Valeška Adolfas


[1905 03 15 Kybartuose (Vilkaviškio r.) – 1994 05 13 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], tapytojas, vitražistas, dekoratorius, scenografas, muziejininkas, meno ir kultūros tyrinėtojas, visuomenės veikėjas.

1920–1939 m. ir 1993–1994 m. gyveno Kaune.

1920 m. grįžo į Lietuvą, darė dekoracijas J. Vaičkaus teatrui. 1928 m. Kauno meno mokykloje baigė tapybos studijas. Tais pačiais metais įsteigęs privačią bažnytinio meno studiją-dirbtuvę, pradėjo dirbti kaip bažnyčių dekoratorius: dailino Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos, Kauno karo ligoninės koplyčios, Kauno Dievo Kūno (Studentų) ir kitų bažnyčių interjerus.
Aktyviai reiškėsi organizaciniame dailės gyvenime. 1930 m. buvo vienas iš Nepriklausomųjų dailininkų draugijos steigėjų, 1930–1933 m. – jos pirmininkas, inicijavęs daugelį darbų.
1933 m. organizavo Bažnytinio meno muziejų Kauno kunigų seminarijos patalpose, 1935–1940 m. buvo jo direktorius. Šiam muziejui ir M. K. Čiurlionio dailės galerijai rinko lietuvių liaudies meną. Jo pastangomis sukaupta vertinga kolekcija, surengta parodų, išleista katalogų, leidinėlių ir kt. Prisidėjo prie Bažnytiniam menui tirti, remti ir ugdyti draugijos veiklos. 1935 m. įkūrus Lietuvos dailininkų sąjungą, buvo pirmosios valdybos narys.
Meno klausimais daug rašė leidiniuose „Naujoji Romuva“, „Ateitis“, „Lietuvos aidas“, „Draugas“, „Vilniaus balsas“ ir kt.
1939 m. pabaigoje persikėlė gyventi į Vilnių. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV.
Dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje ir užsienyje, sulaukė tarptautinio pripažinimo: 1935 m. Tarptautinėje dekoratyvinio meno parodoje Paryžiuje jam suteiktas garbės diplomas už freską, 1937 m. pagerbtas medaliu už Lietuvos paviljono įrengimą Berlyne ir diplomu už Lietuvos paviljoną Tarptautinėje spaudos parodoje Vatikane, 1981 m. gavo JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premiją. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos ir kitų šalių muziejai, kolekcininkai.
1993 m. birželio mėnesį sugrįžęs į Lietuvą, iki mirties gyveno Kaune.

  • 2016 05 03 Rokuose esanti gatvė pavadinta A. Valeškos vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. „Dail. Adolfas Valeška…“ : [portretas] // Suvalkietis. – 1932, birželio 12, p. 2.
  2. Kaune prisimenamas išeivijoje kūręs dailininkas : Adolfo Valeškos 100-osioms gimimo metinėms / Edvardas Šulaitis. – Iliustr. // Amerikos lietuvis. – 2005, kovo 26, p. 15.
  3. Adolfas Valeška: kūrėjas ir muziejininkas / Dalia Ramonienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Dailė. – 2005, Nr. 1(45), p. 96–99.
  4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 05 03 sprendimas Nr. T-212.
  5. Pavadinimui surado gatvę / Aušra Garnienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, geg. 3, p. 3.
  6. Dailininkas, organizatorius, muziejų vadovas : Adolfas Valeška (1905–1994) / Ona Mažeikienė. – Portr. // Nuo neolito iki glavlito: muziejinės patirties puslapiai / Ona Mažeikienė. – Vilnius : Kultūros barai, 2018. – P. 92–96.