Velaniškis Jonas


[1927 03 27 Butėnuose (Panevėžio apskr.) – 1991 11 12 Berlyne; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], energetikas, hidroinžinierius.

1945–1950 m. ir 1956–1991 m. gyveno Kaune.

1945 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakulteto Statybos skyrių. 1950 m. baigęs studijas, paskirtas į Rusiją statyti Gorkio hidroelektrinės (HE). 1956 m. grįžęs į Lietuvą, pradėjo dirbti Kauno hidroelektrinės statybvietėje aikštelės viršininku, 1961 m. paskiriamas vyriausiuoju inžinieriumi. 1960–1973 m. Elektrėnų šiluminės elektrinės statybos valdybos vyriausias inžinierius, 1973–1980 m. – Kauno šiluminės elektrinės statybos valdybos viršininkas, tuo pat metu vadovavęs statomų Mažeikių ir Vilniaus šiluminių elektrinių statyboms. 1981 m. paskirtas Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybos vyriausiuoju inžinieriumi.
1957 m. apdovanotas Darbo raudonosios vėliavos ordinu, 1960 m. – Lenino ordinu, daugeliu medalių, garbės raštų ir ženklų. 1962 m. jam suteiktas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) nusipelniusio statybininko garbės vardas.

 • 2010 11 04, Kauno hidroelektrinės (T. Masiulio g. 22A) penkiasdešimtmečio proga, ant jos fasado oficialiai atidengta atminimo lenta su bareljefu (skulptorius Evaldas Pauza): „Kauno HE statytojas Jonas Velaniškis (1927–1991)“, kurios įrengimą inicijavo Energetikos objektų statytojų klubas.
 • 2015 12 16 ant namo S. Daukanto g. 14 fasado atidengta atminimo lenta su bareljefu (skulptorius Evaldas Pauza, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1972–1991 m. gyveno žymus Lietuvos energetikas ir hidroinžinierius, elektrinių statytojas Jonas Velaniškis“.
 • 2021 m. J. Velaniškio vardu pavadinta gatvė Palemone.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Pirmosios elektrinės Lietuvoje / Stasys Bilys. – Vilnius, 2011. – [D. 1], P. 83.
 2. Jonas Velaniškis / Liuda Velaniškienė. – Iliustr. – Aut. nurodyta tekste. – Bendroji str. antr.: Įžymūs krašto žmonės // Petrašiūnai / sudarė Genovaitė Mikėnaitė. – Kaunas : Petrašiūnų bendruomenės centras, 2011. – P. 190–191.
 3. Kokio vardo nusipelnė Kauno HES? // Kauno diena. – 2013, rugs. 25, p. 6.
 4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 12 08 įsakymas Nr. A-3480.
 5. Atminimo lenta J. Velaniškiui : [skelbimas] // Kauno diena. – 2015, gruod. 16, p. 19.
 6. AB „Lietuvos energijos gamyba“ Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovo Valento Nevieros informacija.
 7. Energetikos objektų statytojų klubo pirmininko Vytauto Gritėno informacija.
 8. Lietuvos energetika. – Vilnius, 2019. – T. 7 : Lietuvos energetika 1944–1962 m., p. 198.
 9. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 05 25 sprendimas T-191.
 10. Kauno HE statytojai saugo prisiminimus / Diana Krapavickaitė. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – 2021, geg. 29, p. 1, 8–9.