Velykis Mykolas

 

[1884 11 12 Linoniuose (Panevėžio r.) – 1955 01 24 Vilniuje; palaidotas Kaune, Aukštosios Panemunės kapinėse], Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, generolas.

1919–1944 m. gyveno Kaune, savo name Panemunėje (Klevų g.).

1918 m. grįžęs iš Rusijos, dirbo Valstybės tarybos krašto apsaugos komisijoje. Su Kaziu Škirpa rengė projektus Lietuvos kariuomenės sukūrimui. Jam vadovaujant kūrėsi kariuomenės pulkai, kavalerija ir komendantūra. 1919 m. sausio 15 d. paskelbta pirmoji mobilizacija, sausio 25 d. įsteigta Karo mokykla. Pasikeitus Vyriausybės kabinetui, nuo gegužės mėnesio buvo Lietuvos kariuomenės generalinio štabo viršininkas, vėliau – II divizijos vadas. Po pusmečio išėjo į atsargą, bet 1920 m. rugsėjo mėnesį vėl grįžo į kariuomenę ir buvo paskirtas kariuomenės inspektoriaus padėjėju rikiuotei. Nuo 1923 m. – Kauno įgulos viršininkas, 1924 m. pakeltas pulkininku vadovavo II karo apygardai. Po 1926 m. perversmo, suteikus generolo laipsnį išleistas į atsargą.
Dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose ir Karo mokykloje. Buvo aktyvus Karo mokslų draugijos, Karo tarybos ir Karininkų ramovės seniūnų tarybos narys.
Rašė leidiniams „Kariūnas“, „Lietuvos žinios“ ir kt. Buvo Ekonominės karių bendrovės pirmininkas.
Apdovanotas medaliu ir 3 ordinais. Su kompanionu įkūrė akcinę bendrovę „Stumbras“, atstovavo „Vikers“ firmai Lietuvoje. Prasidėjus sovietinei okupacijai gamykla buvo nacionalizuota, tačiau M. Velykis represijų išvengė. Tik 1944 m. atšventęs savo 60-metį, buvo suimtas ir kalinamas Kauno bei Vilniaus kalėjimuose. 1946 m. ištremtas į Sibirą. 1951 m. vėl nuteistas, 25-ius metus kalėjo Archangelsko lageriuose. 1954 m. pabaigoje parvežtas į Vilnių, susirgo plaučių uždegimu ir mirė.

 • 1999 m. Vičiūnuose jo vardu pavadinta nauja gatvė.
 • 2009 10 naujai įkurtame AB „Stumbras“ muziejuje (K. Būgos g. 7) įrengtas tarpukario vadovo M. Velykio darbo kabinetas ir ekspozicija.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto valdybos 1999 01 26 sprendimas Nr. 60.
 2. M. Velykio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 168–169.
 3. Lietuvos kariuomenės kūrimas / Merkevičius, Algirdas. – Portr. // XXI amžius. – 2004, lapkr. 24, p. 6.
 4. Velykis Mykolas // Aukštoji Panemunė: metraštis: Lietuvos kariuomenė ir karininkai A. Panemunėje 1919–1940 metais / Daiva Nevardauskienė. – Kaunas, 2007. – D. 3, p. 32.
 5. Velykis Mykolas (1884–1955; palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse). – Portr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 8. – 2008, p. 214–215.
 6. Nuo grafino iki konvejerio: ekspozicija, tęsianti šimto metų tradiciją – taip galima apibūdinti duris atvėrusį naują „Stumbro“ muziejų Kaune / Aušra Garnienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, spalio 30, p. 24.
 7. Muziejuje – įdomybių rinkinys / Raimonda Mikalčiūtė. – Iliustr. // 15 min. – 2009, spalio 30, p. 3.
 8. Mykolas Velykis : I, II ministrų kabineto krašto apsaugos ministras. – Portr., iliustr. // Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai / [sudarytoja Ramunė Driaučiūnaitė]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2019. – P. 430–439.
 9. Nuotrauka (kopija). Lietuvos kariuomenės ats. gen. ltn. Mykolas Velykis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000065577845 [2023 06 07]