Vienuolis Antanas, tikr. Žukauskas


[1882 04 07 Užuožeriuose (Anykščių r.) – 1957 08 17 Anykščiuose], rašytojas, lietuvių literatūros klasikas.

1919–1922 m., 1930 m., 1933–1947 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1919 m. dirbo Kaune, dienraštyje „Lietuva“ ir Spaudos biure. Vėliau buvo karo korespondentas ir važinėjo po visą Lietuvą.
Pirmajam romanui „Prieš dieną“ nemažai medžiagos ėmė iš Kauno apygardos teismo bylų. 1919 m. K. Binkiui išvykus į užsienį, redagavo 3-čiąjį meno žurnalo „Veja“ numerį. 1920 m. dirbo „Skaitymuose“, metų gale jau sekretoriavo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje. Gyveno mažoje mansardoje (Savanorių pr. 18A–3), į ją iš Maskvos parsivežė ir savo šeimą.
Kaune išleido dvi pirmąsias savo Raštų knygas.
1922 m. išsikėlė į Anykščius, kur turėjo vaistinę. Dažnai lankydavosi Kaune. P. Višinskio g. 8 įsirengė namą, kuriame gyveno žmona su vaikais. Rašytojas atvykdavo, kai Valstybės teatre buvo statomos jo dramos „1831 metai“, „Prieblandoje“, „Tvirtovė“, vykdavo literatūros vakarai ir kiti renginiai. Ilgiau gyveno Kaune 1930 m. rašydamas romaną „Kryžkelės“, už kurį laimėjo Vytauto Didžiojo metų II-ąją premiją.
1920–1937 m. išleista 11 tomų jo Raštų, 1953–1955 m. – 7 tomai.
1938 m. apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
Skulptorius Antanas Aleksandravičius nulipdė rašytojo biustą (1953), Petras Aleksandravičius sukūrė biustą (1948) ir paminklą Anykščiuose (1981). Sukurtas dokumentinis filmas „Antanas Vienuolis“ (1969, režisierius Gediminas Skvarnavičius) ir DVD tuo pačiu pavadinimu (1999, režisierius Arvydas Liorančas).
Išleistos knygos: „Atsiminimai apie Vienuolį“ (Vilnius, 1963), Juozo Stonio „A. Vienuolio realizmo problemos, 1917–1940“ (Vilnius, 1966), „Antanas Vienuolis literatūros moksle ir kritikoje“ (Vilnius, 1980), „Antanas Vienuolis“ (Kaunas, 1982), Stasio Lipskio straipsnių rinkinys „Antanas Vienuolis šiandien“ (Vilnius, 1984), Rapolo Šaltenio apybraižos „A. Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ (Vilnius, 1982) ir „Tikras netikras A. Vienuolis“ (Kaunas, 1994), Bronės Katinienės „Atodairų vasara: atsiminimai apie Antaną Vienuolį“ (Vilnius, 2002), Rasos Bražėnaitės „Atsiminimai apie Antaną Žukauską-Vienuolį“ (Utena, 2002, 2013), Onos Sedelskytės „Užuožerių Antaniukas: vaizdeliai iš A. Vienuolio vaikystės“ (Utena, 2003), Vidos Zasienės „Antanas Žukauskas-Vienuolis: iš muziejaus rinkinių“ (Vilnius, 2007).

  • 1975 m. Žaliakalnyje, ant namo P. Višinskio g. 8 atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1933–1947 m. su pertraukomis gyveno Antanas Vienuolis-Žukauskas“. Nuo 2001 m. jame įrengtas Jono Jablonskio gimnazijos istorijos-etnografijos muziejus ir rašytojo memorialinė ekspozicija.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. A. Vienuolis Kaune / Rapolas Šaltenis. – Iliustr. // Nemunas. – 1982, Nr. 4, p. 10–11.
  3. Antano Vienuolio portretas = Portrait of Antanas Vienuolis : [1934–36, reljefas, bronza : reprodukcija / Juozas Zikaras]. – Gretut. tekstas liet., angl. // Lietuvos valstybės kūrėjai / [į anglų kalbą vertė Laimutė Zabulienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2006. – P. 108.
  4. Kaunietiškos A. Žukausko-Vienuolio asmeninio gyvenimo akimirkos / Alvydas Surblys. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, bal. 22, priedas „Santaka“, p. 4–5; bal. 29, priedas „Santaka“, p. 4–5.
  5. Kaunietiškos A. Žukausko-Vienuolio gyvenimo ir veiklos akimirkos. – Prieiga per internetą: https://knyga.kvb.lt/lt/parodos/personaliju-parodos/item/230-kaunietiskos-a-zukausko-vienuolio-gyvenimo-ir-veiklos-akimirkos?i=vienuolis_06_1919_06_08_sulauke_lietuva_p4_01 [2022 04 07]
  6. A. Žukauskas-Vienuolis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805488/86904546 [2023 06 09]