Vasiliauskas Kazimieras


[1879 03 17 Paberžėliuose (Radviliškio r.) – 1957 11 24 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], inžinierius mechanikas, profesorius.

1919–1957 m. gyveno Kaune.

Dirbo Susisiekimo ministerijos Plentų ir vandens kelių valdyboje. 1920 m. Aukštuosiuose kursuose organizavo Technikos skyrių, kuriame dėstė mechaniką ir statybinę statiką, buvo mokslinis sekretorius. 1922 m. Lietuvos universitete įkūrė Statybinės statikos katedrą ir Medžiagų bandymo laboratoriją. 1925 m. tapo neordinariniu profesoriumi. 1927 m. išrinktas Technikos fakulteto dekanu, nuo 1930 m. – ordinarinis profesorius, nuo 1931 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentų „Plieno“ vyrijos garbės narys ir globėjas. 1936–1944 m. – Statybinės mechanikos katedros vedėjas.
Lygiagrečiai Kauno aukštojoje technikos mokykloje skaitė medžiagų atsparumo ir statybinės statikos kursą. Rašė pirmuosius tų disciplinų vadovėlius, straipsnius Kaune leidžiamai „Lietuviškajai enciklopedijai“, kūrė lietuviškus terminus. Išleido darbus „Apskritimo būdas statybos statikoje“ (1929), „Elementarinis medžiagų atsparumo kursas“ (1935), „Medžiagų atsparumo pagrindai“ (1949) ir kt. Už monografiją „Influentės ir fiktyviniai krūviai“ 1939 m. suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis.
1933 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu. 1941 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu, 1946 m. – nariu korespondentu. 1947 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio veikėjo garbės vardas.
Nuo 1950 m. K. Vasiliauskas – Kauno politechnikos instituto Statybinės mechanikos katedros vedėjas. Jam vadovaujant, Kauno technikos mokslų institute buvo sukurtas kinematorius su programine mechaninio valdymo sistema, pristatytas Valstybinei premijai gauti. Profesorius išugdė daug pramoninės ir civilinės statybos inžinierių, žymių mokslininkų, vadovavo jų darbams.
Juozas Stražnickas išleido monografiją „Kazimieras Vasiliauskas: mokslininkas, pedagogas, inžinierius“ (Kaunas, 1997).

 • 1987 11 24 ant namo Fredoje, K. Grybausko g. 11 iškilmingai atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1923–1957 m. gyveno statybinės mechanikos pradininkas Lietuvoje, akademikas Kazimieras Vasiliauskas“.
 • 1988 m. Kauno politechnikos institute profesoriaus vardu pavadinta 1922 m. jo įkurtoji medžiagų atsparumo laboratorija, papuošta inžinieriaus bareljefu (skulptorius Juozas Burneika). 2015 10 22 Kauno technologijos universiteto II rūmuose (Gedimino g. 50), Ekonomikos ir vadybos fakulteto 116 auditorijoje įvyko iškilmingas universiteto muziejaus filialo – Istorinės prof. Kazimiero Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorijos – atidarymas. Čia įrengta jos įkūrėjui skirta ekspozicija „Prof. Kazimieras Vasiliauskas – medžiagų atsparumo ir statybinės mechanikos pradininkas Lietuvoje“.
 • 1995 m. vienai Birutės gatvei buvo suteiktas K. Vasiliausko vardas. 2014 10 16 ji panaikinta.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) kultūros ministro 1987 07 30 įsakymas Nr. 07-20-1222.
 2. Žymiam mokslininkui, kilniam žmogui // Statyba ir architektūra. – 1988, Nr. 1, p. 27.
 3. Kazio Vasiliausko curriculum vitae : [gyvenimo aprašymas] // Lietuvos archyvai. – 4 (1992), Prie Lietuvos universiteto ištakų. – 1992, p. 195–197.
 4. Kauno miesto mero 1995 04 06 potvarkis Nr. 233.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Kazimieras Vasiliauskas : mokslininkas, pedagogas, inžinierius / Juozas Stražnickas. – Kaunas : Technologija, 1997. – 156, [16] iliustr. lap.
 7. Kazimieras Vasiliauskas – statybinės mechanikos vadovėlių lietuvių kalba pradininkas / A. Krutinis, J. Atkočiūnas. – Portr. – Bibliogr.: 24 pavad. // Technikos mokslų raida Lietuvoje / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 1999. – P. 18–27.
 8. K. Vasiliausko g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 168.
 9. Pagerbtas akademiko prof. K. Vasiliausko atminimas [KTU]. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2004, Nr. 3, p. 12.
 10. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 10 16 sprendimas Nr. T-520.
 11. Kauno technologijos universiteto istorijos kelias : mokslo monografija / Audronė Veilentienė ; [recenzavo Sandra Grigaravičiūtė, Algirdas Jakubčionis, Romualdas Juzefovičius]. – Kaunas : Technologija, 2022 (Kaunas : L-klos „Technologija“ sp.). – P. 426–427.
 12. Istorinė prof. K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija. – Prieiga per internetą: https://muziejus.ktu.edu/lankytojams/ekspozicijos/istorine-prof-k-vasiliausko-medziagu-atsparumo-laboratorija/ [2022 04 06]