Vaičiūnas Petras

 

[1890 07 11 Piliakalniuose (Jonavos r.) – 1959 06 07 Vilniuje], poetas, dramaturgas, vertėjas.

1907–1910, 1920–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Pašalintas iš Ukmergės keturklasės mokyklos už dalyvavimą moksleivių anticariniame judėjime, 1907–1910 m. mokėsi Kauno matininkų kursuose, uždarbiavo privačiomis pamokomis. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1915 m. studijuodamas Peterburge.
1920 m. ištvėręs badą ir kitus karo sunkumus, grįžo į Kauną ir susirgo dėmėtąja šiltine. Pasveikęs dirbo Teismo kandidatu, nuo gruodžio 22 d. tapo naujai įsikūrusios Dramos vaidyklos administratoriumi ir iždininku, repertuaro komisijos nariu ir dramaturgu. Parašė apie 20 dramų. Viena jų – „Patriotai“ – pastatyta 1926, 1954 ir 2008 m. Tarpukariu išleido eilėraščių rinkinius „Rasoti spinduliai“, (1923), „Tekanti saulė“ (1925), „Gimtuoju vieškeliu“ (1927), „Saulės lobis“ (1935) ir kt. Jo dramos buvo statomos ne tik Valstybės teatre, bet ir kitose Lietuvos ir JAV lietuvių scenose, kūriniai spausdinami leidiniuose: „Ateitis“, „Gaisai“, „Naujoji Romuva“, „Židinys“, „Vairas“ ir kt.
1935–1939 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto tautosakos komisijos sekretorius.
1934 m. išleido „Aukštaičių pasakas“ su dailininko K. Šimonio iliustracijomis. Išvertė K. Hamsuno, F. Šilerio, H. Ibseno, O. Vaildo, Sofoklio ir kitų autorių dramos kūrinių. Jo giesmė „Ei pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim“ 1930–1939 m. laikotarpiu buvo tapusi tautiniu himnu.
1937 m. rašytojas apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
Nuo 1941 m. gyveno Vilniuje.
P. Vaičiūno archyvas saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos, kurios direktoriumi dirbo iki 1945 m., rankraštyne.
1932 m. buvo sukurtas P. Vaičiūno biustas (skulptorius Rapolas Jachimavičius), 1934–1936 m. – bareljefas (skulptorius J. Zikaras), 1944 m. – portretinis bareljefas (skulptorius Petras Aleksandravičius).
Reda Pabarčienė parašė monografiją „Petro Vaičiūno pasaulis“ (Vilnius, 1996).

  • 1968 m. centre, ant namo Gedimino g. 31 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1940 m. gyveno dramaturgas ir poetas Petras Vaičiūnas“. Lenta nuimta.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Petro Vaičiūno biustas / R. Jachimavičius // Šviesos keliai. – 1932, Nr. 1, p. 62.
  2. LDT VK 1965 12 08 nutarimas Nr. 712.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Vaičiūnas Petras (1890–1959) : eiliuoti testamentai // Žymių žmonių testamentai / sudarė Vytautas Gaivenis ir Romualdas Šinkūnas. – Vilnius : Rosma, 2002. – P. 292–294.
  5. Petro Vaičiūno portretas : tonuotas gipsas, reljefas / Juozas Zikaras // Lietuvos valstybės kūrėjai / [į anglų kalbą vertė Laimutė Zabulienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2006. – P. 104.
  6. Petras Vaičiūnas : [poetas, dramaturgas, vertėjas : 1890–1959] : [biobibliografija] / Petronėlė Grybauskienė. – Portr., iliustr. – Pradžia. B.d. // Tarp knygų. – 2015, Nr. 6 (birželis), p. 26–33.
  7. Nuotrauka. Petras Vaičiūnas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805354/737026355 [2023 06 05]