Zambacevičius Antanas


[1897 m. Šakiuose – 1919 01 11 Kaune], karys savanoris.

1919 m. sausio mėnesį gyveno ir žuvo Kaune.

1919 01 11 apie 21 val. penki 2-ojo pėstininkų pulko, dislokuoto Aukštojoje Panemunėje, savanoriai su uniforminėmis kepurėmis patruliuodami prie geležinkelio stoties pasuko į Vytauto prospektą. Praėjo pro vokiečių kareivį, kuris netikėtai pradėjo šaudyti į juos. Nuo pirmo šūvio krito Juozas Kalasiūnas, antruoju – mirtinai nukautas Antanas Zambacevičius. Šaligatvis nusidažė krauju, o iš pastato Vytauto pr. 19 išbėgę keli vokiečių kareiviai suėmė likusius savanorius, juos nuginklavo ir nuvarė į belaisvių stovyklą.
Kauno karo komendantūra ryžtingai ėmėsi tirti šį įvykį ir netrukus suimtieji savanoriai buvo išlaisvinti, o vokiečių vadovybė priversta atsiprašyti ir pripažinti, kad incidentą sukėlė neblaivūs jų kariai.

  • 1999 m. prie pastato Vytauto pr. 49, kur buvo nukauti savanoriai, atidengta memorialinė lenta (architektas Jonas Lukšė): „Šioje vietoje 1919 m. sausio 11 d. eidami tarnybines pareigas garbingai žuvo Lietuvos kariuomenės antrojo pėstininkų pulko savanoriai Juozas Kalasiūnas ir Antanas Zambacevičius“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Pirmasis savanorių kraujas, pralietas Vytauto prospekte / Stasys Augustaitis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, sausio 9, p. 9.
  2. Kauno miesto mero 1999 04 14 potvarkis Nr. 115.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. „Atidengta memorialinė lenta 1919-ųjų sausio 11-ąją žuvusiems…“. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, geg. 14, p. 6.
  5. Nepriklausomybės kovų įamžinimas tarpukariu : istorija / Mykolas Varnas. – Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. – 2018, bal. 27, p. 10–11.
  6. Pagerbė pirmuosius 1919 m. žuvusius savanorius / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, saus. 11, p. 16.
  7. Žuvę Nepriklausomybės kovose / Manvydas Vitkūnas. – Iliustr., portr. // Savaitė. – 2019, Nr. 7 (vas. 14), p. 44–45.