Vidmantas Jurgis


[1900 06 08 Maskvoje (Rusija) – 1993 02 23 Kaune; palaidotas Eigulių kapinėse], inžinierius, profesorius, nusipelnęs mokslo veikėjas.

1924–1993 m. gyveno Kaune.

1924 m. iš Maskvos atvykęs į Kauną, įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. Studijų metais dirbo laborantu, vėliau – asistentu. Buvo aktyvus korporacijos „Neolithuania“ ir „Geležinio vilko“ narys, Studentų atstovybės bei Technikų draugijos pirmininkas. 1931 m. su kitais įkūrė vyrijos draugiją „Plienas“. 1933 m. apgynęs diplominį darbą „Durpių briketų fabrikas Radviliškyje“, tapo inžinieriumi, domėjosi kompleksiniu durpių panaudojimu. 1934–1940 m. redagavo žurnalą „Technika ir ūkis“. 1938 m., jam vadovaujant, parengtas Lietuvos durpynų kadastras, dalyvavo rengiant durpynų žemėlapį. 1941 m. tapo chemijos mokslų daktaru, 1948 m. – docentu, 1952 m. – profesoriumi.
1944 m. J. Vidmantui patikėta įkurti Durpininkystės katedrą, kuriai vadovavo iki 1964 m. Parengė daugiau nei 200 specialistų. 1948–1950 m. buvo Kauno politechnikos instituto (KPI) Cheminės technologijos fakulteto dekanas. Daug prisidėjo prie durpių kompleksinio panaudojimo, probleminės laboratorijos įkūrimo ir ilgai jai vadovavo, redagavo mokslo darbų žurnalą „Mechanika“. Vokiečiams okupavus Lietuvą, iš Vytauto Didžiojo universiteto atleistas ir įkalintas.
1940–1941 m. dirbo Vyriausiosios kuro valdybos viršininku. 1944–1964 m. vadovavo KPI Durpininkystės katedrai, vėliau 10 metų buvo Darbo apsaugos katedros vedėjas.
Parašė daugiau nei 70 mokslo darbų. Išleido darbus „Durpės“ (1936), „Vanduo gamtoje“ (1951), „Saulės lobis“ (1949), vadovavo Techniškosios terminijos komisijai, buvo „Rusų-lietuvių politechninio žodyno“ (1959) bendraautorius.
1965 m. už ilgametę mokslinę ir pedagoginę veiklą jam suteiktas garbės vardas. 2005 m. už žydų gelbėjimą nuo nacių 1941–1945 m. savo namuose ir Panevėžiuko ūkyje (Kauno r.) su žmona apdovanotas Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).

  • 1995 m. Žaliakalnyje, ant namo Perkūno al. 61 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1929–1993 m. gyveno durpininkystės specialistas, Kauno technologijos universiteto profesorius Jurgis Vidmantas“.
  • 2001 m. buvo įsteigta profesoriaus vardinė 1000 Lt stipendija, skiriama studentams, magistrantams ir doktorantams, pasiekusiems aukščiausių rezultatų moksle ir visuomeninėje veikloje.
  • 2006 09 15 durpių įmonių asociacija „Lietuviškos durpės“, pagerbdama durpių mokslo pradininko nuopelnus, įsteigė Jurgio Vidmanto garbės durpininko nominaciją. Nugalėtojui įteikiamas sertifikatas, suvenyrinis medalis ir premija.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto mero 1995 03 06 potvarkis Nr. 161.
  2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  3. Dėl atminimo įamžinimo ir pavadinimų suteikimo: Kauno m. mero potvarkis Nr. 161 // Kauno diena. – 1995, kovo 15, p. 4.
  4. „Plieno“ vyrija atšventė 70-metį / Tomas Šernius // Studijų aidas. – 2001, bal. 5, p. 5.
  5. Mūsų Alma Mater – 100 metų : Kauno technologijos universiteto raida 1950–2010 metais / Kęstutis Kriščiūnas. – Kaunas : Technologija, 2022. – P. 21.