Vileišis Petras


[1851 01 25 Mediniuose, Pasvalio r. – 1926 08 12 Palangoje], inžinierius, rašytojas, spaudos darbuotojas, leidėjas, vertėjas, visuomenės ir politinis veikėjas.

1921–1926 m. gyveno Kaune.

1921 02 17 grįžęs iš Tbilisio (Sakartvelas) į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Iš pradžių įsikūrė „Versalio“ viešbutyje, vėliau – Laisvės alėjoje. Paskutiniuosius gyvenimo metus praleido sūnaus Vytauto name netoli geležinkelio stoties.
1922 02 02–1922 06 13 buvo Lietuvos susisiekimo ministru Ernesto Galvanausko kabinete. Vėliau dirbo šios ministerijos Inžinierių tarybos pirmininku, kurio pareigas ėjo iki mirties. Pirmininkavo Karo muziejaus rūmams statyti komitetui, pasiūlė jiems vietą Vienybės aikštėje.
1924 m. išrinktas Lietuvos technikų ir inžinierių draugijos garbės pirmininku, taip pat – tautinės lietuvių studentų korporacijos „Neo-Lithuania“ garbės nariu. 1925 m. už nuopelnus tėvynei Seimas paskyrė valstybinę pensiją.
Mokėjo graikų, lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų ir anglų kalbas. Spaudos draudimo metais savo lėšomis išleido apie 100 lietuviškų leidinių. Sukūrė keletą apsakymų, scenos vaizdelių, eilėraščių, išvertė M. Twaino, F. Harto, H. Sienkiewicziaus, H. K. Anderseno ir kitų rašytojų prozos kūrinių, parašė ir išvertė apie 30 populiarių knygelių gamtos mokslų, žemdirbystės, veterinarijos, sodininkystės, medicinos, kultūros, istorijos klausimais, vadovėlių, publicistinę brošiūrą „Lietuvių-lenkų ginčas“, nemažai straipsnių. Pasirašinėjo slapyvardžiais – Petras Nėris, Giedris, Ramojus, V. Gintautas, Swalė, Vileichis ir kt.
Mirė atostogaudamas Palangoje. Valstybės lėšomis palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos rūsyje. 1935 03 22 palaikai perlaidoti Vilniaus Rasų kapinėse Vileišių šeimos kape.
1933 m. „Aušros“ pasirodymo 50 metų sukakčiai paminėti pašto ženklų serijoje išleistas 15 ir 25 ct vertės ženklas su P. Vileišio atvaizdu, 2006 m. – Jono Jarmalavičiaus vokas, pažymėtas tradiciniu „Filop“ užspaudu. 2018 m. pristatytas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Petras Vileišis“ (režisierius Alvydas Šlepikas, Laura Paukštė).
Apie jį išleista: Jono Petronio apybraiža „Petras Vileišis“ (Vilnius, 1992), Antano Kučio „Vileišiai : trijų brolių darbai tautai“ (Petersburg (Florida), 1993), Jono Aničo „Petras Vileišis : bibliografija, 1876–1990“ (Pasvalys, 1991), „Petras Vileišis, 1851–1926 : gyvenimo ir veiklos bruožai“ (Vilnius, 1993, 2001), „Broliai Vileišiai : didieji Lietuvos kėlėjai : lietuviškos spaudos atgavimo 100-osioms metinėms“ (Vilnius, 2003), Jono Aničo ir Paulės Mikelinskaitės „Petras, Antanas, Jonas Vileišiai : bibliografijos“ (Vilnius, 2004), Algimanto Nako ir Valdo Pruskaus „Petras Vileišis : inžinierius, kultūrininkas, verslininkas : 150-osioms gimimo metinėms“ (Vilnius, 2001), „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis“ (Vilnius, 2001). 2004 m. Vilniuje išleisti Petro Vileišio rinktiniai raštai, 2018 m. – Juozo Vytauto Uzdilos „Istoriko Jono Aničo Vileišiada“ (Vilnius).

 • 1923 02 24 paskelbtas Lietuvos universiteto (LU) Humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių literatūros garbės daktaru.
 • 1926 05 15 pirmą kartą Lietuvoje paskelbtas LU Technikos fakulteto garbės daktaru inžinieriumi.
 • 1926 m. Žaliakalnyje P. Vileišio vardu pavadinta gatvė ir kariuomenės paradų aikštė. Sovietmečiu pervadintos į Tarybų gatvę ir aikštę. 1989 m. ir 1991 m. joms sugrąžintas ankstesnis vardas.
 • 1929 10 30 iškilmingai atidarytas Petro Vileišio vardu pavadintas tiltas per Nerį. Nuo 1940 m. – Vilijampolės tiltas. 2008 12 12, įamžinant istorinio P. Vileišio vardo suteikimą suremontuotam tiltui, abiejuose jo galuose pritvirtintos atminimo lentelės su pavadinimu.
 • 1939 09 08, Tautos šventės dienos proga, Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje (K. Donelaičio g. 64) atidengtas paminklinis biustas (skulptorius Bernardas Bučas). 1950 m. nugriautas, 1989 03 09 atstatytas. 1990 12 27 Paminklotvarkos departamento įsakymu jis paskelbtas respublikinės reikšmės paminklu.
 • 1999 09 29 pripažintas Kauno technologijos universiteto (KTU) garbės daktaru.
 • 2000 10 03 Kauno 24-ajai vidurinei mokyklai (Demokratų g. 36) suteiktas Kauno Petro Vileišio vidurinės mokyklos pavadinimas. Jos muziejuje veikia P. Vileišiui skirta ekspozicija. 2009 07 02 mokyklos pavadinimas pakeistas į Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinę mokyklą.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto tarybos 1926 m. spalio 21 d. nutarimas // Lietuvos valstybinis archyvas. – F. 379. – Ap. 2. – B. 1334.
 2. Petro Vileišio aikštė // Rytas. – 1926, spal. 22, Nr. 239, p. 3.
 3. Garbės d-ras inž. Petras Vileišis (1850–1926). – Portr. // Technika. – 1927, Nr. 3, p. 7–9.
 4. Inž. Petro Vileišio tiltas per Nerį Kaune / J. Jankevičius. – Iliustr. // Technika ir ūkis. – 1929, Nr. 1. p. 3–7.
 5. Karo Muziejaus sodelį papuošė du nauji paminklai // Lietuvos aidas. – 1939, rugs. 8, Nr. 515, p. 5.
 6. Kauno miesto vykdomojo komiteto 1989 10 25 sprendimas Nr. 402.
 7. Petras Vileišis – šviesulys Lietuvos padangėje / Jonas Aničas. – Portr. – Pabaiga. Pradžia : 1991, saus. 23 // Tiesa. – 1991, saus. 29, p. 3.
 8. Kauno miesto valdybos 1991 09 17 sprendimas Nr. 229-v.
 9. Atminimo įamžinimas / Jonas Aničas // Petras Vileišis, 1851–1926 : gyvenimo ir veiklos bruožai. – Vilnius, 1993. – P. 221–229.
 10. Nukentėję paminklai / sudarė ir redagavo M. Skirmantienė, J. Varnauskas. – Vilnius, 1994. – P. 57.
 11. Kauno miesto valdybos 2000 10 03 sprendimas Nr. 1209.
 12. Petras Vileišis nepriklausomoje Lietuvoje / Vygintas Bronius Pšibilskis. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2000, Nr. 12, p. 15.
 13. Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 171–172.
 14. Viešnia iš Italijos priminė istorinę asmenybę / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2004, lapkr. 10, p. 14.
 15. Petras Vileišis : (1851 01 25–1926 08 12) : [vokas]. – Kolekcininkų kampelis // Lietuvos aidas. – 2006, saus. 26, p. 10.
 16. Grąžinkime tiltui jo tikrąjį vardą / Zigmas Tamakauskas // XXI amžius. – 2008, lapkr. 5, p. 5.
 17. Tiltui – naujas vardas / LS. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, lapkr. 18, p. 3.
 18. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 12 05 sprendimas Nr. T-578.
 19. Tiltui linkėjo sulaukti šimto metų / Mantas Tomkūnas, Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, gruod. 13, p. 10.
 20. Atjaunėjęs tiltas mažins spūstis / Iveta Skliutaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, gruod. 13, p. 2.
 21. Kaune atidarytas suremontuotas P. Vileišio tiltas / Gediminas Salvanavičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2008, gruod. 17, p. 8.
 22. Nauji miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2008, gruod. 19, p. 8.
 23. Suremontuotam tiltui per Nerį grąžintas Petro Vileišio vardas / Kostas Navaitis. – Iliustr. // Verslas ir prekyba. – 2008, gruodis (Nr. 42), p. 1–2.
 24. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 07 02 sprendimas Nr. T-384.
 25. Naujausi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2009, liep. 11, p. 9.
 26. Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. – P. 484.
 27. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla. – Prieiga per internetą: https://vileisiumokykla.lt/ [2018 04 30]
 28. Atvirukas. Prof. Vileišis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/806001/261363857 [2023 06 09]