Vienožinskis Justinas


[1886 06 29 Mataučiznoje (Rokiškio r.) – 1960 07 29 Vilniuje], dailininkas.

[1907], 1920–1932, 1935–1940 m. gyveno Kaune.

Už dalyvavimą 1905 m. revoliuciniame judėjime kalėjo Kauno centriniame, Vilniaus ir Panevėžio kalėjimuose. Po to studijavo tapybą Vakarų Europoje. 1921 m. Liaudies namuose Kaune suorganizavo Aukštesniuosius piešimo kursus. Nuo 1921 m. vadovavo M. K. Čiurlionio galerijos meno komisijai, prisidėdamas prie Kauno dailės muziejaus įkūrimo. Dalyvavo Lietuvių meno kūrėjų draugijoje, 1923–1925 m. buvo jos pirmininkas. 1922 m. įsteigė Meno mokyklą, siekdamas, kad ji būtų savito nacionalinio profilio, ugdytų menines individualybes ir neatsiliktų nuo prestižinių užsienio meno akademijų. Mokyklai vadovavo iki 1925 m.
1928 m. pirmą kartą savo darbus eksponavo Kaune surengtoje parodoje. Po mokinių streiko pašalintas iš mokyklos, 1930 m. įkūrė privačią dailės studiją, kuri 1932 m. pritrūkus išteklių buvo likviduota, o J. Vienožinskis išvyko į Zarasus. 1935 m. grįžo į Kauną ir vėl Meno mokykloje dėstė tapybą. Paruošė tokius dailininkus kaip A. Gudaitis, L. Kazokas, A. Samuolis, A. Savickas ir kt.
Su kitais įkūrė Dailininkų sąjungą ir jai vadovavo.
Nutapė peizažus „Pavasaris Lietuvoje“, „Krantas“, „Pasivaikščiojimas paežerėje“, P. Galaunės, J. Herbačiausko, tėvų ir daugelio žinomų žmonių portretus, garsųjį autoportretą.
1940 m. išvyko į Vilnių.
Išleistas 16-os atvirukų aplankas „Justinas Vienožinskis“ (Vilnius, 1966). Kūrybinis palikimas saugomas sostinėje ir Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės galerijos muziejuje. Minint 120-ąsias dailininko gimimo metines išleistas portretinis vokas (dailininkas Jonas Jermalavičius). 2011 m. iš serijos „Žymūs žmonės“ išleistas 2,15 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
Irena Kostkevičiūtė parengė knygą „Justinas Vienožinskis: straipsniai, dokumentai, laiškai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 1970). Išleista Dalios Ramonienės daktaro disertacijos santrauka „Justino Vienožinskio pedagoginė veikla, 1918–1940“ (Vilnius, 1994) ir monografija „Justinas Vienožinskis“ (Vilnius, 2004). 2011 m. išleistas parodos katalogas „Justinas Vienožinskis. Gyvenimas, paskirtas menui“ (Vilnius), sukurtas dokumentinis filmas „Meistras“ (autoriai Liudvika Pociūnienė, Petras Savickis).

 • 1924 04 11 Meno mokyklos direktoriui mokiniai įteikė marmurinę atminimo lentą su užrašu „Lietuvos / Meno Mokyklos Įsteigėjui / ir jos pirmajam Direktoriui / Justinui Vienožinskiui / Už pakeltą triūsą šį rūmą statant, / taip – pat / pirmajai Mokytojų tarybai / P. Čiurlioniui, V. Didžiokui, A. Galdikui, / P. Galaunei, P. Kalpokui, J. Šileikai, / K. Škleriui ir Ign. Šlapeliui. / Už nenuilstamą darbą sunkiose aplinkybėse / Mokyklai besikuriant / tariame širdingą ačiu. / Meno Mokyklos Klausytojai. / Kaunas / MCMXXIV / Balandžio II d.“, kuri ir dabar puošia Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto (A. Mackevičiaus g. 27) 2-ajame aukšte esančios parodų salės sieną. 1967 m. ant pastato atidengta pirmoji atminimo lenta, 1986 m. – nauja memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Leonas Strioga): „Šiame name 1922–1940 m. dirbo Kauno meno mokyklos įkūrėjas, dailininkas prof. Justinas Vienožinskis“. Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis.
  2000 09 01 sujungus aukštesniąsias miesto mokyklas į Kauno kolegiją, buvusios Meno mokyklos patalpose įsikūrusiam Menų fakultetui suteiktas J. Vienožinskio vardas (nuo 2018 m. – Menų ir ugdymo fakultetas). Menininko vardu pavadinta ir auditorija (antrajame aukšte), kuri pažymėta stiklo plakete su J. Vienožinskio parašu (autorius Artūras Rimkevičius).
 • 1934 m. Paneryje esančiai gatvei suteiktas J. Vienožinskio vardas. Raudondvaryje (Kauno r.) jo vardu pavadinta gatvė.
 • 2013 03 21 įsteigta Justino Vienožinskio premija (10 000 Lt), skirta Kaune gyvenantiems ir kuriantiems profesionaliems dailininkams ir menotyrininkams už Kauno miesto vardo garsinimą, reikšmingus kūrinius ir kūrybinę veiklą, už ilgametį kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Lietuvos Meno Mokyklos iškilmės / K. B. // Lietuva. – 1924, bal. 14, p. 5.
 2. Kauno miesto tarybos 1934 03 09 nutarimas.
 3. Justinas Vienožinskis : straipsniai, dokumentai, laiškai, amžininkų atsiminimai / [parengė Irena Kostkevičiūtė] ; red. kom-ja: P. Galaunė … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1970. – 377, [1] p. : [11] iliustr. lap.
 4. Justinas Vienožinskis. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 133–135.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. J. Vienožinskio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 171.
 7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 03 21 sprendimas Nr. T-180.
 8. Justinui Vienožinskiui – 125 / Kristina Stančienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Dailė. – 2011, Nr. 2(58). – 2011, p. 113–115.
 9. Vienožinskio kūrybos fenomenas / Antanas Andrijauskas. – Portr., iliustr. // Logos. – 2013, Nr. 53, p. 104–124.