanų g. 68) pavadinta jo vardu. Bibliotekos skaitykloje buvo įrengta jam skirta ekspozicija, rengiami minėjimai.
 • 1999 04 30 ant namo Kovo 11-osios g. 2 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Pranas Bartulis, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1964–1991 m. gyveno diplomatas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, politinis kalinys ir tremtinys (1940–1956 m.) Juozas Urbšys“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Kauno miesto mero 1996 02 27 potvarkis Nr. 118.
 3. Dabar ir visados / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, geg. 1, p. 3.
 4. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 128.
 5. Juozas Urbšys (1896 02 29 – 1991 04 30) : XIX, XX, XXI ministrų kabineto užsienio reikalų ministras. – Portr., iliustr. // Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai / [sudarytoja Ramunė Driaučiūnaitė]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2019. – P. 418–429.
 6. Sovietų genocido aukų atminimo ženklai Kaune : piešiniai / Jonas Lukšė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – P. 45.
 7. Vlado Putvinskio gatvė : istoriniai faktai ir atsiminimai / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Kaunas : F. Zinevičius, 2020. – P. 66–67.
 8. Miesto Garbės piliečiai. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/ [2020 01 07]
 9. [Diplomatas, nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys] : [negatyvas]. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C160000535384 [2023 06 05]