Vanagaitis Jonas

 

[1869 09 23 Pabudupiuose (Ragainės a.) – 1946 09 09 Kassel-Mattenbergo perkeltųjų asmenų stovykloje (Vokietija)], Mažosios Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas, Tilžės akto signataras, spaudos darbuotojas, žurnalistas, poetas.

1939 m. kovo mėnesio pabaigoje – 1944 m. vasarą gyveno Kaune.

1923 m. sausio mėnesį paskirtas Klaipėdos krašto atstovu Didžiajai Lietuvai. Jo vizitas vasario mėnesį Kaune buvo plačiai aprašytas spaudoje.
1939 m. pavasarį Klaipėdos kraštą užėmus Trečiajam reichui, J. Vanagaitis su šeima persikėlė į Kauną. Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos dekretu jam ir žmonai buvo paskirta valstybinė pensija.
1940 05 31 Vytauto Didžiojo karo muziejui J. Vanagaitis perdavė „Birutės“ draugijos vėliavą.
1944 m. vasarą šeima pasitraukė į Vokietiją. Kassel-Mattenbergo perkeltųjų asmenų stovykloje J. Vanagaitis buvo išrinktas lietuvių stovyklos teismo pirmininku, šias pareigas ėjo iki mirties. Palaidotas vietos kapinėse.
2009 m. Jono Vanagaičio ir žmonos Marijos Brožaitytės-Vanagaitienės (1881–1946) palaikai, JAV gyvenusių vaikaičių Romo Šležo ir Marijos Kavaliauskaitės-Murphy rūpesčiu, iškilmingai perlaidoti Bitėnų kapinėse prie Rambyno kalno (Pagėgių s.).
Dukra Ieva Vanagaitytė nutapė kelis tėčio portretus (1982, 1987).
J. Vanagaičio pastangomis Klaipėdos krašto sukilimui įamžinti ir jo priešistorei nušviesti 1938 m. Kaune išleistas almanachas „Kovos keliais“ (2-asis [faks.] leid. – [Vilnius], 2012).

 • 2022 12 12 Žaliakalnyje, prie į buvusią gyvenamąją vietą (buv. Ramioji g. 9A) vedančio keliuko, įrengtas atminimo ženklas: „B. Sruogos g. 19 esančiame name 1941–1943 m. gyveno Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, Tilžės akto signataras Jonas Vanagaitis (1869–1946)“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Maž. Lietuvos svečias Karo muzėjuje : Mažosios Lietuvos svečias Karo muzėjuje. – Rubrika: Kas girdėti. Lietuvoje // Karys. – 1923, vas. 1/7 (Nr. 5), p. 64.
 2. Klaipėdos krašto atstovas Kaune / J. K-s // Trimitas. – 1923, Nr. 125, p. 4–5.
 3. Kovos keliais : Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas / A. Atlantas. – Rec. leid.: Kovos keliais / [redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis]. Klaipėda, 1938 // Vakarai. – 1938, geg. 7 (Nr. 105), p. 5–6.
 4. Lietuvos telefono abonentų sąrašas. – Kaunas : Paštų, telegrafų ir telefonų v-ba, 1924–1940. – 1940 metams. – 1940. – P. 172.
 5. Amtliches Fernsprechbuch für den Generalbezirk Litauen, 1944 : Stand November 1943. – Deutsche Ausg. – [Kauen : s.n.], 1944. – P. 39.
 6. Jonas Vanagaitis – Mažosios Lietuvos šviesuolis / Vilius baltinas. – Iliustr., portr. // Klaipėda. – 1992, rugs. 19 (Nr. 200), p. 4.
 7. Kovos keliais : [Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas / redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis]. – 2-asis [faks.] leid. – [Vilnius] : Petro ofsetas, 2012. – P. XII–XVIII.
 8. Tilžės akto signatarai : [biografijos] / Vytautas Šilas. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Mažoji Lietuva / sudarytojas Vytautas Šilas. – Vilnius : Andrena, 2020. – P. 77–79.
 9. Jonas Vanagaitis su žmona Marija grįžo į Tėvynę / Saulius Sodonis. – Prieiga per internetą: https://www.silaine.lt/2009/2009-09-22/vanagaicio_grizimas-18.htm [2023 11 23]
 10. Dėl Jono Vanagaičio (1869–1946) atminimo įamžinimo B. Sruogos gatvėje. – Prieiga per internetą: http://mokslolietuva.lt/2021/06/del-jono-vanagaicio-1869-1946-atminimo-iamzinimo-b-sruogos-gatveje/ [2023 11 23]
 11. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. A-1843 „Dėl atminimo ženklo Jonui Vanagaičiui netoli B. Sruogos g. 19, Kaune, įrengimo“.
 12. Jono Vanagaičio portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805736/738643905?searchId=29203705 [2023 11 23]
 13. Jono Vanagaičio portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805736/737595611?searchId=29203705 [2023 11 23]
 14. Jono Vanagaičio portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805736/738670505?searchId=29203705 [2023 11 23]