Vailokaitis Juozapas


[1880 12 17 Pikžirniuose, Šakių r. – 1953 08 02 Paštuvoje, Kauno r.; palaidotas Paštuvos k. kapinėse], kunigas, žurnalistas, visuomenės ir politinis veikėjas, bankininkas, ekonomistas.

[1912–1914] m., 1919–1941 m. gyveno Kaune.

1912 m. su broliu pramonininku, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru Jonu Vailokaičiu Kaune įkūrė „Brolių Vailokaičių ir bendrovės prekybos ir pramonės draugiją“ (pavadinimas ne kartą keitėsi), kuri supirkdavo dvarus, žemę dalimis išsimokėtinai parduodavo lietuviams valstiečiams.
1919 m. grįžęs į Lietuvą, su bendraminčiais įkūrė Lietuvos ūkininkų sąjungą. 1920 05 15–1922 11 13 – Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. 1922 11 13–1923 03 13 – Pirmojo Seimo, 1923 06 05–1926 06 02 – Antrojo Seimo atstovas.
1919 m. su broliu įsteigė Lietuvos ūkio banką (buvo banko valdybos pirmininkas), 1920–1922 m. įgytą brolių Šmidtų fabriką reorganizavo į akcinę bendrovę (AB) „Metalas“, 1922–1923 m. įsteigė plytų ir čerpių gamybos bendrovę „Palemonas“, mėsos perdirbimo ir eksporto AB „Maistas“, AB „Medus“, žuvininkystės AB „Spėka“, dalyvavo steigiant žemės ūkio kooperatyvų bendrovę „Lietūkis“. Buvo bendrovių „Linas“, „Eksimportas“, tekstilės importo ir eksporto įmonės „Urmas“ ir kt. steigėjai ir savininkai. Jo kartu su broliu įkurtos ir valdomos įmonės turėjo nemenką įtaką Lietuvos žemės ūkio, pramonės ir prekybos plėtrai, finansų raidai.
Broliams taip pat priklausė Linksmadvario dvaras, daug kito nekilnojamojo turto. Vadinti turtingiausiais žmonėmis ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Rėmė lietuviškas kultūrines, socialines bei švietimo draugijas, aukštųjų mokyklų studentus, teikė finansinę paramą valstybei, jos institucijoms, bažnyčiai, pavieniams asmenims. Aleksote turėtus žemės sklypus Vailokaičiai padovanojo Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos ir chemijos instituto rūmų (1944 m. vokiečių susprogdinti) bei Šv. Kazimiero bažnyčios statyboms, 1936 m. Kauno šaulių rinktinei padovanojo automobilį, rėmė Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungą, padėjo įsteigti Lietuvos automobilių klubą.
1941 06 14 sovietų suimtas ir ištremtas į Rusiją, Brovkos vietovę (Krivošeino r., Tomsko sr., Altajaus kr.). 1944 m. grįžo į Lietuvą. Iki mirties klebonavo Paštuvos Šv. Barboros bažnyčioje, kurios šventoriuje ir palaidotas.
Žiežmarietis gėlininkas Pranciškus Puidokas vieną iš išvestų vilkdalgių paskyrė Vasario 16-osios akto signatarui Juozapui Vailokaičiui ir jo broliui.
1985 m. Romoje išleista Jono Sako-Sakevičiaus knyga „Kunigas Juozas Vailokaitis : žurnalistinė, visuomeninė, politinė ir ekonominė veikla“.

 • 2016 06 27 prie pastato Laisvės al. 57 atidengta memorialinė lenta su užrašu: „Šiame pastate 1919–1940 m. veikė brolių Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono ir kunigo Juozo Vailokaičių įkurtas Ūkio bankas“.
 • 2017 09 22 Aleksote, namo S. Dariaus ir S. Girėno g. 69 kieme, Jono Vailokaičio sūnėno Sauliaus Juliaus Bazevičiaus ir tautodailininko Algirdo Liepinaičio pastangomis, atidengtas koplytstulpis, skirtas broliams Vailokaičiams atminti.
 • 2017 12 24 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčios (Antakalnio g. 35) šventoriuje J. ir J. Vailokaičių atminimui atidengtas koplytstulpis (tautodailininkas Algimantas Sakalauskas).
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kunigas Juozas Vailokaitis : žurnalistinė, visuomeninė, politinė ir ekonominė veikla / Jonas Sakas-Sakevičius. – Roma : Popiežiaus Leono XIII lit. fondas, 1985. – 279 p.
 2. Juozas Vailokaitis. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos bankininkai / Vladas Terleckas. – Vilnius : Lietuvos bankas, 2001. – P. 274–281.
 3. Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016 06 13 įsakymas Nr. A-1815.
 4. Paminklinės lentos Vailokaičiams atidengimo iškilmės. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/seniunijos/paminklines-lentos-vailokaiciams-atidengimo-iskilmes/ [2016 06 29]
 5. Renginius Vailokaičiams pagerbti lydėjo kybartiečių dainos / Irena Bacevičienė. – Iliustr. – Rubrika: Lietuva – širdy // Santaka. – 2016, liep. 5, p. 3.
 6. Koplytstulpio atidengimas. – Prieiga per internetą: http://www.aleksotas.lt/articles/view/661 [2017 11 27]
 7. Aleksote atidengtas koplytstulpis broliams Vailokaičiams / Raimundas Kaminskas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2017, gruod. 29, p. 1, 5.
 8. Kaunas paminklais įamžino garsius lietuvius / Algis Vaškevičius. – Iliustr. // Draugas. – 2018, saus. 2–4, p. 12.
 9. Koplytstulpis Jonui ir Juozui Vailokaičiams. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/seniunijos/koplytstulpis-jonui-ir-juozui-vailokaiciams/ [2018 02 02]
 10. Ūkio bankas = Ūkio bankas (Economy Bank) = Die Ūkio bankas (Wirtschaftsbank) : 1935 : Laisvės al. 57 / S. Daukanto g. 17, Kaunas / Marija Drėmaitė. – Iliustr. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis. – Bibliografija p. 218–220 // Arno funkcionalizmas / Marija Drėmaitė. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2022. – P. 178–179.