Vainiūnaitė-Kubertavičienė Antanina


[1896 05 14 Odesoje (Ukraina) – 1973 03 03 Kaune; palaidota Petrašiūnų kapinėse, 1975 m. pastatyto antkapinio paminklo architektas V. Batkevičius], aktorė.

1919–1973 m. gyveno Kaune.

1918 m. iš Rusijos grįžusi į Lietuvą, dirbo J. Vaičkaus Skrajojamajame teatre. Okupavus Vilnių, 1919 05 19 su trupe pėsčiomis pasiekė į Kauną. Gruodžio mėnesį jau vaidino H. Zudermano „Joninėse“. Nuo 1920 m. buvo Kauno dramos teatro aktorė. Per 50 teatre praleistų metų suvaidino apie 300 vaidmenų: Dezdemoną ir ledi Makbet V. Šekspyro dramose „Otelas“ ir „Makbetas“, karalienę F. Šilerio „Don Karle“, Aną Andrejevną N. Gogolio komedijoje „Revizorius“ ir kt. Ledi Milford F. Šilerio dramoje „Klasta ir meilė“ vaidino net 30 metų. Taip pat atliko pagrindinius moterų vaidmenis beveik visuose lietuvių autorių pastatymuose. Sukūrė puikių teigiamų ir neigiamų moterų vaidmenų. Lankė šokio, baleto pamokas, rašė Kauno teatro kroniką, registravo teatre pastatytus veikalus.
1952 m. kėlė kvalifikaciją Maskvoje, organiškai pritapo prie naujojo kolektyvo. Visada buvo ori, dėmesinga kolegoms, griežtai laikėsi etikos normų.
1935 m. apdovanota DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. 1956 m. suteiktas Lietuvos liaudies artistės garbės vardas.
Namas, kuriame gyveno, ir kapas Petrašiūnų kapinėse 1980 m. buvo įtraukti į vietinės reikšmės istorijos paminklų sąrašą.
Išleista knygelė „Lietuvos TSR liaudies artistė Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė: 70 metų gimimo ir 50 metų sceninio darbo jubiliejus“ (Kaunas, 1966).

  • 1987 m. centre, ant namo I. Kanto g. 21 atidengta atminimo lenta: „Šiame name gyveno: 1925–1940 m. – liaudies artistas Petras Kubertavičius / 1925–1973 m. – liaudies artistė Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė“. Lenta nukabinta. 2007 m. įrengta nauja memorialinė lenta su įrašu: „Šiame name gyveno žymūs aktoriai: 1936–1940 m. Petras Kubertavičius / 1936–1973 m. Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 203.
  2. Kauno miesto LDT VK 1985 10 31 potvarkis Nr. 33.
  3. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – D. 1, – 1993. – P. 165, 211.
  4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 05 09 įsakymas Nr. A-1554.
  5. Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė / Inga Volskytė // Lietuvos aidas. – 2012, lapkr. 21, p. 2.
  6. Antanina Vainiūnaitė. Portretas. Kaunas. Apie 1965 m. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805331/438763208?menuIndex=0&digitalObjectId=438763224 [2023 06 06]