Vaičkus Juozas


[1885 04 16 Zastaučiuose (Mažeikių r.) – 1935 04 07 Kaune; palaidotas Kauno senosiose kapinėse, kurias naikinant, palaikai perlaidoti Eigulių kapinėse, antkapinio paminklo autorius V. Ruseckas], aktorius, režisierius, lietuvių teatro kūrėjas.

1920–1923, 1929–1935 m. gyveno Kaune.

1905 m. Peterburge suorganizavo Skrajojamąjį teatrą. 1916 m. įkūrė pirmąją lietuvių teatro studiją, atstovaudamas psichologinei vaidybos mokyklai, išugdė profesionalius lietuvių aktorius: O. Kurmytę, T. Vaičiūnienę, P. Kubertavičių, J. Stanulį ir daugelį kitų. Nuo 1913 m. rengė „Lietuviškuosius vakarus“, Kauno gubernijoje pastatė 55 vaidinimus.
1919 m. įsitraukė į Lietuvių meno kūrėjų draugiją (LMKD) ir su savo mokyklos auklėtiniais pradėjo teatrinę veiklą Kaune. Buvo sudaryta Teatro taryba, kuriamą teatrą pavadinusi Dramos vaidykla. 1920 01 19 Kauno miesto teatro rūmuose įvyko pirmasis Dramos ir operos vaidyklos spektaklis – J. Vaičkaus režisuota H. Zudermano pjesė „Joninės“. Prasidėjus rietenoms, vadovas nesutarė su dauguma ir iš teatro pasitraukė.
1923–1928 m. dirbo lietuvių kolonijose JAV. Holivude studijavo kino meną.
1931 m. grįžęs į Kauną, įsteigė privačią kino ir teatro Vaidybos studiją, kur mokėsi per šimtas mokinių. Po metų jie suvaidino A. Keturakio „Ameriką pirtyje“ ir A. Asnyko „Kęstutį“. Su operatoriumi A. Žibu sukūrė dokumentinius filmus apie Maironio laidotuves ir Palangos kurortą.
Užsidegęs kokia nors idėja atmesdavo realybę ir aklai siekė savo tikslo. 1932 m. įsteigė lietuviškų filmų bendrovę „Lietfilmas“. Norėjo statyti vaidybinius filmus apie Kražių skerdynes. Daliai jo auklėtinių perėjus mokytis pas režisierių A. Oleką-Žilinską, atvykusį iš Peterburgo, darbas nutrūko.
Oficialusis Valstybės teatras J. Vaičkų atstūmė. Nuo 1935 m. jis gavo pensiją, bet ja pasinaudoti nespėjo. Mirė likus 9-ioms dienoms iki sukaktuvių – gyvenimo 50-mečio ir darbo 30-mečio. Jam mirus visuomenė sujudo. J. Vaičkus buvo pašarvotas teatre ir iškilmingai palaidotas.
Jo archyvas saugomas Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje Vilniuje.
1935 m. operatorius A. Žibas pagal L. Giros tekstą sukūrė dokumentinį kino filmą „Juozas Vaičkus“.
2022 m. išleista Aušros Martišiūtės-Linartienės monografija „Juozas Vaičkus – lietuviško teatro ir kino spiritus movens“ (Vilnius).

 • 1938 05 24 susikūrė draugija lietuvių teatro kūrėjo J. Vaičkaus atminimui įamžinti, kurios veikla nutrūko prasidėjus Antrajam pasauliniam karui.
 • 1992 m. Žaliakalnyje, ant namo Aukštaičių g. 15 buvo prikabinta memorialinė lenta, kuri 2023 m. vasaros pradžioje perkabinta ant namo Aukštaičių g. 19B: „Šiame name 1931–1935 m. gyveno lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjas Juozas Vaičkus“.
 • 2020 m. Nacionalinio Kauno dramos teatro (Laisvės al. 71) kiemelyje sukurtas Tado Vincaičio-Plūgo ir Karolio Grubio-Dėžutės gatvės meno kūrinys – „Teatro pirmeiviai“, kuriame vaizduojamos trys tarpukario teatro asmenybės: dramaturgė, rašytoja Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, režisierius Jonas Vaičkus ir aktorius Petras Kubertavičius.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Kauno miesto valdybos 1992 05 26 potvarkis Nr. 417-v.
 3. Juozas Vaičkus. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 201–202.
 4. Lietuvos literatūros ir meno archyvų žinynas. – Vilnius, 1998. – P. 230.
 5. Juozo Vaičkaus vaidybos mokykla (studija) // Lietuvos vaidybos mokykla / sudarytoja Aldona Adomaitytė]. – Vilnius : Inforastras, 2004. – P. 22–23.
 6. Juozas Vaičkus – tautinės teatrinės kultūros kūrėjas / Aleksandras Guobys. – Iliustr., portr. // Lietuvos scena. – 2006, Nr. 3, p. 3–7.
 7. Lietuviškojo teatro kūrėjas / Vilmantas Krikštaponis. – Portr., iliustr. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. išnašose // Krantai. – 2015, Nr. 3, p. 60–65.
 8. Kaune nyksta atminties ženklai garsiems teatralams / Vaida Milkova. – Vilmanto Raupelio, Lietuvos teatro ir kino muziejaus archyvo nuotr. // Kauno diena. – 2018, saus. 6, p. 1, 8–9.
 9. Detektyvinė ekskursija teatro pirmeivio J. Vaičkaus pėdsakais / Jolanta Garnytė-Jadkauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, liep. 9, p. 4–5, 6.
 10. Tadas Vincaitis-Plūgas „Teatro pirmeiviai“, 2020. – Prieiga per internetą: https://dramosteatras.lt/parodu-cp/tadas-vincaitis-plugas-teatro-pirmeiviai/ [2022 10 14]
 11. Juozas Vaičkus – lietuviško teatro ir kino spiritus movens : monografija / Aušra Martišiūtė-Linartienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. – P. 242–249.
 12. Fotografija. Juozo Vaičkaus portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805331/120000001938884 [2023 06 05]
 13. Atminimo lenta pažymėtas tikrasis namas, kuriame gyveno profesionalaus teatro pradininkas, režisierius Juozas Vaičkus. – Prieiga per internetą: https://dramosteatras.lt/lt/atminimo-lenta-pazymetas-tikrasis-namas-kuriame-gyveno-profesionalaus-teatro-pradininkas-rezisierius-juozas-vaickus/ [2023 08 07]