Vailionis Liudas


[1886 01 13 Mizaruose (dab. Druskininkų sav.) – 1939 02 27 Kaune; palaidotas Tabariškių kapinėse (Kauno r.), antkapio skulptorius Gintautas Jonkus], botanikas, profesorius.

1919–1939 m. gyveno Kaune.

1919 m. rugpjūčio mėnesį atvykęs į Kauną, kurį laiką dėstė „Saulės“ mokytojų seminarijoje, dirbo botaniku Gamtos tyrimo stotyje. 1920 m. prisidėjo prie Aukštųjų kursų steigimo Kaune, tapo jų lektoriumi. 1923 m. perorganizavus kursus į Lietuvos universitetą, paskirtas Matematikos-gamtos fakulteto docentu. Suorganizavo ir vadovavo Augalų anatomijos ir fiziologijos kabinetui.
Buvo aktyvus visuomeninėje veikloje. Nuo 1920 m. įsijungė į Šaulių sąjungos veiklą. Kelerius metus dirbo „Trimito“ atsakinguoju redaktoriumi ir bendradarbiu. Buvo vienas iš 1923 metų Klaipėdos sukilimo sumanytojų.
Už nuopelnus Lietuvai ir veiklą Šaulių sąjungoje, 1928 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio jubiliejiniu medaliu, 1931 m. – Šaulių žvaigždės ordinu, 1932 m. – Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu, 1936 m. – Vytauto Didžiojo medaliu.
Lietuvai pagražinti, Lietuvai pažinti bei Lietuvos gamtininkų draugijų, Lietuvių-ukrainiečių ir Lietuvių-gudų bei kt. draugijų, visuomeninių organizacijų vienas iš steigėjų ir narių. Profesorius palaikė ryšius su Prancūzijos, Vokietijos, Amerikos gamtininkais, buvo jų draugijų narys.
Mokėjo daug kalbų: senąją graikų, lotynų, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių, skaitė itališkai, iki paskutinių dienų mokėsi anglų kalbos. Liudo Vailionio, Tado Ivanausko ir kt. iniciatyva buvo pradėtos medelių sodinimo šventės. Jis aktyviai prisidėjo kuriant Kauno botanikos sodą. 1924 m. Ženevoje atstovavo Lietuvai Tautų Sąjungoje svarstant mažųjų tautų klausimus.
Paskatintas savo artimiausio bendradarbio, profesoriaus T. Ivanausko, jo kaimynystėje Ringauduose L. Vailionis 1922 m. įsigijo apleistos Marvos dvaro žemės ir pasistatė namą. Varžupio sodyba, tapusi šeimos vasarviete, buvo puoselėjama ne tik kaip sodas, bet ir kaip gamtininkų susibūrimo vieta, studentų mokomoji bazė ir kultūros židinys. Įsteigęs tabako augintojų draugiją, profesorius čia ėmėsi auginti tabaką.
Paskelbė daugiau kaip dvidešimt svarbių Lietuvos gamtos mokslui darbų, iš kurių reikšmingiausi – Nemuno dumblių ir beržų rėtos tyrimai: „Materijos keitimasis organizmuose“ (1914), „Medžiagos žiupsnys Lietuvos dumblių augmenijai pažinti“ (1930), „Lietuvos beržų rėta“ (1935) ir t.t. 1922 m. vasaros ekspedicijos į Nemuno aukštupį metu rado tris naujas dumblių variacijas ir vieną visiškai naują titnaginių dumblių gentį pavadino Phialediscus gracilis. Tirdamas beržų sulą, nustatė grybų floristinėje literatūroje iki tol nepaminėtą Gymnoascus rūšį, kurią pavadino Gymnoascus sudans VAIL. Ryškiausias profesoriaus nuopelnas Lietuvos mokslo istorijai – „Lietuviškas botanikos žodynas“, kurio pirmąją dalį 1938 m. jis išleido savo lėšomis. Tais pačiais metais už nuopelnus Lietuvos gamtos mokslui universitetas suteikė L. Vailioniui ekstraordinarinio profesoriaus vardą.
1911 m. dailininkas Adomas Varnas nutapė L. Vailionio portretą ir dvigubą portretą „Dailininkas ir gamtininkas“ su J. Vienožinskiu.
1991 m. Vilniaus universiteto informatikos specialybės studentė Edita Sakalauskaitė parašė diplominį darbą „Prof. L. Vailionio darbai: informacinis aspektas“. 2011 m. išleista dukros Danutės Vailionytės parengta monografija „Liudas Vailionis“ (Kaunas), skirta profesoriaus 125-osioms gimimo metinėms, 2021 m. – jos pakartotinis leidimas.
Profesoriaus valia kūnas kremuotas Vytauto Didžiojo universitete, palaikai saugoti Medicinos akademijoje. Mirus žmonai Janinai Opanavičiūtei-Vailionienei, judviejų palaikai 1994 07 21 palaidoti drauge Ringaudų kaimo Tabariškių kapinaitėse, netoli judviejų bendražygio profesoriaus T. Ivanausko.

 • 1996 01 27 Varžupio sodyboje (Varžupio g. 7, Akademija, Kauno r.), 1990 m. paskelbtoje vietinės reikšmės istorijos paminklu, atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1927–1939 metais gyveno ir dirbo botanikas, profesorius Liudas Vailionis“. Noreikiškėse (Kauno r.) taip pat yra jo vardu pavadinta gatvė.
 • 2012 09 18 Žaliakalnyje, ant namo fasado P. Višinskio g. 5 atidengta memorialinė lenta su grafikos bareljefu (skulptorius Stasys Žirgulis): „Šiame name 1930–1935 m. gyveno žymus Lietuvos botanikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Vailionis“.
 • 2017 05 12 Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos studijų pastate (Ž. E. Žilibero g. 2) atidaryta profesoriaus Liudo Vailionio auditorija.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Docentas Liūdas Vailionis. – Portr. // Medicina. – 1922, Nr. 3, p. 139.
 2. Paminklotvarkos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1990 12 27 įsakymas Nr. 33.
 3. Janinos ir Liudo Vailionių atminčiai / Ona Valaitytė. – Portr. // Kauno diena. – 1994, rugpj. 22, p. 5.
 4. Mokslininką prisiminus. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, saus. 26, p. 8.
 5. Pagerbtas mokslininkas ir visuomenės veikėjas Liudas Vailionis / Danutė Vailionytė-Narkevičienė. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 1996, vasaris (Nr. 2), p. 5.
 6. Sausio 27 d. Kaune paminėtos… // Gimtinė. – 1996, vas. 1–29, p. 1.
 7. Pagarbiai pažymėtos 110-osios Liudo Vailionio gimimo metinės / Algimantas Jakimavičius. – Portr. // Mokslo Lietuva. – 1996, kovo 27, p. 3.
 8. Naujos idėjos brendo smetoniškame palivarke / Jūratė Kiliulienė. – Iliustr. // Respublika. – 2003, spal. 21, p. 17, 23.
 9. Šaulio prof. Liudo Vailionio atminimui / Rytė Vailionytė-Vilimienė. – Portr. // Trimitas. – 2006, Nr. 10, p. 23.
 10. Liudas Vailionis : [monografija] / Danutė Vailionytė. – Kaunas, 2011 – P. 203.
 11. Profesorius Liudas Vailionis / Anelė Butkuvienė. – Iliustr., portr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2012, bal. 21–28.
 12. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 04 25 įsakymas Nr. A-1507.
 13. Bus atidengtos atminimo lentos // Kauno diena. – 2012, rugsėjo 18, p. 20.
 14. Profesorius Liudas Vailionis : nacionalinių vertybių rinkimai 2012 / Anelė Butkuvienė. – Portr. // Respublika. – 2012, gruod. 14, priedas „Žalgiris“, p. 4
 15. Botanikas, pedagogas, šaulys Liudas Vailionis / Gintaras Lučinskas. – Portr., iliustr. // Tremtinys. – 2018, saus. 26, p. 6.
 16. VDU duris atvers botaniko Liudo Vailionio auditorija. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/vdu-duris-atvers-botaniko-liudo-vailionio-auditorija/ [2022 05 09]
 17. VDU prof. L. Vailioniui atidengta memorialinė lenta. – Prieiga per internetą: http://www.vdu.lt/lt/naujienos/vdu-prof-l-vailioniui-atidengta-memorialine-lenta [2012 09 19]
 18. Botaniko L. Vailionio sodyba. – Prieiga per internetą: https://modernizmasateiciai.lt/botaniko-l-vailionio-sodyba/ [2022 05 07]
 19. Botaniko Liudo Vailionio sodyba. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/BA17C08E-A3E1-4BF1-918A-502EEBD46642 [2022 05 07]
 20. Nuotrauka, portretinė. Aukštųjų karininkų kursų lektorius prof. Liudas Vailionis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000027949962?menuIndex=0&digitalObjectId=190000029095863 [2023 06 05]
 21. Apie prof. L. Vailionio nuopelnus mokslui / Vincas Būda // Kauno diena. – 2024, vas. 2, priedas „Santaka“, p. 2.