Volteris Eduardas


[1856 03 06 Rygoje – 1941 12 14 Kaune; palaidotas Senosiose miesto kapinėse, liuteronų sektoriuje; naikinant kapines, kapas sunyko], baltistas, kalbininkas, archeologas, etnografas, knygotyrininkas, muziejininkas, paminklosaugininkas, bibliotekininkas, profesorius.

1919–1941 m. gyveno Kaune.

1919 m. balandžio mėnesį lenkams okupavus Vilnių, su šeima persikėlė į Kauną ir nuo rugsėjo mėnesio vadovavo Centraliniam valstybės knygynui (bibliotekai), kuris glaudėsi keturiuose Steigiamojo Seimo rūmų kambariuose. 1920 m. išrinktas Kauno miesto muziejaus direktoriumi, šias pareigas ėjo iki 1933 m. ir tęsė Tado Daugirdo pradėtus darbus. Didelį dėmesį skyrė numizmatikai, Kauno istorijai, rengė etnografines ekspedicijas, buvo archeologinės komisijos pirmininkas.
Dalyvavo įkuriant Aukštuosius kursus, vadovavo jų Humanitariniam skyriui ir bibliotekai. Dėstė archeologiją, latvių, vokiečių, bulgarų filologiją ir kitas disciplinas. 1922–1933 m. buvo Lietuvos universiteto (LU) profesorius, ženkliai prisidėjo prie Lietuvių-latvių vienybės draugijos veiklos.
Spaudoje paskelbė daugiau nei 400 straipsnių lietuvių, latvių, vokiečių ir rusų kalbomis. Sudarė M. Valančiaus, S. Daukanto ir kitas personalines bibliografijas. 1930 m. ir 1932 m. kasinėjo Kauno pilies kiemą, tačiau tyrimų duomenys liko nepaskelbti. 1934 m. išėjęs į pensiją, rašė istorinius straipsnius ir atsiminimus.
1941 m. susirgęs, gydėsi Kauno klinikose, kur ir mirė eidamas 86 metus.
Eduardo Volterio asmeninis archyvas saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių, Vilniaus universiteto bibliotekose.
Stasė Bušmienė parengė leidinį „Eduardas Volteris: biobibliografija“ (Vilnius, 1973). Kraštotyrininkas Pranas Juozapavičius paliko rankraštį „Prof. Eduardas Volteris, 1856–1941“ (Kaunas, 1981). Zenius Šileris išleido „Bibliofilas Eduardas Volteris“ (Marijampolė, 2006), Vida Girininkienė – „Profesorius Eduardas Volteris ir lietuviai 1882–1906 metais : straipsniai ir publikacijos“ (Vilnius, 2022), Vida Savoniakaitė – „Imperija ir tauta : Eduardo Volterio etnografija, 1882–1941“ (Vilnius, 2023).

 • 2006 m. Romainiuose jo vardu pavadinta nauja gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. E. A. Volteris : latvis, lietuvių kalbos tyrinėtojas ir lietuvių spaudos dabartinis cenzorius Peterburge : [fotoportretas] // Laisvoji mintis. – T. 3, Nr. 29 (1912, liepa), p. 688.
 2. Prof. Eduardas Volteris (1856-1941) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1981. – 21 lap. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C130000496352 [2022 10 06]
 3. Eduardo Volterio fondas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje / Jolita Steponaitienė. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos istorijos metraštis. – 1994. – 1995, p. 261–270.
 4. Eduardas Volteris. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.) / Pranas Kulikauskas, Gintautas Zabiela. – Vilnius : Diemedis, 1999. – P. 195–198.
 5. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 05 04 sprendimas T-182.
 6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 05 29 sprendimas T-265.
 7. Savivaldybės tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2008, birž. 13, p. 8.
 8. Tautinio mokslo kūrėjas Eduardas Volteris (1856–1941) / Libertas Klimka. – Iliustr., portr.. – Bibliogr. išnašose // Istorijos vėjų pagairėje / Libertas Klimka, Juozas Algimantas Krikštopaitis. – Vilnius : Didakta, 2015. – P. 337–340.
 9. Prof. Eduardo Volterio jubiliejus paminėtas tarptautine konferencija / LNB informacija. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2016, Nr. 5 (gegužė), p. 30.
 10. Eduardo Volterio laikas ir asmenybė arba keletas pastabų apie Centralinio Valstybės knygyno pradžią ir jos pirmąjį vedėją / Kęstutis Raškauskas. – Iliustr., portr. – Bibliogr.: 35 pavad. // Santara. – [Nr.] 129/130 (2016, ruduo), p. 14–27.
 11. Latviškasis Kaunas / Alvydas Butkus ; R. Ščerbausko ir A. Aleksandravičiaus nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: istorija // Nemunas. – 2017, Nr. 2, p. 4-6.
 12. Prof. Eduardas Volteris Kauno akademinėje aplinkoje 1922–1934 m. / Modestas Kuodys. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. ir išnašose // Kauno istorijos metraštis. – T. 18. – 2020, p. 63–74.
 13. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka / Virtualios parodos / Eduardas Volteris. Gyvenimas dokumentuose. – Prieiga per internetą: https://parodos.lnb.lt/exhibits/show/eduardas-volteris, https://parodos.lnb.lt/exhibits/show/eduardas-volteris/item/6024 [2022 10 06]