Viskanta Edvardas

 

[1902 03 13 Išlandžiuose (Marijampolės r.) – 2002 01 02 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], žurnalistas, vertėjas.

1924–1937, 1939–1951, 1956–2002 m. gyveno Kaune.

1922–1926 m. studijavo Lietuvos universitete (LU) lietuvių kalbą ir literatūrą, buvo Tautininkų sąjungos narys. 1924–1925 m. dirbo sekretoriumi Užsienio reikalų ministerijoje. Mokytojavo 3-iojoje mergaičių gimnazijoje ir Kauno mokytojų seminarijoje. 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Humanitarinių mokslų fakultetą. 1931–1935 m. dirbo žurnale „Vairas“. Iki 1937 m. Kauno universitete (KU) dėstė visuotinę literatūrą.
1937–1939 m. mokėsi italų kalbos dėstydamas lietuvių kalbą Rytų kalbų institute Neapolyje.
1939–1940 m. buvo „Aušros“ berniukų gimnazijos lituanistas. Nuo 1942 m. – Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktorius, 1945–1947 m. – Kauno universiteto dėstytojas.
1950 m. apkaltintas antitarybine veikla, 1951 m. įkalintas Kaune ir nuteistas 25 metams kalėti Rusijoje.
1956 m. grįžęs į Kauną, dirbo vertėju „Vagos“ leidykloje. Iš prancūzų, italų, vokiečių ir rusų kalbų vertė K. Hamsuno „Paną“ (1928), Gi de Mopasano „Rinktines noveles“ (1929), L. Tolstojaus „Karą ir taiką“ (1950), Ž. Ž. Ruso „Išpažintį“ (1967), D. Bokačo „Dekameroną“ ir kt. Su Talmantu sudarė „Visuotinės literatūros chrestomatiją“ (d. 3 1931 m.; d. 4 1932 m.). Buvo Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos narys. Išleista jo prisiminimų, dienoraščių, straipsnių knyga „Gyvenimo kelionėje“ (Kaunas, 2002).
1987 m. už nuopelnus verčiant pasaulinę literatūrą įteikta A. Venclovos, 1993 m. – Vinco Rastenio premijos. 1997 m. apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. Jau po mirties, už knygą „Gyvenimo kelionėje“ pripažintas konkurso „Tautos kultūra – atgimstančios visuomenės siela“ laureatu.

  • 2000 05 18 jam suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Garbės piliečių vardai – E. Viskantai ir L. Dambrauskui // Tėviškės žinios. – 2000, geg. 19, p. 4.
  2. Kiekviena diena – kaip Dievo dovana : [autobiografija] / Edvardas Viskanta. – Portr. – Bibliogr.: 24 pavad. // Kauno vainikai / [parengė Petras Venclovas]. – Kaunas : Žurn. „Nemunas“ leidybinė grupė, 2000. – P. 311–315.
  3. Edvardas Viskanta : [biobibliografija] / Loreta Pakalniškienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2002, Nr. 3 (kovas), p. 28–32.
  4. Vertėjo išpažintis : Edvardui Viskantai – 110 / Algirdo Kairio nuotrauka. – Iliustr. – Rubrika: Kauko laiptai // Nemunas. – 2012, kovo 15–21 (Nr. 10), p. 6.
  5. Miesto Garbės piliečiai. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/ [2020 01 07]