Vokietaitis Antanas


[1877 11 12 Bevardiškiuose (Marijampolės r.) – 1950 11 19 Kaune; palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse], pedagogas, chorvedys.

1923–1938, 1944–1950 m. gyveno Kaune.

Nuo 1923 m. buvo Kauno apskrities mokyklų, 1932–1938 m. – Kauno miesto pradinių mokyklų inspektorius. Rūpinosi mokyklų steigimu, statyba, mokymo tobulinimu. Daugiau nei 10 metų vadovavo pedagogų vasaros kursams. Dėstė darbinio mokymo ir kraštotyros metodiką. Siekė pats ir skatino pedagogus mokyti taip, kad dėstomu dalyku mokiniai susidomėtų, jį perprastų ir sugebėtų įgytas žinias panaudoti.
Dalyvavo Šaulių, Mokytojų ir Vilniui vaduoti sąjungų veikloje. 1938 m. organizavo didelę pradinių mokyklų moksleivių sporto ir dainų šventę. 1944–1950 m. dirbo Kauno mokytojų seminarijoje ir 4-ojoje darbininkų jaunimo mokykloje.
Rašė straipsnius pedagogikos klausimais leidiniams „Naujoji mokykla“, „Švietimo darbas“, „Tautos mokykla“ ir kt.

 • 1989 m. Žaliakalnyje, prie namo Kalniečių g. 78 buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1928–1950 m. gyveno žymus pedagogas Antanas Vokietaitis“. Lenta nuimta. 1978 m. Lietuvos kultūros ministerijos nutarimu namas buvo paskelbtas vietinės reikšmės istorijos paminklu.
 • 1989 m. Žaliakalnio mikrorajone brolių Antano ir Juozo Vokietaičių vardu pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Antanas Vokietaitis. – Portr. // Žiburėlis. – 1937, Nr. 11 (lapkritis), p. 2.
 2. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33 p.
 3. Žingsniai Vokietaičių gatvėje // Kauno tiesa. – 1989, kovo 26, p. 2.
 4. Kauno miesto LDT VK 1989 05 24 sprendimas Nr. 451.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – Vilnius, 1993. – D. 1, p. 160.
 7. A. ir J. Vokietaičių g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 178.
 8. A. Vokietaitis – naujųjų ugdymo krypčių propaguotojas / Aušra Žemgulienė. – Bibliogr.: 8 pavad. // Iškilios asmenybės Lietuvos mokykloje (1918–1940) / Marijampolės kolegija. Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas. – [Marijampolė] : Marijampolės kolegijos Leidybos centras, 2003. – P. 77–80.
 9. A. Vokietaitis: nėra kilnesnio ir malonesnio darbo kaip mokytojo / Jūratė Jagminienė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – 2017, birž. 2, priedas „Santaka“, p. 6–7.
 10. Antanas ir Juozas Vokietaičiai – naujos, modernios pedagogų kartos ugdytojai / Jūratė Jagminienė. – Portr., iliustr., faks. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Lietuvos muziejų rinkiniai. – Nr. 17 (2018), Nepriklausomybės metų ženklai Lietuvos muziejuose = Signs of the Year of Independence in Lithuanian museums : XXI mokslinė konferencija : Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, 2018 m. balandžio 24 d. / sudarytojas Dalius Avižinis. – [2018], p. 16–24.
 11. Antanas Vokietaitis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805318/450753902 [2023 06 12]