Veverskis Kazys


[1913 12 09 Kalviuose (Jurbarko r.) – 1944 12 28 žuvo prie tilto per Nevėžį (Kauno r.); 1999 08 13 perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse], Lietuvos laisvės armijos (LLA) steigėjas, brigados generolas.

[1937–1941] m. gyveno Kaune.

1938 m. baigė „Aušros“ gimnaziją, mokėsi Karo mokykloje. 1941 m. studijuodamas teisės mokslus Vilniuje, įkūrė Lietuvos laisvės armiją (LLA), svarbiausią 1941–1946 m. karinę-politinę pasipriešinimo organizaciją, Lietuvos kariuomenės teisių perėmėją, turėjusią nelegalią spaustuvę Vilniuje. Redagavo, leido ir platino laikraštį „Karinės ir politinės žinios“. Po karo skelbė antisovietinį pasipriešinimą, tikėdamas, kad pati tauta turi išsikovoti laisvę. Veikė Vanagų vardu Žemaitijoje. 1944 m. Senio slapyvardžiu aršiai kovėsi su Raudonąja armija. Iš Seredžiaus išvadavo suimtus lietuvius patriotus. Gabendamas bulvių maišuose pogrindinę spaudą, buvo nušautas prie senojo Nevėžio tilto. Po keleto dienų motina, radusi jo kūną, palaidojo Raudondvario kapinėse (Kauno r.).
1997 02 17 apdovanotas (po mirties) Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu. 1998 m. jam suteiktas (po mirties) brigados generolo laipsnis.
Brolis Pranas su žmona rūpinosi jo palaikų perlaidojimu Petrašiūnų kapinėse ir kryžiaus pastatymu. 2003 12 19 minint LLA įkūrėjo 90-ąsias gimimo metines, Kaune iškilmingai atkurta ir Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje (Vilniaus g. 33) pašventinta LLA vėliava. Pasiūlyta tiltą per Nevėžį ties Raudondvariu pavadinti jo vardu.
Brolis Pranas paliko rankraštį [„Apie linksmus ir nelabai linksmus nutikimus sovietiškame kalėjime“], „Senis“ ir K.: keli faktai biografijai ir apmąstymas apie Kazį Veverskį“ (Kaunas, 1990). Apie tą laikotarpį Kęstutis Kasparas išleido knygas „Lietuvos karas“ (Kaunas, 1999) ir „Lietuvos Laisvės Armija“ (Kaunas, 2002).

 • 1993 09 01 Kauno „Aušros“ gimnazijoje (Laisvės al. 95) atidengta grupinė atminimo lenta, kurioje šalia kitų dešimties Nepriklausomybės kovose žuvusių gimnazistų pavardžių, įrašytas ir Kazys Veverskis.
 • 1994 07 12 žūties vietoje, kairiajame Nevėžio šlaite (Užliedžių sen., Kauno r.) Lietuvos Laisvės armijos įkūrėjo atminimui pastatytas medinis koplytstulpis. Drėgmės ir laiko apgadintas jis atiduotas muziejui. Jo vietoje 2014 10 31 atidengtas juodo metalo kalavijo formos paminklas su virš jo kylančia laisvės paukšte (skulptorius Marijus Petrauskas ir architektė Violeta Beigienė).
 • 2006 m. Aukštojoje Panemunėje jo vardu pavadinta nauja gatvė.
 • 2011 05 15, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Kauno rajone, Raudondvaryje, tiltui per Nevėžį suteiktas Kazio Veverskio vardas ir atidengta atminimo lenta.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kazys Veverskis ir Lietuvos laisvės armija / Justinas Adomaitis. – Portr. // Tėviškės žinios. – 1994, rugpj. 6, p. 10; rugpj. 13, p. 11.
 2. Įamžinanti atminimą dovana / Dalia Maciukevičienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2004, saus. 2, p. 1, 5.
 3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 06 08 sprendimas T-253.
 4. Veverskis Kazys (1913–1944). – Portr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 8. – 2008, p. 228.
 5. Koplytstulpis K. Veverskio žuvimo vietoje / A. Surgailio nuotr. // Panemunės istorija: archeologijos ir meno paminklai : vadovas. – Vilnius, 2008. – P. 34.
 6. Tiltui – generolo Kazio Veverskio vardas / Irena Montvydaitė-Giedraitienė // Tremtinys. – 2011, geg. 6, p. 3.
 7. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 03 09 nutarimas Nr. 266.
 8. Tiltui per Nevėžį suteiktas brg. gen. Kazio Veverskio vardas / Gintautas Deksnys. – Iliustr. // Krašto apsauga. – 2011, Nr. 11 (birž. 6–20), p. 16.
 9. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 136.
 10. Kazimieras Veverskis [1913 12 09–1944 12 28]. – Nuotr., portr. // Tarpukario ir rezistencijos laikotarpio Lietuvos generolų sąrašas ir jų amžinojo poilsio vietos / Lietuvos kariuomenės generolų klubas. – Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2012. – P. 57.
 11. Kazlų Rūdos poligonui suteiktas brigados generolo Kazio Veverskio vardas. – Portr. – LKM inf. // Krašto apsauga. – 2014, Nr. 9 (geg. 12–25), p. 29.
 12. Paminklas rezistentų vadui K. Veverskiui. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, spal. 30, p. 20.
 13. Paminklas Lietuvos laisvės armijos vadui. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, lapkr. 7, p. 1.
 14. Atidengtas paminklas LLA įkūrėjui Kaziui Veverskiui / Gintautas Tamulaitis. – Iliustr. // Tremtinys. – 2014, lapkr. 7, p. 5.
 15. Pagerbtas LLA vado Kazio Veverskio atminimas / Irena Montvydaitė-Giedraitienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2015, vas. 27, p. 1, 6.