Vokietaitis Juozas


[1872 09 30 Bevardžiuose (Marijampolės r.) – 1931 12 15 Berlyne (Vokietija); palaidotas Kauno senosiose kapinėse. 1934 m. mokytojų aukomis pastatytas puošnus antkapinis paminklas (skulptorius Vincas Grybas), nugriautas naikinant kapines; palaikai perkelti į Aukštosios Panemunės kapines], pedagogas, chorvedys, visuomenės veikėjas.

1906–1914 m., 1918–1931 m. gyveno Kaune.

1890 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją, paskirtas mokytoju į Lenkiją. 1906 m. atvykęs į Kauną, bandė steigti dviklasę mokyklą, tačiau negavo leidimo. 1907–1914 m. vadovavo „Saulės“ draugijos mokytojų kursams: surado patalpas, parengė kursų programą, subūrė pažangius lektorius, sumaniai laviravo tarp rusų administracijos ir K. Olšausko.
Pasibaigus I pasauliniam karui, iš Voronežo grįžo į Kauną. Nuo 1919 m. – Lietuvos švietimo ministerijos pradinio mokslo departamento direktorius ir knygų leidimo komiteto narys. Priklausė Nukentėjusiems nuo karo šelpti, Lietuvių mokslo, „Dainos“ ir kitoms draugijoms. Steigė pavyzdines mokyklas, rašė pedagoginio turinio straipsnius, kurie buvo spausdinami leidiniuose „Lietuvos ūkininkas“, „Šaltinis“, „Tėvynės sargas“, „Rytas“, „Švietimo darbas“ ir kitur. Išrinktas į Kauno miesto tarybą, rūpinosi mokytojų kvalifikacija, pedagogų kursus pertvarkė į mokytojų seminariją, kuriai vadovavo iki 1926 m. Dėstė pedagogiką ir psichologiją, matematiką ir geografiją. „Saulės“ kursai, „Dainos“ draugija, J. Vokietaičio asmeninis pavyzdys skatino tautiškumą, budino laisvės ir patriotiškumo idėjas.
1931 m. išrinktas Kauno burmistru. Po pusmečio mirė kelionės į Vokietiją metu.
Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo (1928) ir 2-ojo laipsnio ordinais (1931).
1932 m. skulptorius Vincas Grybas sukūrė Juozo Vokietaičio paminklo gipsinį projektą.

 • 1931 m. Žaliakalnyje J. Vokietaičio vardu pavadinta gatvė. 1989 m. gatvė pavadinta brolių Antano ir Juozo Vokietaičių garbei.
 • 1938 05 08 Šančių pradinei mokyklai buvo suteiktas Juozo Vokietaičio vardas.
 • 1996 m. Naujamiestyje, ant namo M. Dobužinskio g. 3 buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1926–1931 m. gyveno žymus pedagogas, Kauno burmistras Juozas Vokietaitis“. 2017 m. namas nugriautas, vietoje jo – pastatytas naujas namas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Juozas Vokietaitis : (35-rių metų mokytojavimo sukaktuvėms paminėti). – Iš „Lietuvos“ // Žiburėlis. – 1926, Nr. 8 (bal. 15), p. [141], 142.
 2. Kauno kapinės. – Iliustr. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 43.
 3. Žingsniai Vokietaičių gatvėje // Kauno tiesa. – 1989, kovo 26, p. 2.
 4. Kauno miesto mero 1996 09 19 potvarkis Nr. 622.
 5. XX amžiaus Lietuvos mokytojai / Rasa Paulavičienė. – Vilnius, 1996. – P. 50.
 6. A. ir J. Vokietaičių g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 178.
 7. J. Vokietaitis – Lietuvos mokyklos mokytojų rengėjas / Aušra Žemgulienė. – Bibliogr.: 13 pavad. // Dvidešimtojo amžiaus pirmosios pusės asmenybių įtaka moderninant Lietuvos mokyklą / Marijampolės kolegija. Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas. – Marijampolė : MK Leidybos centras, 2002. – P. 82–86.
 8. Juozas Vokietaitis – lietuviškos mokyklos kūrėjas / Zigmas Tamakauskas. – Portr., iliustr. // XXI amžius. – 2006, liep. 5, p. 6.
 9. Kauno miesto gatvės ir jų pasikeitimai // Kauno miesto planai XIX a. – XX a. I p. – Kauno apskrities archyvas, 2007. – P. 56.
 10. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo įamžintų žmonių sąrašas.
 11. Antanas ir Juozas Vokietaičiai – naujos, modernios pedagogų kartos ugdytojai / Jūratė Jagminienė. – Portr., iliustr., faks. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Lietuvos muziejų rinkiniai. – Nr. 17 (2018), Nepriklausomybės metų ženklai Lietuvos muziejuose = Signs of the Year of Independence in Lithuanian museums : XXI mokslinė konferencija : Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, 2018 m. balandžio 24 d. / sudarytojas Dalius Avižinis. – [2018], p. 16–24.
 12. Kaunas nykstantis ir išnykęs: Vokietaičių namas / Marija Oniščik. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, rugpj. 3, priedas „Santaka“, p. 6.
 13. M. Dobužinskio g. 3. – Prieiga per internetą: http://www.archimede.lt/kaunas/pastatas/1045 [2022 10 05]
 14. Vokietaitis Juozas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805318/210000003732665 [2023 06 12]