Voldemaras Augustinas


[1883 04 16 Dysnoje (Ignalinos r.) – 1942 12 16 Maskvoje (Rusija); 2012 12 14 Petrašiūnų kapinėse atidengtas kenotafas], valstybės veikėjas, istorikas, profesorius.

1920–1938, 1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1918 m. iš Vokietijos grįžęs į Lietuvą, buvo kooptuotas į Valstybės tarybą, tapo pirmuoju ministru pirmininku ir Užsienio reikalų ministru, laikinai ėjo Krašto apsaugos ministro pareigas. Buvo intelektualas, mokėjo daug kalbų. 1919 m. – Lietuvos atstovas Paryžiaus Taikos konferencijoje. 1920 m. po Steigiamojo Seimo rinkimų iš politikos pasitraukė ir dėstė Aukštuosiuose kursuose, rengė universiteto statutą. 1922–1926 m. buvo Lietuvos universiteto profesorius. Įkūrė Lietuvos tautininkų sąjungą, kuri jį delegavo į III seimą. 1926–1929 m. tapo ministru pirmininku, kartu eidamas ir užsienio reikalų ministro pareigas. 1928 m. patvirtino naująją Konstituciją. Jo veikla šiuo laikotarpiu vertinama prieštaringai.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus II rūšies 1-ojo laipsnio ordinu.
1929 05 06 į jo gyvybę pasikėsino trys studentai. Incidento metu užstojęs Augustiną Voldemarą savo kūnu, žuvo adjutantas Pranas Gudynas. Politikas įsitraukė į nacionalistų organizacijos „Geležinis vilkas“ organizavimą, tapo populiarus tarp karininkijos ir jaunimo, pradėjo nesiskaityti su Antanu Smetona. Buvo atstatydintas, iškraustytas iš buto Lietuvos banko pastate (dab. Maironio g. 25) ir ištremtas į Platelius, vėliau į Zarasus. Pogrindyje rengė valstybinį perversmą. 1934 m., po nepavykusio pučo, kalintas, 1938 m. amnestuotas ir ištremtas į užsienį. Ten prancūzų kalba parašė veikalą „La Lithuanie et ses problemes“ (liet. „Lietuva ir jos problemos“). 1940 06 19 iš Prancūzijos grįžo į Lietuvą, lipant iš traukinio buvo suimtas ir ištremtas į Rusiją.
1922 m. „De jure“ laidoje, skirtoje paminėti faktui, kad daugelis pasaulio šalių oficialiai pripažino Lietuvos nepriklausomybę, išleistas lietuviškas 1-o auksino vertės pašto ženklas (dailininkas Adomas Varnas) su A. Voldemaro atvaizdu. 2017 m. sukurtas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą: Voldemaras Augustinas“.
Išleistos jo knygos „Pastabos saulėlydžio valandą“ (Vilnius, 1992), „Istorinis Kristus“ (Kaunas, 1994).
2012 m. išleista Raimundo Kaminsko parengta knygelė „Prof. A. Voldemaro likimo keliais“ (Vilnius).

 • 2005 m. Vytėnuose jo vardu pavadinta nauja gatvė.
 • 2018 12 05 Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio prieigose, greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos, atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Augustinas Voldemaras. Projekto iniciatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), autorius – LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – architektas Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 65–67.
 2. Kauno miesto tarybos 2005 04 14 sprendimas Nr. T-216.
 3. Prof. A. Voldemaro likimo keliais / Raimundas Kaminskas. – Vilnius : Trys žvaigždutės, [2012]. – P. 54–55.
 4. Augustinas Voldemaras – mokslininkas, virtęs politiku : laikai ir žmonės / Valdas Selenis. – Portr. – Santr. angl., p. 95. – Bibliogr. išnašose // Kultūros barai. – 2013, Nr. 3, p. 74–77.
 5. Augustinas Voldemaras: mitai ir tikrovė : [pokalbis su KTU muziejaus vedėja dr. Audrone Veilentiene] / kalbėjosi Aurina Venislovaitė. – Portr. // Nemunas. – 2013, gruod. 19 – 2014, saus. 8 (Nr. 44/45), p. 19.
 6. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 02 09 įsakymas Nr. A-455.
 7. Tarpukario ministrų atminimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
 8. Voldemaras Augustinas : [1883 04 16–1942 12 16, istorikas, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas] // Valstybės atkūrimo istorijos / Alfonsas Eidintas, Raimundas Lopata. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020. – P. 543–546.
 9. Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB1162014821 [2023 06 12]